ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Пречистване на химични и хранителни продукти от Любен Янков

100,00 лв

80,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Любен Янков
Година: 1963
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 178

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 16-29

 

 

АНОТАЦИЯ
В книгата се разглеждат сорбционните методи за изолиране и пречистване на веществата в захародобивната и хидролизната промишленост, във фармацевтичното производство, в хидрометалургията, винарската промишленост и др. Описани са с необходимите технологични данни за йонообменните методи за омекотяване на водата. В отделна глава са разгледани ултразвукът и неговото приложение при пречистването на химичните и хранителните продукти. Накратко са дадени и теоретичните основи на всеки един от третираните методи. По-голямо внимание е отделено на технологичното изпълнение на методите и на избора на най-подходящи апаратура и copбент. Подбрани са методи за пречистване на продукти, които имат приложение у нас понастоящем или ще бъдат приложени в близко бъдеще.

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Йонен обмен
Теоритични основи на йонния обмен
1. Статика на йонния обмен
2. Кинетика на йонния обмен
3. Динамика на йонния обмен
Йонити
Органични йонити
1. Синтетични йоннообменни смоли
Неорганични йонити
Неорганични и органични адсорбенти
Основни свойства на йонитите
Катионити
1. Катионити, които съдържат сулфогрупи
2. Катионити, които съдържат карбоксилни групи
Анионити
1. Силно основни анионити, съдържащи кватернерни амониеви бази
2. Слабо основни анионити
Основни йонообменни операции
1. Йонен обмен
2. Разрохкване на слоя йонит
3. Регенериране
4. Промиване с вода
Йонообменни промишлени съоръжения
1. Йонитни филтри
2. Материали за изготвяне на йонообменните съоръжения
3. Контрол и измерителни прибори
Приложение на йонообмена при омекотяването на водата
1. Омекотяване на водата с натриево катиониране
2. Омекотяване на водата чрез Н+ Ка+ жатиониране
3. Пълно деминерализиране на водата
Приложение на йонообмена в хидрометалургията
1. Извличане на сребро, злато и метали от платиновата група
2. Получаване на индий от отпадъците, отделени при електролитното производство на цинка
3. Отделяне на телур от шламовете, получени при електролизата на медта
4. Извличане на хрома
5. Оползотворяване на медта от отпадъчните разтвори, получени при производството на изкуствена коприна
6. Отлъчване и отстраняване на радиоактивните отпадъци от ядрените реактори
7. Концентриране и отделяне на урана
Приложение на йонния обмен във винарската промишленост
1. Обработка на вина с йоннити
2. Получаване на винена киселина от винена кал и вина с йонити
Приложение на йонообмена за пречистване на хранителни продукти
Приложение на йонообмена в захародобивната промишленост
1. Адсорбенти
2. Видове схеми за пречистване на захарните сиропи
3. Трайност и срок за годност на йонитите
4. Пречистване на цвеклова захар
5. Пречистване на тръстикова захар
Приложение на йонообмена в хидролизната промишленост
1. Получаване на гликоза (декстроза)
2. Получаване на левулоза
3. Получаване на лактоза
4. Пречистване на пектин
5. Получаване на декстрин
6. Пречистване на глицерин
Приложение на йонообмена в дрожевата промишленост
Аминокиселини, полипептиди и протеини (белтъчни вещества)
1. Аминокарбонови киселини
2. Полипептиди
3. Белтъчни вещества (протеини)
4. Някои особености при отлъчването на аминокиселини, полипептиди и белтъчни вещества по сорбционни методи
5. Подбор на най-подходящ йонит
6. Подготовка на йонита за работа
7. Регенериране на използуваните йонити
Получаване на чисти аминокиселини
1. Разделяне на аминокиселини върху активни въглища
2. Разделяне на смеси от аминокиселини с йонити
3. Получаване на тотален пречистен хидролизат от казеин за венозни инжекции
4. Получаване на глутаминова киселина
Получаване на адренокортикотропен хормон (АСТН)
Получаване на инсулин
Получаване на албумин
Получаване на глобулин

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar