ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Списък с книги на автора Кирпал Сингх

Сант Кирпал Сингх
(1894-1974)
Посочен от Баба Саван Сингх (1858-1948) за един от неговите приемници за продължаване на духовната му работа, от 1948 година до края на живота си през 1974 година, Сант Кирпал Сингх изцяло се отдал на служене на човечеството.
Извършил три големи обиколки на света, за да обяснява Науката на Душата или Учението на Духовността - изкуството на медитацията върху Звуковия Поток (СЛОВОТО).
Инициатор на Световното Братство на религиите и избиран за негов президент съответно през 1957,1960,1965 и 1970 година на проведените четири конференции. Създател на проекта „Манав Кендра", центрове, в които хората да се развиват хармонично физически, умствено и духовно, докато служат на човечеството и околната среда.
Общочовешката дейност на Сант Кирпал Сингх е получила международно признание, като едно от дадените му отличия в знак на уважение е Орденът на Свети Йоан от Йерусалим, „Рицари на Малта". По време на своите световни обиколки се е срещал с папа Павел VI в Рим за обмяна на мнения за постигане мир и спокойствие в света.
Много индийски управляващи са търсили съветите на Кирпал Сингх във връзка с постигане на мир и единство между хората. Между тях са Джавахар Лал Неру и Лал Бахадур Шастри, първият и вторият министър-председатели на Индия, д-р Раджендра Прасад, д-р С. Рада-кришнан и д-р Закир Хусаин, съответно първият, вторият и третият президенти на Индия. Индира Ганди също се е срещала със Сант Кирпал Сингх и няколко месеца преди смъртта си била посветена от него в Науката на Душата.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar