ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Книга за Влиянията - Учителя Петър Дънов

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов
Година: 2013
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 428

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ


I. ЧОВЕКЪТ И ВЛИЯНИЕТО НА СРЕДАТА.......................................................13

1. Човекът е микрокосмос...........................................................................13
Слънчевата система навлиза в една Духовна област........................................13
Човекът се намира в съобщение с цялата Вселена...........................................17
Възприемайте правилно енергиите на Слънцето...............................................20
Хората развалят Божието благословение..........................................................24

2. Човекът и влиянието на Природните царства........................................31
Влияние на несъзнателните сили – минералите.................................................31
Влияние на подсъзнателните сили – растенията...............................................34
Влияние на съзнателните сили – животните......................................................39
Само Божественото спасява човека.................................................................45

3. Магнетизмът..............................................................................................51
Сила, която носи живот в себе си....................................................................51
Планините са запас от електромагнитни енергии...............................................55
Въздействие на движението и музиката...........................................................57

4. Любовта – великата среда........................................................................61
Всепроникващата Божия Любов......................................................................61
Положителни и отрицателни влияния на Любовта.............................................65
Закон на прилива и закон на отлива................................................................70
Влияние на възпитателите, майката и бащата..................................................76
Новата хигиена на средата.............................................................................81
Закон на скачените съдове – ние си влияем..................................................85
Не се спирайте на погрешките на хората........................................................92

II. НИЗШИЯТ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ВЛИЯНИЯ..................................................96

1. Различавайте похватите на тъмните сили............................................96
Низшите същества са изкусни крадци............................................................96
Тъмните духове правят престъпленията.......................................................102
Грехът е заразителен, но е нещо външно......................................................106
Всичко отрицателно е свойствено на дяволите..............................................109
Всички низши качества са от лявата страна...................................................113
Пакости, скандали, разединения са игри на низши духове.............................121
Духовете си правят планове, но се изпълнява само Божият план.....................132
Бог изпитва човека – какви сили се крият в него............................................137


2. Изкушенията...........................................................................................143
2.1. Първото изкушение: изопачаване на Любовта.................................145
Удоволствията – път на намаляващи величини..............................................145
Светът ще се оправи само с Божието Слово...................................................148
Черната ложа разпространява изопачена идея за Любов...............................151
Обичай непривързано...................................................................................155
2.2. Второто изкушение: власт и слава.....................................................157
Не слизай долу – имаш всичко......................................................................157
Властвай над тъмните духове, а не над твоите братя....................................159
Пътят на материализма    161
2.3. Третото изкушение: пари, богатство.................................................163
Кому се покланяш и служиш?.......................................................................163
Всичко в света е на Бога..............................................................................166
Не продавайте вашата Чистота.....................................................................168
Мисълта за парите е хипноза........................................................................172
2.4. Четвъртото изкушение – положи душата си за Бога.......................175


3. Обсебване от низши духове.................................................................176
Не се давай под наем..................................................................................176
Свободни сме само когато работим в съгласие с Бога....................................179
Полудяване, самоубийство, умрелите хора....................................................184
Лошите и добрите духове са велики учители.................................................189
Земята е една школа....................................................................................193
Силата на Чистотата.....................................................................................198

4. Как да се справим с низшите влияния................................................201
Да се оградим с диамантена стена...............................................................201
Служи на Бога, разчитай на Божественото..................................................204
Гледай през Божествените очи....................................................................208
Съзнанието да е будно за гласа на Бога.....................................................212
Когато дойде вътрешната криза, дигни душата си към Бога..........................218
Лягай и ставай все с Бога – война се води в света.......................................222
Не заставай на пътя на лошите духове........................................................228
Овладявай себе си, Бог ще те примири с враговете.....................................230
Само с воля се надвива дявол...................................................................234
Изхвърли всички слабости от себе си..........................................................236
Кога се дава власт над лошите духове?.....................................................239

5. Хипнотизъм и внушение......................................................................244
Сили, които може да се употребят и в добър, и в лош смисъл......................244
Вие сте хипнотизирани, че сте големи грешници..........................................255
Хипнотични състояния................................................................................259
Божествената наука изключва хипнотизма..................................................264
Само Любовта има право да влияе на хората..............................................269

6. Паразитите причиняват неестествени състояния.............................272
Болестите са паразити, които изсмукват от нас енергии................................272
Господ иде за болните, бъдете лекари на душите си...................................280
Не приемайте състоянията на низшите същества за ваши.............................292
Методи за обновление и смяна на състоянията............................................301
Разберете страданието, мъчението ви повдига............................................313


7. Мислите, чувствата и желанията са живи същества........................319
Определете откъде идват въздействията...................................................319
Лошите мисли не са ваши, но и добрите не са ваши.....................................325
Правият път – да мислиш, да чувстваш и да действаш право.......................328
Не подхранвайте отрицателни мисли и чувства...........................................334
Да оставяме своите добри влияния в света.................................................345

8. Бъдете господари на вашия живот...................................................348
В света ние сами се спъваме......................................................................348
Никакво съмнение – никой не може да победи Божественото.......................350
Не се разколебавай, премини тъмната зона.................................................355
Приложи Вярата, не падай в отчаяние.........................................................360
Издигни се над похвалите и обидите...........................................................364
Христос има ключовете на смъртта и ада.....................................................371
Турете Христос за глава на вашето царство.................................................376
Христос е прекъснал връзката между плътта и дявола................................379
Христос е по-реален, отколкото сте вие.......................................................385

III. ВЪЗВИШЕНИЯТ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ВЛИЯНИЯ......................................389
Светлите духове са помагачи на човечеството.............................................389
Сближението с Напредналите Същества е опасно, ако не си подготвен........392
Върху всеки човек работи едно Светло Същество.......................................395
Спасител в света е само Бог........................................................................400
Идва Нов ред и Нов порядък в света..........................................................404

IV. В ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧИТЕЛЯ..........................................................408
Никой не може да се освободи от влиянието на Божественото Слово..........408
Бъдете изправни, когато от горе са решили да ви преподават....................410
Турям в действие всички закони да премахна лошите влияния....................414
В Школата имаме метод – опити за преобразования....................................420
Ще носиш моята Светлина с хиляди години и векове..................................422

Библиография...........................................................................................426

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar