ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Елеазар Хараш: Книга на Мъдрите Поучения 1 - Приказки, легенди, митове, притчи, разкази и истории от Учителя Петър Дънов

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2002
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 256

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Тиквата, дъбът и диамантът
Ще си говорят на различни езици
Вътрешно бъди Любов
Работи за Бога
Покажи му уважението си
Тази енергия ще те завлече
Да различаваме Божествените неща от човешките
Ще плаче като лозето на свещеника
Когато преодолее най-тежкото си изпитание
Отваряй си очите само за Божествените неща
Има само един Велик Идеал
Изцяло отдаден на своята Свещена идея
Бездната на човека
Който иска слава за себе си
Ще получиш това, което не си желал
Искай само това
Когато Истината дойде в твоя живот
Това е алхимическият камък
Става Син на Истината
Отключва недокоснатата Книга Исаваат
Сигурност има само в Доверието
Не заставай на пътя на Великите сили
Само страданието може да напише Книгата на Великия Живот
Никога не заспивай в човешкото
За да не изхарчиш живота си напразно
Не оставяй подписа си
Великото дарява себе си само на Душата
Не се поставяй над Великото в живота
Трябва да се срещне със своите 12 Изгрева
Ще срещне на пътя си стария, който разбира
Бог всякога може да те освободи от дълговете
Този, който е привързан към земните неща
Човекът на Великата Вяра
Когато си в голяма опасност
Само който слуша Учителя си
Само така ще бъдеш свободен
Нова епоха в историята на човека
Без Истината всички са голи
На най-високия клон в Дървото на Живота
Зад него винаги върви Бог
Тогава ще се яви Книгата на Тайнството
Когато Любовта проникне в човека
Всяка слабост трябва да бъде един подтик
Ако не търси Истината, ще обеднее
Все ще търси нереални богатства
Ако не работиш
Всичко ще ти бъде възможно
Смисълът на нещата е в Ръцете на Твореца
Не е светът, който трябва да се устройва
Трябва да носи нейната отговорност
Да не отстъпва на света
Може да влезе в Посвещението
Който бяга от трудностите
Осъден от собствените си разбирания
Усърдната молитва побеждава съдбата
Ожесточението в човека се превръща в пустиня
Който иска да се върне при Светещите
Всеки, който обича каймака
Ако подхранваш слабостите си
Ако любиш Учителя си с цялата си същност
Той ще стане истински плод
Бог принадлежи на търпеливите хора
Има един огън, който ще излекува всички
Искай само това, което е разумно
Който няма Великата Любов, ще бъде вкаменен
Истински господар
Само разумният човек може да се справи
Когато човек е посветил живота си на ползата
Ще срещне много разбойници
Човешкият ум всякога избира лесния път
Най-важното е да търсим правилният подход
Този, който носи Духа на Истината
Бог му е изпратил на помощ страданията
Ако откажеш на това чувство
Целта на живота
Когато си допуснал злото
Щом трябва да слушаш лекция
Безкористието е най-чистата връзка с Бога
Дребните работи
Ако знаеш как да отдадеш най-скъпото
Красотата на Небесния живот
Жертвата е другото име на Спасението
Поне едно парченце хляб
Който е видял Реалността
Да живееш по Бога
През греха, закона, Любовта и Истината
Ако човек има поне една дарба
Не можеш ли да обичаш живота
Днес погледът на душата е узрял
Само търпеливият може да дочака
Отклонен от пътя си от материалното богатство
Кой е този, който е независим от парите?
Както Бог изначално му ги е поверил
Ако лисицата защитава вълка
Това е всъщност суетата на суетите
Тези, които се женят
В най-тежките условия на живота
Който иска да познае Христос
Открий своето предназначение
Ако Господ ти каже само две думи
Дъщерята на Брама
Божията скръб
Човешката душа е готова да застане пред Брама
Свързан със силата на Божия Дух
Искай помощ от Бога
Ако навиците управляват човека
Ако ти беше чул Гласа на Бога
Когато при теб дойде едно изпитание
Той е знаещият, а не ние
Вярвай в живата Природа
Мъдростта не се отнася за човека
Когато един човек мисли, че знае много
Бог е скрит в малките неща
Притиснат дотолкова, че да се прояви Духът в него
Трябва да се върне към първата си идея
Вие не трябва да бъдете като тези турци
Ако вашата чистота и святост се стопяват
Това значи да се усмихнеш на Бога
Скръбта на ангела Адонаил
Как ангелът Аниел можеше да избегне погрешката си
Който иска да въздигне себе си
Ние се възвръщаме в Душата си
Първо трябва да завърже злото в себе си
Притчата е метод на Господа
Най-дълбокото преживяване
Не може да разреши въпросите на живота с човешката любов
Всякога ще се насърчаваш
Великият закон на живота е послушание
На неразумния и Бог не може да помогне
Всеки, който е пожелал непозволеното
Каквото си посял на земята
След разрушението идва Новото съзнание
Събуден и съзнателен за доброто
Ако ти живееш по Бога
Внасяй постепенно новото в човека
Будни в отдаването си на една идея
Който иска да опази другите, без да е опазил себе си
Последната минута
Не е разбрал
Лъже, защото няма Любов
Да разчиташ единствено на Бог в себе си
Когато станеш човек на идеята
Търсеше ли Истината
Нашата собствена история
Не е достатъчно да бъдеш човек на вярата
Грехът на човека
Тайната на магическата пръчица
Моментът на Божествения порив
Господар на своята нисша природа
И най-злата съдба ще ви се усмихне
Човеците нямат правосъдие
Ако искате да се справите с трудностите
За Божествения човек няма затвори
Страданието е единствения спасителен път
Глух за лошите думи и сляп за грозотата
Недоволството е добрият учител
Ако окото ти не спре да иска
Да не търси друг кръст
Бог всякога ни предупреждава
Бог обича нашето естество
Кривакът, търнокопът и трънът
Инстинктът и умът все ще го ограбват
Не могат да засегнат човека на търпението
Може да израсте от най-малката мисъл
Само с Разумност можеш да победиш смъртта
Будният е, който изненадва злото
Всеки, който осъжда, пропада в осъждането си
Пазете се от хора, които завършват с безлюбие
Който работи с Любов, е религиозният човек
Осъжда се на строг тъмничен затвор
Ще дойде време за обновление
Когато животът ти предлага много блага
Животът принадлежи на Любовта
Който разчита на хората, ще бъде изоставен
Всеки, който поучава Бога, увисва във въздуха
Всеки трябва да свърши своята работа
Великият Закон е Велика Справедливост
Единственият Приятел
Всяко друго богатство ще го делиш с дявола
Трите ангела
Хората са щастливи чрез своите заблуждения
Можем да излъжем дори и себе си
На върха на планината
Без Божествената Любов
Окото Му обхожда света и търси праведните
Когато човек иска да го почитат
Ако виждаш Бог в мъжа и жената
Формулата на Свободата
В своята тайна стаичка постави Бог
Докато дяволът се умори
Можеш да получиш Посвещение и в собствения си дом
С Бог в себе си всичко мога!
В служенето е твоето освобождение
Всяка жертва получава своето Благословение
Действията на Божествената Любов
Когато се жертвуваш, трябва да отидеш до краяойто е видял Реалността
Да живееш по Бога

СЪДЪРЖАНИЕ
Тиквата
, дъбът и диамантът
Ще си говорят на различни езици
Вътрешно бъди Любов
Работи за Бога
Покажи му уважението си
Тази енергия ще те завлече
Да различаваме Божествените неща от човешките
Ще плаче като лозето на свещеника
Когато преодолее най-тежкото си изпитание
Отваряй си очите само за Божествените неща
Има само един Велик Идеал
Изцяло отдаден на своята Свещена идея
Бездната на човека
Който иска слава за себе си
Ще получиш това, което не си желал
Искай само това
Когато Истината дойде в твоя живот
Това е алхимическият камък
Става Син на Истината
Отключва недокоснатата Книга Исаваат
Сигурност има само в Доверието
Не заставай на пътя на Великите сили
Само страданието може да напише Книгата на Великия Живот
Никога не заспивай в човешкото
За да не изхарчиш живота си напразно
Не оставяй подписа си
Великото дарява себе си само на Душата
Не се поставяй над Великото в живота
Трябва да се срещне със своите 12 Изгрева
Ще срещне на пътя си стария, който разбира
Бог всякога може да те освободи от дълговете
Този, който е привързан към земните неща
Човекът на Великата Вяра
Когато си в голяма опасност
Само който слуша Учителя си
Само така ще бъдеш свободен
Нова епоха в историята на човека
Без Истината всички са голи
На най-високия клон в Дървото на Живота
Зад него винаги върви Бог
Тогава ще се яви Книгата на Тайнството
Когато Любовта проникне в човека
Всяка слабост трябва да бъде един подтик
Ако не търси Истината, ще обеднее
Все ще търси нереални богатства
Ако не работиш
Всичко ще ти бъде възможно
Смисълът на нещата е в Ръцете на Твореца
Не е светът, който трябва да се устройва
Трябва да носи нейната отговорност
Да не отстъпва на света
Може да влезе в Посвещението
Който бяга от трудностите
Осъден от собствените си разбирания
Усърдната молитва побеждава съдбата
Ожесточението в човека се превръща в пустиня
Който иска да се върне при Светещите
Всеки, който обича каймака
Ако подхранваш слабостите си
Ако любиш Учителя си с цялата си същност
Той ще стане истински плод
Бог принадлежи на търпеливите хора
Има един огън, който ще излекува всички
Искай само това, което е разумно
Който няма Великата Любов, ще бъде вкаменен
Истински господар
Само разумният човек може да се справи
Когато човек е посветил живота си на ползата
Ще срещне много разбойници
Човешкият ум всякога избира лесния път
Най-важното е да търсим правилният подход
Този, който носи Духа на Истината
Бог му е изпратил на помощ страданията
Ако откажеш на това чувство
Целта на живота
Когато си допуснал злото
Щом трябва да слушаш лекция
Безкористието е най-чистата връзка с Бога
Дребните работи
Ако знаеш как да отдадеш най-скъпото
Красотата на Небесния живот
Жертвата е другото име на Спасението
Поне едно парченце хляб
Който е видял Реалността
Да живееш по Бога
През греха, закона, Любовта и Истината
Ако човек има поне една дарба
Не можеш ли да обичаш живота
Днес погледът на душата е узрял
Само търпеливият може да дочака
Отклонен от пътя си от материалното богатство
Кой е този, който е независим от парите?
Както Бог изначално му ги е поверил
Ако лисицата защитава вълка
Това е всъщност суетата на суетите
Тези, които се женят
В най-тежките условия на живота
Който иска да познае Христос
Открий своето предназначение
Ако Господ ти каже само две думи
Дъщерята на Брама
Божията скръб
Човешката душа е готова да застане пред Брама
Свързан със силата на Божия Дух
Искай помощ от Бога
Ако навиците управляват човека
Ако ти беше чул Гласа на Бога
Когато при теб дойде едно изпитание
Той е знаещият, а не ние
Вярвай в живата Природа
Мъдростта не се отнася за човека
Когато един човек мисли, че знае много
Бог е скрит в малките неща
Притиснат дотолкова, че да се прояви Духът в него
Трябва да се върне към първата си идея
Вие не трябва да бъдете като тези турци
Ако вашата чистота и святост се стопяват
Това значи да се усмихнеш на Бога
Скръбта на ангела Адонаил
Как ангелът Аниел можеше да избегне погрешката си
Който иска да въздигне себе си
Ние се възвръщаме в Душата си
Първо трябва да завърже злото в себе си
Притчата е метод на Господа
Най-дълбокото преживяване
Не може да разреши въпросите на живота с човешката любов
Всякога ще се насърчаваш
Великият закон на живота е послушание
На неразумния и Бог не може да помогне
Всеки, който е пожелал непозволеното
Каквото си посял на земята
След разрушението идва Новото съзнание
Събуден и съзнателен за доброто
Ако ти живееш по Бога
Внасяй постепенно новото в човека
Будни в отдаването си на една идея
Който иска да опази другите, без да е опазил себе си
Последната минута
Не е разбрал
Лъже, защото няма Любов
Да разчиташ единствено на Бог в себе си
Когато станеш човек на идеята
Търсеше ли Истината
Нашата собствена история
Не е достатъчно да бъдеш човек на вярата
Грехът на човека
Тайната на магическата пръчица
Моментът на Божествения порив
Господар на своята нисша природа
И най-злата съдба ще ви се усмихне
Човеците нямат правосъдие
Ако искате да се справите с трудностите
За Божествения човек няма затвори
Страданието е единствения спасителен път
Глух за лошите думи и сляп за грозотата
Недоволството е добрият учител
Ако окото ти не спре да иска
Да не търси друг кръст
Бог всякога ни предупреждава
Бог обича нашето естество
Кривакът, търнокопът и трънът
Инстинктът и умът все ще го ограбват
Не могат да засегнат човека на търпението
Може да израсте от най-малката мисъл
Само с Разумност можеш да победиш смъртта
Будният е, който изненадва злото
Всеки, който осъжда, пропада в осъждането си
Пазете се от хора, които завършват с безлюбие
Който работи с Любов, е религиозният човек
Осъжда се на строг тъмничен затвор
Ще дойде време за обновление
Когато животът ти предлага много блага
Животът принадлежи на Любовта
Който разчита на хората, ще бъде изоставен
Всеки, който поучава Бога, увисва във въздуха
Всеки трябва да свърши своята работа
Великият Закон е Велика Справедливост
Единственият Приятел
Всяко друго богатство ще го делиш с дявола
Трите ангела
Хората са щастливи чрез своите заблуждения
Можем да излъжем дори и себе си
На върха на планината
Без Божествената Любов
Окото Му обхожда света и търси праведните
Когато човек иска да го почитат
Ако виждаш Бог в мъжа и жената
Формулата на Свободата
В своята тайна стаичка постави Бог
Докато дяволът се умори
Можеш да получиш Посвещение и в собствения си дом
С Бог в себе си всичко мога!
В служенето е твоето освобождение
Всяка жертва получава своето

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar