ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Листа от градината на Мория

8,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Елеазар Хараш
Година: 1992
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 96

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ЛИСТА ОТ ГРАДИНАТА НА МОРИЯ

 

Лондон, Март 24, 1920.

Аз съм твое благо. Аз съм твоя усмивка. Аз съм твоя радост. Аз съм твой покой. Аз сьм твоя крепост. Аз сьм твоя смелост. Аз сьм твое знание. Драгоценния камък, единствения с благост в живота запазете. Аум Тат Сат, Аум.

Аз съм вие, вие сте Аз - частици от Божествения Аз.

Войнство Мое! Шуми животът -внимание!

Опасност! - душата чува шумене. Горко на света - бързайте да се спасите.

Животът кърми душата. Утвърждение на чистия Аз. Работи за живота и за осъзнаване­то на чистотата.

Отхвърлете всички предразсъдъци - мислете свободно. Не излизайте от живота, вървете по нагорния път.

Храмът е за всички. За всички е Един.

Дом Божи е населен с мирове и навсякъде витае Св.Дух.

 

1921 Ню Йорк, Януари 1.

Намери щастието на живота в твор­чеството, а окото.обърни в пусти­нята.

За Христа с любов жадувам, на Христа радост нося.

Мислете за великия дар на любов­та към Единия Бог и умейте да раз­виете великия дар на прозрението в бъдещото Единство на човечест­вото.

Единствено спасение - да се устре­ми духът към сиянието на Истината. Великият дар на любовта живее в едно видение, дадено на смелите души.

Чистото изкуство е доста вярна вест за лъчезарната проява на Ду­ха.

Чрез изкуството имате светлина.

 

Януари 2.

Който се измъчва от земни въпро­си, той няма да получи отговор за Небесното.

Съдбата може да отклони удара от вас, ако вие помагате заявяването на Христа, Който е отдал Себе си за Истината.

 

Януари 12.

Другари Мои! Щастието е в това -да служиш за спасението на чо­вешката душа.

Оставете всички предразсъдъци и, ползвайки се от силата, духовно помагайте на людете. Устремете уродливото към прек­расното.

Както дървото обновява листата си, така и людете процъфтяват по пътя на доброто.

 

Януари 14.

Напътвайте вашите другари към доброто.

Не скривайте Нашите послания. Със сърце следете за Нашето вну­шение.

Трудете се и ще познаете светлина­та.

Аз ще ви покажа пътя - Нашия знак ще доловите със сърцето. Знайте, Учителите ще ви открият

лира, подобна на чудо, нейната си­ла ще ви надари с дарба да ловите човеци.

Възприемете изпратената ви Бла­годат.

За едното щастие протичат вашите дни.

Законността е дял на тия, които же­лаят да вървят по щастливия път на възхода.

Който точно съблюдава Нашите изисквания, той ще приклони ухо към хармонията на проявите. Като ви носим Щастие, Ние упова­ваме на вашия устрем към доброто. Истината е с вас, умейте да й отк­риете път.

Както небето е бездънно, така ва­шата сила е велика.

 

Февруари 1.

Моето дихание е към красотата дерзание.

Дар, проявен чрез жертвите на огорченията, ще ви възнесе към щастливата сполука в търсенията. Избягвайте от мъртвешки живот. Обичайте живота, светещ чрез ду­шите в кръжилото на Божественото сияние.

Утвърдете се в ръста на могъщест­вото на вашия дух. Умейте винаги да помните Вратата,

показани от Нас.

Чистото дихание на Нашата Благо­дат ви дава жива храна за явлени­ята на живота.

Танецът на злобата нека клюмне пред Храма.

Огънят на мъжеството ще освети вашия дом.

Светлина ще изпратим на този, който се усмихва на тъмата. Възхожда вече вашият дух - мраз не ще стисне пламтящото сърце.

Десницата на Битието се утвърди и въздигна зорницата на утрото.

 

Февруари 4.

Защо да ходим по пътя на безмъл­вието?

В живота пий източника на звуко­вете и на цветовете - мозъкът зак­репва.

 

Февруари 6.

Не бива да дерзаете в обикновения живот - бъдеще по-прости. Другари Мои, лични дела не трябва да обагрят вашата аура.

 

Февруари 20.

Отмести се, Пламенний! Не засланяй Небесните врата!

Създал е щастливите на живота за осъзнаване на Духа. Не намалявайте значението на то­ва, което не познавате! Пазете даденото ви знамение. Трябва да чакате пробуждането на новото

духовно съзнание. Смятам за нужни и неизбежни по­демите и упадъка на силата. Гласът на Мъдростта ще открие дверите на Неведомото. Обичайте се един друг, - тежко е разединението.

Скъпо ще заплатим за лекомислие­то и хлевоустието.

 

Февруари 22

Защо, о Пламенний, отвръщаш своя Лик?

Моят взор ти причинява болка. Твоите крила още не са свободни. Не се ожесточавай духом, разбери явяването на Великото в Малкото. Знанието не идва скоро, щом духът се вълнува.

Ние ви откриваме пътища. Не разтваряйте случайни книги. И, посещавайки сборища, грижли­во носете светилника, що ви е да­ден.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar