ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Короната на живота: Изследване на Йога - Учението на Светците Сант Мат

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Кирпал Сингх
Година: 2008
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 336

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА. Йогийски модели
Глава първа. ЙОГА: ВЪВЕДЕНИЕ 17
Умствени модулации (врити). 23
Душа и Свръхдуша 26
Пракрити, т.е. материя 30
Връзката между трите тела и петте обвивки (кош) 34
Разделяне на творението съобразно обвивките (кош) 35
Глава втора. ЙОГА ВИДИЯ И ЙОГА САДНА 39
1. Основите на йога в древността 39
Произход и техника на йога-системата 39
Основни схващания 41
2. Пътят на Аштанг йога и неговите разклонения 44
I-II. Яма и Нияма 45
III. Асани 53
Асана като форма на йога. 56
Ползите от асана 57
Съвършенство в асана (асана сиди) 64
Храна 65
IV. Пранаяма, т.е. йогийско дишане 67
Плексуси и чакри 69
Пранаям: елементарни упражнения 71
Сук Пурвак пранаям 72
Пранаям като форма на йога 75
Пранична дисциплина 76
Ползите от прана йога 78
V. Пратиахара, т.е. контрол над сетивата 79
VI. Дарна, т.е. самиям 81
Дарна като форма на йога 88
VII. Диан, т.е. дълбоко съсредоточаване 100
Диан като йога-система 10З
Ползите от диан йога 105
VIII. Самади 106
Самади йога 111
3. Аштанг йога и съвременният човек 115
Глава трета. ФОРМИ НА ЙОГА 121
1. Мантра йога, т.е. йога на изричането 121
Техника на мантра йога 123
2. Хата йога 125
3. Лая йога 135
4. Раджа йога137
5. Джнана йога, т.е. йога на знанието 144
6. Бакти йога, т.е. йога на предаността 146
7. Карма йога, т.е. йога на действието 150
8. Други форми на йога, за които се говори в „Багават Гита" 153
Йога на медитацията 153
Йога на духовната опитност 153
Йога на мистицизма 154
9. Йога в свещените писания на Зороастър 156
10. Йога и науките, занимаващи се с външното 161
Глава четвърта. АДВАЙТИЗЪМ 164
Себе-то - основата на съзнателен живот 165
Естеството на творението 166
Себе-то, т.е. Атман 168
Естеството на Себе-то 169
Индивидуално знание и съзнателност 169
Знание и неговите източници 170
Естеството на Браман 172

ЧАСТ ВТОРА. Изследване на Сурат Шабд Йога
Глава пета. СУРАТ ШАБД ЙОГА 179
Йога на Звуковия Поток на Бог 179
Звуковият Поток 188
Крайъгълните камъни (основите) 192
Една съвършена наука 210
Учителят   218
Глава шеста. СЪЩНОСТТА НА РЕЛИГИЯТА  242
1. Древни религиозни школи: индийска, китайска и иранска  244
Хиндуизъм  244
Будизъм  252
Таоизъм 256
Зороастрианство 260
2. Християнство 262
3. Ислям 273
4. Сикхизъм 281
Глава седма. НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ДВИЖЕНИЯ 293
Розенкройцерство, теософия и движението „Аз Съм" 294
„Християнска наука" и „Субуд" 296
Спиритизъм и спиритуализъм 297
Хипноза и месмеризъм 299
Глава осма. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 301

 

ЗА АВТОРА

Приеман от много хора, които са го срещали на Изток или на Запад, като жив пример за истински Светец на Духовността, Сант Кирпал Сингх е роден в селско семейство в Сайяд Касран, Пенджаб (по онова време в Индия, днес това селище се намира в Пакистан), на 6 февруари 1894 година. От ранна възраст той започнал да търси непрестанно истински духовен Учител. Години наред той изследвал достиженията на йогите и святите хора, представители на множеството школи на мисълта. Търсенето му завършило „в своята най-висока точка" с посвещение от удивителния Баба Саван Сингх - Светеца от Беас. В продължение на 24 години Кирпал Сингх усърдно и прилежно се обучавал под ръководството на своя Учител и бил посочен да продължи неговата духовна работа. Той имал кариера на цивилен служител на държавна служба и се пенсионирал през 1946 година. Следвайки инструкциите на своя Учител, Саван Сингх Джи Махарадж (1858-1948), той основал и ръководил „РУХАНИ САТСАНГ", като посветил над 120 000 последователи от целия свят. Написал е над 35 книги върху различни аспекти на духовността. Кирпал Сингх бил определен от Бог и посочен от своя Учител да продължи духовната работа по свързването на онези, които искрено търсят Бог, със СЛОВОТО или ИМЕТО (вътрешният Звук и вътрешната Светлина, които присъстват вътре във всяко човешко същество. Вътрешният Звук и вътрешната Светлина - Потокът на Живота - са средството (пътят) за завръщане при Върховния Създател и Бог на душата, Който е Най-Висшият Бог - Богът на Любовта (Богът-Абсолют). Единствено съвършен Учител на Словото, който е съвременник на последователя, може да свърже индивидуалната душа с този Звуков Поток на Бог - б.пр.). Кирпал Сингх продължил тази дейност двадесет и шест години, докато напуснал земното ниво на 21 август 1974 година. Избиран четири пъти последователно за Президент на Световното Братство на Религиите и организатор на Световната Конференция за Единство на Човека, той посочвал като най-висша истината, че макар различните религии да са различни школи на мисълта, то Целта на всички религии е Една и Съща. Вследствие на цялостната си отдаденост по време на духовното си обучение в нозете на Саван Сингх Джи и вследствие на собствените си вътрешни опитности на една духовна натура, Кирпал Сингх притежавал съвършената компетентност да съобщава на искрените хора по целия свят важността на себеосъзнаването и осъзнаването на Бог.


ПРЕДГОВОР

Първоначално причината за това сравнително изследване на йога бяха множеството различните въпроси, свързани с тази тема, на търсещи Истината и последователи от Запад. Но при опита да се отговори на тези въпроси по един подреден и изчерпателен начин, се насъбра текст, много по-голям по обем, отколкото се предполагаше в началото. Сега, когато това изследване вече е в завършен вид, аз се надявам, че то ще бъде от полза не само за онези, чиито въпроси предизвикаха неговото написване, но и на всички онези, които искрено търсят Истината - които желаят да разберат какво представлява йога, различните нейни форми и съответните й методи, както и тяхната ефикасност.
В тази епоха на публикации не съществува липса на книги върху йога. Но ако човек ги изследва подробно, той установява, че голямата част от тях - в едно или друго отношение - не изясняват докрай нещата. Те или представят йога като система от физически упражнения (асани), или като една трудна за разбиране и крайно монистична система на мисълта, приемаща като факт единството на цялото съществуване и най-висшето единство на индивидуалната душа и Свръхдушата. И в двата случая придобиваме една непълна гледна точка, снижавайки статуса на йога от един практически метод за духовно издигане (издигане на съзнателността на човека) и единение с Абсолюта (Най-Висшия Бог - Бога на Любовта) до система за физическа култура или школа (или група от школи) по философия.
За да се избегне възможността от такава грешка, то разглеждането на всяка една йога в това изследване винаги е извършвано, като постоянно се има предвид крайната цел на йога - единението с Най-Висшия Бог. Изследвани са последователно всички значими форми на йога, древни и съвременни, разгледани и обяснени са техните практики, както и степента, до която всяка една от тях може да ни отведе, оценени спрямо крайната цел. Това последното - степента, до която всяка една йога води - е може би най-погрешно разбираният и най-широко объркваният аспект в едно сравнително изследване на йога. Това е характеристиката на мистичната опитност; душата -.когато се издига от нивото, към което е привикнала, към по-висше ниво - има склонност (при отсъствие на ръководство от ПО-ВИСОКО) ПОГРЕШНО ДА ПРИЕМА по-висшето ниво за най-висшето, т.е. за Абсолютната Реалност. И така, ние установяваме, че повечето форми на йога, макар да ни издигат до определена точка във вътрешното пътуване, приемат тази точка за крайната цел на пътуването и за едно относително убедително основание, че самите те са йога на Абсолюта.
Единственият начин, по който можем да оценим как стоят нещата в действителност относно относителната духовна стойност на всяка една форма на йога и по този начин да се избегне сегашното състояние на объркване, е да възприемем за свой „аршин" (мярка, с която да оценяваме) самата най-висша форма на йога, чиято сила и могъщество е силата на Абсолюта и която не е просто относителна. Този „аршин" или тази мярка, с която да оценяваме, дава СУРАТ ШАБД ЙОГА, известна още като САНТ МАТ. Сурат Шабд Йога - сурат означава „внимание", шабд - означава „звук", йога - означава „единение", т.е. сливането на вниманието (външния израз или изява на душата) с вътрешния звук, присъстващ в човешкото тяло (който е изявата на Абсолютния Бог, проявяващ и поддържащ в съществуване цялото Творение, наричан още „Бог-в-изява" или „Бог-в-действие"), което накрая води до единение или "сливане" с Абсолюта (Най-Висшия Бог - Бога на Любовта). Този вид йога е наричан още Йога на Звуковия Поток, Сант Мат, Пътят на Светците, Пътят на Учителите, т.е. Пътят на Светците или Учителите от тази мистична ( духовна) школа. Като са следвали нейните практики, при правилното ръководство, „експертите" или компетентните и гази наука са достигнали области, непознати на другите мистични школи и накрая са се слели с Най-Висшия Бог в Неговото Абсолютно, Безименно и Непритежаващо Форма състояние. В написаното от тях, те многократно потвърждават несравнимата с нищо върховност на тази Йога на Звуковия Поток и - докато описват вследствие прякото си  грешно възприятие различния духовен обсег над другите форми на йога, тези „експерти" или компетентни учители продължават да разясняват относно себе си, че тяхната същност е Абсолютът.
Щом един търсещ започне да разбира възможностите или обхвата на сравнителния мистицизъм, който Сант Мат (Пътят на Светците; Йога на Звуковия Поток) предоставя, аз съм уверен, че той ще установи как тази изключително сложна тема му става все по-ясна и по-ясна. Търсещият ще види, че противоречията, които безпокоят и смущават толкова много хора, когато за първи път предприемат сравнително изучаване на мистицизма (духовността), не са от съществено значение за мистичната (духовната) опитност като такава, а са резултат от объркване ма относителна истина с абсолютна истина - грешка, която не съществува за онези, които - следвайки най-висшия път, притежават непосредствено преживяване (опит-мост от „първа ръка") за всички вътрешни нива (или състояния на съзнателност) и знаят „точките", до които може да отведе всяка една йога. Търсещият повече не ще се изкушава да избягва спорните въпроси на духовността, свеждайки я до остатък от суеверия, в които са вярвали в миналото и черна магия, а ще започне да гледа на ися като на вечна наука, неподвластна на времето, мригежаваща свои непроменящи се закони и различни начини (методи) на действие и знание, което не е статично, а се развива и увеличава, тъй както хората са преминавали и преминават от по-низшите към по-висшите форми на йога. И аз вярвам, че - преди всичко - той ще осъзнае, че сливането с Най-Висшия Бог не е просто блян или претенция на въображението на една монистична философска школа, а реална възможност, чието осъществяване е ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ и чието достигане - когато е налице правилното ръководство, правилния метод и правилното усилие - е достъпно за всеки, независимо от възрастта, пола, расата и социалната религия или вярването, към която принадлежи вследствие социалната си среда.

„Саван Ашрам", Делхи 6 юни 1961 година
Кирпал Сингх

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar