ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Търсете Човека в Благородството - Елеазар Хараш: Съставител, Автор: Учителя Петър Дънов

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Съставител: Елеазар Хараш
Година: 2023
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 216

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

I. БЛАГОРОДСТВОТО В ЧОВЕКА

1. Благородството – опората на света............... 17

Светът се нуждае от Благородни души................ 17

Благородството е Красотата и Смисълът на Живота.......18

Защо е необходимо Благородството?.................. 19

В Благородството се крие благото на човека...... 20

Благородното в човека е Велик свят – неговото щастие.....22

Същественото за всеки е да има Благородство... 23

2. Разбиране за Благородството....................... 24

Търсете Човека в Благородството!....................... 24

Благородното, това е Божественото в нас........... 27

Благородното в Човека е неговата душа.............. 28

Любовта е подтикът на Благородството.............. 30

В какво се заключава Благородството?................ 31

Кои са най-благородните качества в човека?....... 34

Благородна мисъл е тази, която повдига човека.. 35

Благородство е да зачитаме Свещените Закони.. 36

Най-благородното е живот в Бога и за Бога......... 37

Молитвата е най-високото занимание.................. 39

3. Проявление на Благородството.................... 40

Всеки може да бъде Благороден........................... 40

Бъди смел и решителен да проявиш Благородството!...........41

Дай ход на всичко Благородно в себе си!............ 42

Благородното е достъпно за хора, които имат сърце......... 44

Как и в какво да проявим Благородството?......... 45

Благородният се занимава с малките, а не с великите неща........... 48

Благородство е да знаеш да страдаш................... 49

Страдай така, че окръжаващите да се веселят..... 51

Да проявим Благородното, значи да работи Бог в нас..............52

II. ЖИВОТЪТ В ОКУЛТНАТА ШКОЛА

1. Изисквания на Окултната Школа................ 55

В Школата се изисква Благородство.................... 55

В Школата се изисква Абсолютна Честност........ 58

Ученикът признава своите погрешки и ги изправя........ 60

Ученикът е Доблестен в отношенията си............. 61

Само така може да бъдете ученици...................... 62

2. Учителя ни казва така:............................... 63

„Аз искам да видя Благородство във вас!“........... 63

„Бъдете хора на онзи Възвишен, Благороден Живот!“...............65

„Само при стремежа към Благородното има Път и Развитие“............ 66

III. ЛЮБОВ КЪМ ДУШИТЕ КАТО СЪКРОВИЩА

1. Свещено отношение към душите.................. 69

Обичай душите!..................................................... 69

Пет минути в Любов струват повече от хиляди години без нея...........71

Пази свещено душите в себе си............................ 75

Отдалече се радвай на този, когото обичаш........ 76

Бъди крайно внимателен към душите.................. 78

Предавай на другите само най-доброто от себе си............. 80

Недей да гледаш погрешките на човека............... 81

Взаимното почитание е една от най-благородните черти............ 82

Еднакво почитай богатия и бедния....................... 85

Постъпвай с другите както със себе си................ 86

Радвай се на чуждото благо като на свое............. 87

2. Милосърдие към душите............................. 92

Милосърдието е едно от най-великите качества..............92

Влез в положението на всяка душа....................... 94

Помогни на грешника, на падналия...................... 95

Утеши наскърбения............................................... 97

Кажи една блага дума на човека........................... 99

Който съчувства на всички живи същества, е човек с Идея........ 100

Да страдаш и за най-малкото същество, това е съзнателен живот............103

Като услужиш на един бръмбар, на Бога услужваш....................105

3. Помощ към душите................................... 106

Всички същества от Бога надолу имат нужда да си помагат............ 106

Силен е само онзи, който помага на слабите............... 107

Геройството е да помогнеш на душите.............. 108

Помогни, без да уронваш достойнството на човека...............110

Спри се в пътя си и помогни, за да изпълниш Волята Божия..............111

Приеми човека у дома си като свой брат........... 114

Любящият не мисли за себе си, а за другите.......... 116

Любовта винаги подразбира даване.................... 117

Сподели с ближния си своето благо................... 117

И единственото, което имаш, дай!..................... 119

Бог чрез тебе промисля....................................... 121

4. Подкрепа на душите.................................. 123

Направи едно малко добро на човека................. 123

Прави доброто тайно........................................... 125

Радвай се, че си направил доброто безкористно............ 126

Доброто се оценява много високо на Небето.... 128

Бъди готов да услужваш на всички.................... 128

И най-малката услуга е Велико дело.................. 130

Да слугуваш на ближния си, значи да слугуваш на Бога............ 131

Бъди готов да носиш бремето на ближния си................ 133

Не само да спасиш себе си, но да се жертваш за всички.............. 134

5. Тайно приятелство с душите...................... 137

Бъди приятел и на лошите, и на добрите........... 137

Изправи погрешката на човека, без да казваш нищо......... 138

Ти плати дълга на човека.................................... 141

Ти направи нещата вместо другите.................... 144

Изисквай от себе си, а не от другите.................. 146

Не се обиждай, но люби...................................... 147

Навсякъде отстъпвай........................................... 149

Всякога казвай: „От мен да мине!“..................... 151

Направи един Благороден жест.......................... 153

6. Изглаждане кармата с душите.................... 154

Признай, че си сгрешил спрямо човека.............. 154

Примирението е цяла наука................................ 156

Прости на своя длъжник...................................... 158

Характер е да прощаваш..................................... 160

Имай Величие на душата.................................... 162

Люби врага си!..................................................... 164

Да обичаш онзи, който не те обича – това е подвигът...............166

Направи услуга на своя неприятел..................... 168

Моли се за онзи, който не те обича.................... 169

Направи най-доброто за този, когото ти не обичаш..............170

IV. ПРИМЕРИ ЗА БЛАГОРОДСТВО

1. Най-силните образи на Благородство.......... 173

Примерът на Учителя.......................................... 173

Благородството на Христа.................................. 178

Доблестта на блудния син................................... 180

Изпитите на Йосиф.............................................. 183

2. Най-красивите примери – ето какви трябва да бъдем!...........185

Хора на Божествената чест................................. 185

Хора на Мъдрата постъпка................................. 189

Хора на Божествената Любов............................. 191

Хора на Великата саможертва............................ 191

Хора на Мистическата жертва............................ 194

Хора на Божественото даване............................. 197

Хора на Божественото Милосърдие................... 200

Хора на Благородната помощ............................. 203

Хора с голямо Великодушие.............................. 204

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar