ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Съзнателно самовнушение, като средство за себевладеене и лечение

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Емил Куе
Година: 2018
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 256

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към второто издание...............................................................................3
Предговор...............................................................................................................7
Съзнателно и безсъзнателно „Аз“...........................................................................17
Воля и въображение..............................................................................................22
Внушение и самовнушение.....................................................................................30
Прилагане на самовнушението................................................................................34
Как да прилагаме съзнателното самовнушение........................................................45
Прилагане на внушението за лечебни цели.............................................................55
Как се прилага съзнателното самовнушение............................................................64
Преимущества на метода.........................................................................................68
Как действа внушението.........................................................................................74
Внушението при душевните заболявания и при вродените или отпосле добити морални дефекти..................................................................................................................78
Няколко интересни случаи.......................................................................................85
Заключение.............................................................................................................98
Какво се постига със самовнушението.....................................................................100
Откъси от писма, адресирани до Емил Куе...............................................................116
Мисли и изречения на Емил Куе...............................................................................152
Съвети и указания за учениците ипоследователите.................................................170
На сеансите при Емил Куе........................................................................................180
Бележки за пребиваването на Емил Куе в Париж през 1918 г....................................205
Всичко за всички.....................................................................................................212
Чудото вътре в нас..................................................................................................226
Какво трябва да бъде възпитанието на децата.........................................................239

 

ПРЕДГОВОР
За да работи една мисъл дълбоко в човека, тя трябва да е осъзната, да е съзнателна, трябва да е обхващаща, това не се отнася до бедното и ограничено човешко съзнание, защото  обхватът е качество на духа. Обхватът на неговия дух е поразяващ и само когато това слово проникне в човека, стават промени, защото словото е универсално същество и то самото е съзнателно вътре в себе си – в своя дух и затова то знае нуждите на милиарди същества във вселената. Това слово осигурява всички най-важни и съществени нужди на човека и го  подкрепя в трудните мигове на живота. Бог е предвидил всичко за човека, но той трябва да умее да чака и затова е казано: Който изтърпи докрай… Който изтърпи докрай е този,  който може да чака. Тъмните сили не обичат техните ученици да си внушават положителни мисли, защото положителната, светлата мисъл е криза за черните… Работете с  положителните самовнушения, те са динамични сили, които ще преобразят злото във вас. Словото е сила, която всичко преобразява… Чрез словото човек може да се роди в нов  живот и в нови измерения. Словото е лечител, защото словото е Бог, но словото работи мощно само при условието на вярата, т.е. само когато му вярваш. Учителят казва: Ако в една  дума можеш да вложиш живот, всичко можеш да постигнеш с нея. Мислите са живи – много същества се обличат в нашите мисли. Всички възможности на човека се крият в  съчетанието на буквите. Никакво зло внушение не може да се внуши на един посветен, защото злото е външна сила, а посветеният работи с контрола – контролът е вътрешна сила,  вътрешен метод. Учителят казва: За каквото мислиш, при него си… Ако мислиш за Бога, при Него си. Словото е живо, защото е създадено от букви-духове и оттук важността на това, което си мислим и внушаваме. В словото може да се сгъстяват и да живеят в него много духове. Словото е дом на духовете и затова словото може да прониква, да лекува, да владее, да  успокоява, да наказва, да прощава. За посветените словото е велика проява на началото, на Бога. Посветените се движат чрез силата на словото си в цялата вселена. След Голгота злото е развенчано. Христос като велик посветен показа какъв е Пътят на учениците, т.е. Пътят на израстването минава през страданието, през бедствието, през злото, през кръста… и  Христос беше на кръста, но после застана над кръста… Той не се поддаде на внушенията на злото… А когато не се поддаваш на едно лошо внушение, то умира… Но ако се поддадеш,  ти вече си се раздвоил, ти вече започваш да умираш, защото лошото внушение е лошо вселяване. Тези букви, тези мисли са в състояние да разрешат всичките ти проблеми и противоречия и именно оттук е и силата на молитвата… и когато една светла мисъл живее в човека, това означава, че в него живее едно светло същество, една динамична духовна  същност. Словото е положително или отрицателно и всеки човек вярва в едното или в другото, в здравето или болестта… Болният е повярвал в болестта и тя му е дошла на гости –  посетила го е… сега трябва да повярва на внушението на здравето и да чака, то ще дойде. Мислите са живи, те живеят в човека, те се настаняват в него и си живеят, а понякога си живеят и един свой самостоятелен живот. Всеки човек става това, в което вярва, защото силата на нещата е във вярата. Помнете: силата на нещата е във вярата и ако вярваш, те  стават, ако не вярваш, те тръгват да си търсят вярващи… Така и тази книга на Куе си търси вярващи, защото без вярата няма резултати. Лошият живот е внушен от Сатаната. Лошият живот е магията на Сатаната и ако вярваш в лошия живот – Сатаната те е вързал. Сега аз искам да ви внуша, че животът е красив и за мен наистина е красив и с всеки  изминал ден той става все по-красив… Може да ми вярвате, ако имате тази способност, наречена „вяра“, но може и да не ми вярвате, но аз ще си вярвам и знам, че като замина от  този свят пак ще вярвам… Няма друг път за мен, освен пътят към Бога, а Вярата е броня по този Път. Самовнушенията може да те направят роб или свободен и именно затова се  иска съзнателност. Помнете: словото е онзи творец, който освобождава от робството. Велико нещо е, когато словото е с теб. Тогава човек е господар на всички отрицателни сили в  света. Човек боледува, защото не знае как да говори и сега чрез съзнателното слово трябва да се научи да говори, точно, защото е злоупотребил с буквите и думите, и с правото  мислене. Тези, които не знаят как да говорят, ще се разболеят от внушенията на злото, а ще оздравеят, когато оправят отношението си към словото. За да бъде словото с вас, вие  трябва да имате свещено отношение, тогава словото ще бъде с вас и вие ще бъдете съзнателни. Когато се приближите до словото, вие ще се приближите до един източник на енергия, който ще ви даде сила да превъзмогвате, да преодолявате злото, тогава няма да търсите силата извън себе си. Словото е могъща сила, която заставя болестта да измени своя път, своето направление и да отстъпи място на здравето, а здравият нека се стреми към мъдрост.
АУМ
Елеазар Хараш
Варна, септември 1993 г.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar