ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Пчелните продукти в медицината. Медолечение, прополисотерапия, апитерапия, поленотерапия, апитоксинотерапия

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Павлина Починкова
Година: 1986
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 232

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 103-62

 

ПРЕДГОВОР

От най-далечни времена за профилактиката и лечението на различни заболявания се използуват пчелните продукти: пчелен мед, пчелна отрова, пчелен клей, восък, пчелно млечице и пчелен прашец, Лечението с пчелни продукти се нарича апитерапия (апис — пчела, терапия — лечение), В последно време интересът към приложението на пчелните подукти рязко нарасна. Голям брой лечебни заведения и институти проучват и поставят на здрави научни основи въпроса за използуването на пчелните продукти за лечение, прилагано от хилядолетия в народната медицина. По този проблем работят научни звена в Института по биоорганична химия в Москва, по биология в Горки, по ветеринарна медицина в Казан, по експериментална медицина в Загреб, по фармакология в Гийсен (ФРГ), по физиология в Лондон, по ревматология „Кенеди" в Лондон, Катедрите по медицинска химия в Лондон, по физиология в Гор :и, по радиология и химия в Белград, по фармакология в Братислава, по микробиология в Цабързе (ПНР) идр.
Реален израз на интереса към биологично активните вещества, в частност към пчелните продукти, у нас е специалното решение на Политбюро на ЦК на БКП от 1977 г. за широкото им проучване и внедряване в лечебната практика.
Чрез задълбоченото изучаване на биохимичните и фармакологичните механизми на действие на различните пчелни продукти се подкрепят и обясняват добрите терапевтични резултати от апитерапията и тя премина от сферата на народната медицина в съвременната. Лечението с пчелни продукти се прилага с успех в Международния сектор по апитерапия в Букурещ, в Клиниката по вътрешни болести към II Медицински институт в Ленинград, в Института по клинична медицина в Киев, Медицинските институти в Харков, Казан, Киев, Горки и др. в СССР, в университетската клиника по ревматология в Мюнхен, в клиниката по апитерапия „J. Saine" в Монреал, както и в много клиники и институти в ПНР, ЧССР, СРР, СФРЮ и др. У нас в МА — Варна (Св. Разбойников), в МА — Пловдив (П. Пейчев), в софийските градски болници — Първа (П. Починкова), Втора (М. Петров) и Трета (Т. Пилософ), както и в други здравни заведения в страната се провежда лечение с пчелни продукти.
На проблема за съвременното лечебно приложение на пчелните продукти през последните две десетилетия бяха посветени три международни симпозиума по апитерапия (Мадрид, 1974 г., Букурещ, 1976 г. и Порто Рож, СФРЮ, 1978 г.), два специализирани симпозиума по прополисотерапия в Братислава (1974 г, и 1976 г.). На всеки пореден конгрес на Международната организация по пчеларство „Апимондия"  колективи и отделни учени, лекари и практици от цял свят представят резултатите от своите клинични и експериментални наблюдения в областта на апитера-пията.
В зависимост от използувания пчелен продукт апитерапията се разделя на апитоксинотерапия — лечение с пчелна отрова (апитоксин), про-полисотерапия — лечение с прополйс (пчелен клей), восъкопечение — лечение с пчелен восък, медолечение — лечение снектарен, манов или експресен пчелен мед, желе-роял-терапия — лечение с пчелно млечице, поленоте-рапия — лечение с пчелен прашец.
Пчелната отрова, пчелният клей и пчелният восък се използуват изключително за лечение, а останалите пчелни продукти — като хранително-лечебни средства.
Докато за пчелите пчелната отрова е средство за защита от техните „макроврагове" (млекопитаещи и насекоми), прополисът ги предпазва от техните микроскопични врагов» (бактерии, вируси и гъбички). И двата пчелни продукта в апитерапията се използуват като много ефикасни медикаменти. Лечебните свойства на меда, прашеца и пчелното млечице допълват хранителните и се дължат на богатото съдържание в тях на биологично активни вещества, важни за оздравителните процеси в организма. Заедно с хранителните и вкусовите си качества тези продукти са своеобразен концентрат от витамини, ензими, аминокиселини, хормони, антибиотици и др., които играят роля на медикаменти от естествен произход. Те се усвояват лесно и при продължителното им приемане, макар и в малки дози, се достигат необходимите за организма количества.
Пчелните продукти имат по-физиологично действие върху човешкия организъм, приспособил се в течение на хилядолетия към тях, отколкото синтезираните по химичен път медикаменти (без да се омаловажава значението им), с които човек се среща едва отскоро. Може да се счита,че използуването на естествените продукти е по-целесъобразно навсякъде, където те могат да заменят синтезираните.
Всеки един от пчелните продукти представлява биологично активен комплекс от вещества с различна структура и разнообразни свойства. Носители на лечебен и профилактичен ефект за всеки един пчелен продукт са, от една страна, отделните му съставки, често много на брой, а, от друга, съдците тези съставки като комплекс. Ето защо апитерапията има широк диапазон на действие при твърде разнообразни показания.
В книгата са систематизирани най-съвременните данни за производството, съхранението, химичния състав и биологичното действие на различните пчелни продукти, описани са методите на приложението им, както и показанията и противопоказанията за лечение и профилактика с тях.

Авторът

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar