ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

3 книги въ 1 - Пътъ къмъ спасението. Гражданственно учение. Дели Петко - Разказъ

150,00 лв

120,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Т. Еминъ, Н. Дро, К. Бжозозвски
Година: 1884,1890,1894
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 232,252,94

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 44-52

 

Колекционерско издание с кожено гръбче.

 

Теодоръ Еминъ
Пътъ къмъ спасението или благочестиви размишления за Покаянието

СЪДЪРЖАНИЕ
Размишление I - Колко е необходимо раскаяниято

Размишление II - Грехътъ толкова ослепява человека щото не вижда въ себе си злото и незнае колко оскърбления  причинява на Бога

Размишление III - Колко строго наказва Богъ за грехътъ, и каква вреда има человекъ отъ него

Размишление IV - Затова, как душата чрезъ греха губи прежната си хубостъ, и става гнусна и страшна; и за това, какви  способи употреблява Богъ за да ни очисти отъ греха

Размишление V - За заблужденето, въ което се намира человекъ, кога се обляга извънъ мярката и безумно на Божието  милосърдие и мисли, че лесно може да се спасе

Размишление VI - За какъ покаянието отъ греховете състои въ тайнствената исповедъ; и какви расположения на духа са  потребни за да бъде исповедьта ни съвършенна

Размишление VII - За смъртьта и какви изкушения, мък и отчаяне има неправедний человекъ въ време  на свършека на  живота си

Размишление VIII - Колко е страшенъ Божий съдъ за неправедната душа
Имената на родолюбивите спомоществователи


Нюма Дро
Гражданственно учение - Книжка за граждани и младежи.
Преводъ отъ Френски отъ допълнение на едно кратко разглеждание Българската Конституция

СЪДЪРЖАНИЕ
(Кратко)

Първа частъ - Общи начала

Втора частъ - Организация и функции на държавата

Трята частъ - Международното право

Четвърта частъ - Отечествените ни учреждения

Карлъ Бжозозвски
Дели Петко - Разказъ

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar