ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Как да обезсилим депресията

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Джордж Вандеман
Година: 2000
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 56

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 29-12

 

Започва се с разочарование; сянка надвисва над жи­вота ви. А след това до съзнанието се прокрадва чувс­тво на умора. И най-малкото действие изисква огром­но усилие. Хората се опитват да ви развеселят. Но вие се чувствате някак изолирани от всички, отдръпвате се все повече и повече в една безгласна обвивка.
Опитвате се да се преборите с тази надмогваща ви печал, отчаяно се стремите да намерите някакъв изход. Но чувството за отхвърляне изпива цялата ви енергия, така че потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко в без­дънната яма, наречена депресия.
Живеем в свят на много капани, много трагедии, много грешки. В този живот има най-различни заост­рени ръбове, които порязват и осакатяват. Но както знаете, съществува един остър ръб, който очевидно наранява хората повече от всичко друго. Изследователите са заключили, че депресията причи­нява повече човешко страдание, отколкото която и да било друга болест, която ни постига.
Това е доста тежка мисъл. Кой би си помислил, че унинието е способно да причини толкова увреждания? Националният институт за умствено здраве ни осведомява, че около 125 000 американци постъпват всяка година в болницата поради депресия. Други 200 0(Х) се лекуват при психиатри.
Дори нещо по-обезпокоително: здравни професиона­листи преценяват, че хората в състояние на депресия, които не са подложени на лечени, са от порядъка на 4-8 милиона годишно. Някои вярват, че проблемът е достигнал епидемийни мащаби.
Това означава, че в САЩ има много страдание. Много жертви. Има много хора, за които депресията представлява съвсем реална настояща опасност, враг, който постоянно дебне зад кулисите.
И така в тази глава ще научите как бихте могли да обезсилите една такава заплаха за вашето здраве. Вярвам, че има определени неща, които можете да направите, за да премахнете ефектите от депресията и да предотвратите опасността тя да ви засегне дълбоко. Ще видим, че една определена книга от Библията е в действителност отлично оръжие, което можем да използваме срещу депресията, и изглежда пригодена точно за подобни случаи.
Да започнем с бърз преглед на някои от причини­те за депресия. В общи линии началото й може да се корени в някаква преживяна от нас загуба - загуба на обичан човек, на възможност за работа, на самочувствие. В същността си депресията е реакция спрямо загубата, чувство на разочарование.
Един лекар стеснява още повече корените й, като ги ограничава до „чувството, че си в капан". Той нат­рупва наблюдения над много хора, които поради това, че не са в състояние да се измъкнат от непоносими ситуации, като резултат изпадат в депресия.
И така нещо, необходимо да се знае, е, че има раз­лични видове депресия. За някои хора това страдание изглежда има биологична или химична връзка. Нещо в телата им излиза от равновесие. И някои наистина много сериозни и дълготрайни случаи на депресия в действителност се поддават на лекуване.
При други хора бедствието изглежда се свързва с емоционални рани, носени от детството им. Тези дъл­боко залегнали психологически рани може да се раз­вият в доста сериозни пристъпи на депресия.
Очевидно в една малка книжка като тази няма да е възможно да се справим с твърде тежките видове на това състояние на човешката психика. Ако страдате от дълготрайна депресия, която отнема силата ви да работите, трябва да отидите на лекар или при съветник.
Тук обаче бих искал да проуча по-общия й тип - а именно този, който обзема мнозина от нас - унинието. Все още можем да работим, но светът около нас ни се струва отвратително мрачен, а всяка предстояща ни задача - крайно неприветлива и застрашителна. Просто се чувстваме унили и не виждаме как да се избавим от това състояние.
Да разгледаме по-отблизо какво означава в дейс­твителност това „униние". Д-р Тим Ла Хайе, мой при­ятел и християнски съветник, споделя някои свои проз­рения, които може да са ни от помощ. Той забелязал, че повечето от пациентите му, страдащи от депресия, имат нещо общо. И осъзнал, че за повечето от нас унинието може да се разгради на определени съставки.
Първата съставка е, както вече казахме, загуба или разочарование. Нещо е станало в живота ни - отхвър­ляне, нараняване, обида или каквото и да било друго
нещо. Но после добавяме още един важен елемент -негодувание и гняв. Не преставаме да мислим по ка­къв погрешен начин са се отнесли с нас или колко несправедлив е бил животът. Негодуваме срещу слу­чилото се, вътре в нас назрява гняв.
Следва третият елемент: всичко това се „умножа­ва" по самосъжаление. Самосъжалението умножава тъгата и я превръща в печал. Жребият в живота ни започва да ни се струва непоносим. Загубата, разоча­рованието, расте и става все по-голямо и по-голямо. Изгледите за някакво разрешение се смаляват все по­вече и повече. Ужасно съжаляваме за себе си.
Тогава формулата за депресията е точно тази. Взе­мете загубата, прибавете гнева, негодуванието, умно­жете по самосъжалението и резултатът е гарантиран случай на униние.
(ЗАГУБА + НАГОДУВАНИЕ) х САМОСЪЖАЛЕНИЕ = ДЕПРЕСИЯ
И така всеки преживява загуби и разочарования в този живот, но не всеки изпада в депресия. Ключът за справяне с унинието е собствената ни реакция, наше­то отношение спрямо лошите неща, които идват на пътя ни. Депресията се случва поради определени на­вици на мислене, които развиваме. Унинието назрява в ума. Така че, за да я обезоръжим, трябва да сложим край на тези погрешни мисловни навици.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar