ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

3 в 1 - Изъ чуждата книжнина - Книга 1, 1988 год. Ръкавица - Драма отъ Бйорнстерне Бйорнсонъ. Пари - Романъ отъ Ернстъ Алгернъ

75,00 лв

60,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сборник
Година: 1988, 1898, 1898
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 328, 58, 182

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 45-14

 

Изъ чуждата книжнина - Книга 1, 1988 год.
СЪДЪРЖАНИЕ
Изъ Маджарските певци:
Жалба - Стихотворение отъ Жосеф Еутвиш
Песенъ - Стихотворение отъ Кароли Зюкей
Песенъ - Стихотворение отъ Шандоръ Петьофи
Изповедъ - Разказъ отъ Полъ Бруже
(Част от 14 стр. от разказа е откъснат, липсват около 12 изречения от разказа, края на книгата присъства)
Кога настъпи нощ тъжовна - Стихотворение отъ Томасъ Муръ
Философия на Любовта - Стихотворение отъ Шелли
Феличиано - Разказъ отъ Карлосъ Франтауръ
Мисли и изречения
Насекомо - Разказъ отъ Полъ Маргеритъ
Донъ Рамиро - Стихотворение отъ Х. Хайне
Песенъ - Стихотворение отъ Сп. Дрожжинъ
Повторила - Повестъ отъ Йенсъ Петеръ Якобсенъ
(последната стра. е скъсана, но текста се чете)
Норвежка сватба - Сцена въ две картини отъ Хенрикъ Ибсенъ
Подвига на Пиерина - Разказъ отъ Корделия
Юнакъ и жена - Разказъ отъ Маркъ Туенъ
Йенсъ Петеръ Акобсенъ - Литературенъ очеркъ отъ Виконтъ де Колвилъ  и Фрицъ де Зепелинъ
Книжовни вести
Въпроси на съвестта - Разказъ отъ А. Стринберга
Изъ Маджарските певци:
Бойно поле на пролеть - Стихотворение отъ Шандоръ Петьофи
Къмъ Юлия - Стихотворение отъ Шандоръ Петьофи
Светлина - Стихотворение отъ Шандоръ Петьофи
Чума въ Бергамо - Разказъ отъ Йенсъ Петеръ Якобсенъ
Молитва - Стихотворение отъ М. Ю. Лермонтовъ
Защо - Разказъ отъ Енрико Кастелнуово
Магали - Провансалска песен отъ Б. Беръ
Лошо дело - Разказъ отъ Антонъ П. Чеховъ
Ернстъ Алгренъ - Литературенъ очеркъ
Книжовни вести:
Емилъ Золя за Алфонсъ Доде
Новите француски романисти
Щастие - Разказъ отъ Гюи де Мопасанъ
Листье - Стихотворение отъ Томасъ Муръ
Поточе и вълна - Стихотворение отъ Лонгфелоу
Зла съдба - Стихотворение отъ Р. Бърнсъ
Вечерно небе - Стихотворение отъ Зедлица
Свиждание - Стихотворение отъ Ленау
Предъ разсъмвание - Стихотворение отъ Х. Лингъ
Бйорнстерне Бйорнсонъ - Литературенъ портретъ отъ П. Ханзенъ
Младость и старость - Стихотворение отъ Визентъ Ф. Хауаръ
Книжовни вести:
Аграрния въпроъ въ Германия
За литературната свърска между Франция и Германия
Чужди влияния въ француската литература
Литературно обогатявание чрезъ заеманье
Расправия
Книги и списания получени в редакцията
Стихотворение отъ Афредъ Теннисонъ
Две песни - Стихотворение отъ Кентъ Ноултонъ
Лятна зора - Стихотворение отъ Ухлямъ Моррисъ
Простодушна - Разказъ отъ Гюставъ Флоберъ
Жизненъ парадоксъ - Стихотворение отъ Шалеръ Г. Хиллеръ
Насилие - Разказъ отъ Алфонсъ Доде
Стихотворения изъ Перси Б. Шелли:
I. На
II. Световни скитници
III. На
IV. На Емилия Вивиани
V. Лека нощь
VI. На една увяхнала теменужка
Самолюбие - Разказъ отъ И. Н. Потапенко
Стихотворения изъ Хайне:
I. Ans meinen grossen Schmerzen...
II. Дe?
III. Es glanzt so schon die sinkende Sonne...
IV. Welt lauf
Защо си дадах оставката - Хумореска отъ Маръ Туенъ
Песенъ - Стихотворение отъ Уилемъ Моррисъ
В къщи - Разказъ отъ А. П. Чеховъ
Гюстав Флоберъ отъ Поль Бруже - Литературенъ портретъ
Новия романъ на Зола
Новата драма на Судермана
Белинский като художественъ критикъ
Сестрите - Стихотворение отъ А. Теннисонъ
Гадание - Разказъ отъ П. Аларконъ
Върналъ се - Разказъ отъ Ги де Мопасанъ
Стихотворение отъ Томасъ Муръ
Економичееското положение на Италия

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar