ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Нумизматика, година 4, книжка 1,2,3 комплект, 1972 год.

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сборен колектив
Година: 1972
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 44, 40, 40

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 56

 

Нумизматика, година 4, книжка 1,2,3 комплект, 1972 год.


Нумизматика, година 4, книжка 1, 1972 год.

На лицевата корица:
Златна монета на Иван Асен II /1218-1241/

СЪДЪРЖАНИЕ
Върбан Драганов член на ИБ на СБФ - След конгреса са нужни нови усилия
Научен    отдел
Проф. Т. Герасимов - За българските средновековни монети
Ал. Димитрова научен сътрудник - Типът на Зевс в глиптиката на Софийския археологически музей
Йорданка Юрукова научен сътрудник - Гравьорите на монетни печати и медали от античността до наши дни
Инж. Мих. Таков - Начало на сеченето на талерите
Иван Върбанов - Златни европейски монети от XVI—XVIII в. намерени в нашите земи
Правна просвета
Никола Гайдаров - Паметниците на културата и свързаните с тях нарушения и престъпления
Тематика
Проф. Т. Герасимов - Изображения на антични градове в Тракия върху монети
Разни
Й. Юрукова - XIV световен конгрес по византоложки проучвания - Букурещ 1971 г.
Начо Николов - Как бе създадена възпоменателната монетна емисия за Г. Димитров
Начо Николов - Възпоменателна монетна емисия 1972 г.
Книгопис
Иван Ценов - Античните монети в България
Д-р Стр. Б. Иванов - Из чуждите нумизматични списания


Нумизматика, година 4, книжка 2, комплект, 1972 год.

На лицевата корица:
Златен статер на Лизимах, сечен в Одесос /опако/

СЪДЪРЖАНИЕ
"Нумизматика - Първият международен конгрес по тракология
Н. с. Й. Юрукова - Основни проблеми в проучването на тракийската нумизматика
Проф. Тодор Герасимов - Тракийски монети-подражания на тасоските тетрадрахми.
В. Герасимова-Томова - Познавали ли са траките обола на Харон
Проф. Ив. Венедиков - Изложба "Тракийското изкуство"
Адолф Рогалски - Една фалшива тетрадрахма на арменския цар Тигран I Велики
Правна просвета
Никола Гайдаров - Международно-правна защита на паметниците на културата
Тематика
Д-р Стр. Б. Иванов - Няколко данни за нашите монети и значението им за тематичното колекциониране
Нумизматични вести
Т. Г. - Фалшиви монети в Румъния и у нас
Начо Николов - Новата сребърна възпоменателна монета "Паисий Хилендарски"
"Нумизматика" - Награда за четиридесетгодишна научна и обществено полезна дейност
Наши колекционери
Т. Димитров - Д-р Коста Златанов /1867-1937/
Съюзен живот
"Нумизматика" - Важни решения за развитието на нумизматичното движение


Нумизматика, година 4, книжка 3, комплект, 1972 год.

На лицевата корица:
Декадрахма на тракийското племе дерони

СЪДЪРЖАНИЕ
Научен отдел
Проф. Т. Герасимов - За българските средновековни монети
Н.с. Й. Юрукова - Редки образци на скулптурната пластика, представени върху монети на Деултум
В. Герасимова-Томова - Образи на баснословни същества върху монетите
Инж. В. Топоров - Някои детайли върху първите новобългарски монети
Ч. Ангелов - Съставът на монетните емисии на Третата българска държава
Правна просвета
Н. Гайдаров - Изводи и поуки от един наказателен процес
Тематика
В. Сл. Василев - Нумизматика и олимпиади
И. Върбанов - Някои монети на република Венеция, разпространени у нас
Проф. В. Велков - Първи международен конгрес по тракология
Б. Старцев - Една заплаха срещу колекционерите на монети
Н. Николов - Възпоменателна монета за Д. Чинтупов

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar