ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Елеазар Хараш - Космическият език на Библията

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Елеазар Хараш
Година: 1994
Формат: енциклопедичен
Корица: мека
Страници: 112

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

КОСМИЧЕСКИЯТ ЕЗИК НА БИБЛИЯТА

Откровенията на Йоан

Книга на вътрешните тайни

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. лекция -    Трудностите могат да ви донесат много

вътрешна сила и светлина ................................................ 22

II. лекция -   Разгръщането на стремежа, който

се превръща във воля ..................................................... 25

III. лекция -. Злото е помощник за всички тези,

които имат истински стремеж ............................................ 29

IV. лекция - В ума се ражда измислицата, в Интуицията

-     просветлението, а в Духа

-     осмислянето и оживяването ....................................... 34

V. лекция -   Който има истински стремеж,

винаги надраства неразбирането ..................................... 38

VI. лекция - Видението на Праобраза, или образът

на съвършения човек ...................................................... 42

VII. лекция - Човек ще се блъска в страданията,

докато открие своя път .................................................... 47

VIII. лекция -Ухото - магическа способност.

Да умееш да слушаш Духа това значи

да превърнеш смъртта в живот........................................ 51

IX. лекция - Христос не е просто велик човек.

Христос е Велико Универсално същество

и Вярата в Него ще те преобрази...................................... 55

X. лекция -   Злото не се побеждава с борба, а с будност.. 58

XI. лекция - Бъди верен до смърт... това е качеството

на Истината...................................................................... 62

XII. лекция -    Космическото слово стана плът.................. 66

XIII. лекция -  Истинското могъщество е безмълвно и вътрешно.......................................................................... 70

XIV. лекция -  Необходимостта от Суровата истина............. 74

XV. лекция -   Ако искаш Бог да се разкрие в твоя живот,

ти трябВа да се превърнеш в любов................................... 78

XVI. лекция -  Знанието за бога не зависи от никакви науки,

а от праВилния живот......................................................... 82

XVII. лекция - Бог е тук във Всеки миг и затова Той

никога не се доказва.......................................................... 86

XVIII. лекция -Животът е несътворен, това е мистична

тайна, докато светът и Вселената са изградени от сътворяване,

т.е. от сътворени лъчи......................................................... 90

XIX. лекция - Христос е магическата Врата

към Величествената реалност.............................................. 94

XX. лекция -   Волята ще бъде господарят. Всяко решение

се намира 6 разумната Воля................................................. 98

XXI. лекция -  Чистотата е най-големият помощник

В еволюцията.................................................................... 102

XXII. лекция - Тези, които не приемат новото, остават

В лагера на смъртта........................................................... 106

 

ПРЕДГОВОР

СВРЪХ ОРЕЛЪТ

В Откровението на Йоана е концентрирано Словото, което е сър­цето на Новия завет - заветът на Логоса. В сравнение с другите евангелия и писания Откровението се извисява така, както слънце­то над планетите. Всички евангелия са плодове на посвещения, но евангелието на Йоана и Откровението на Йоана са един невъобразим полет на Орела. Йоан има специална степен на посвещение и именно затова Откровението е централното слово на Библията.

За Йоан се казват знаменателните думи: Той е ученикът, koйmo Исус най-много любеше, а това говори за много дълбоки вътрешни и древни отношения.

Тези, които са успявали да проникнат в глъбините на Откровени­ето, са получавали полета на Орела, т.е. полета на едно вечно и неизразимо вдъхновение.

Откровението, което идва от висотите на Духа, е най-големият дар за човечеството и за човешката еволюция, защото в него се разкрива развоят на човешката еволюция.

Откровението на Йоана е плод на една не само дълбока духовност, но на една универсална сила и власт, на един универсален живот.

В тайния християнски езотеризъм Йоан е символизиран от Орела. Орелът, за който говоря, не живее на земята, а във висините, но той докосва понякога земята. Трябва да кажа, че в думата доко­сване, допиране, се крие една голяма тайна на живота. Когато Свръх-Орелът е докоснал Йоана, се е родило най-великото откровение в света, но за да се понесе това свещено откровение, се иска абсолютна аура - синтез на ума, сърцето и волята... Иска се синтез на седемте тела, а Йоан е отговарял на тези изисквания и затова е станал приемник на най-великото откровение на земята. Моята задача е постепенно да разкрия вътрешните тайни на това откро­вение, доколкото позволява окултната наука да се изнася. Пътят на Орела е пътят на словото.

Орелът е в необикновено и неразгадаемо движение.

Полетът на Орела е необикновен. Орелът плува в светлината, при което често движение и покои са съчетани в един мистичен и не­обозрим синтез.

Орелът, или Духът плува в словото и понякога, без да движи крилата си, той се движи величествено напред към своята цел.

Силата и Величието на Орела са вътрешно преплетени със същно­стта на Откровението на Йоана, защото това свято откровение има дълбоки и универсални корени, то има корените си във висота­та на Вечността.

Както съм казвал в лекциите си, думата вечност е изградена от специални сили на словото.

Които познава законите и принципите на Словото, може да си построи Вечен живот.

И така, както Орелът слиза и докосва земята, така и това слово на висините е слязло конкретно при нас, за да ни упъти към великата наука за живота. Тази наука за живота се влива днес в човешкото раз­витие и го извисява, като съгражда вътре в него новата раса.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar