ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

История, същност и развитие на Джу - джуцу

8,00 лв

6,40 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Георги Зарков
Година: 2012
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 80

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

За да се измъкне и самото Джу-джуцу от това прагматизиране, е замислена настоящата книжка, по-точно за да се обясни, че майката на всичките днес Изкуства, в лицето на Джу-джуцу е нещо, което не познаваме и не дооценяваме. Включително и това, че не познаваме какво е било Джу-джуцу, истинско Бу-джуцу, изкуство на живот и смърт, в самото начало, когато се появява в условията на Япония, и в какво се опитваме да го превърнем. Сякаш това не осъзнаваме! ...
Нужно е да се види без розови очила истинската същност на първоначалното Джу-джуцу, което е било изкуството на живот и смърт. Ръкопашен бой, по изключение леко снаряжение, от страна на само единият, но все пак изкуство - "джуцу" на живот и смърт. Такова е било времето. Светът обаче се променя. Основата на Джу-Джуцу залегнала в останалите форми и то като майка породило джу-до, и кен-до, и карате-до, и айкидо и другите. Основата, това било Учението за мекотата и гъвкавостта, за които Лао Дзъ се изказва ясно и точно: "Най-мекото нещо във вселената надвива и най-твърдото."
трябвало обаче да се акцентува, че от тука нататък, ще седи самоусъвършенстването и самоотбраната, а не нападението и насилието над по-слабия.

Откъс от книгата:

1. УВОД

Малко хора знаят, че в основата на модерните (новите) японски бойни изкуства лежи една система водеща своето начало от преди стотици години. Преминала през много етапи на развитие и усъвършенствана, тя в сегашните си форми и видове ни предоставя една пълна и ефикасна система за самоотбрана и начин за възпитание в традиция, уважение, дисциплинираност, и най-вече като система за физическо и умствено израстване. Бих казал, че тя е майката на японските бойни изкуства. Става въпрос за джу - джуцу, система доказала своята ефикасност през дългите години на размирици и войни между различните японски касти, кланове и феодали през вековете. Изминавайки своя път през всичките тези години, джу - джуцу в днешния му вид и форми е най - универсалната система за самоотбрана и възпитание у трениращите на древните и вече все по-забравящи се ценности. Именно за това ние трябва да допринесем и доразвием представата на занимаващите се с бойни изкуства до истината и същината на джу - джуцу, поставило основите на други бойни изкуства след него.

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Да се проследят корените, предпоставките и развитието на джу - джуцу в древна Япония. Джу - джуцу е бойно изкуство разпространено из целия свят, като в същото време съдържа в себе си наследството на японските ценности, традиция и култура. Да се изследват историческите предпоставки и развитието на джу - джуцу и произлезлите от него други бойни изкуства. Като се има в предвид, че джу - джуцу е в основата на още няколко модерни (съвременни) бойни изкуства, идващи от Япония, то можем да кажем, че то се разпространява и като такова чрез тях.
Ето защо решихме да си поставим следните задачи:
1. Проучване на достъпната ни литература за зараждането, развитието и разпространението на джу - джуцу
2. Проучване на взаимоотношенията между джу - джуцу и останалите бойни изкуства.
3. Изследване важността на физическата подготовка в тренировката по джу - джуцу.
Стигайки до същината на джу - джуцу ние ще можем да анализираме и разберем по-ясно философията и практиката на модерните бойни изкуства в Япония.

3. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

След като бе направен подробен обзор на достъпната ни литература свързана със създаването и развитието на джу -джуцу се установи, че повечето от авторите споделят убеждението, че процесите в природата и обществото се подчиняват на общи философски закони. Ето защо проведохме проучвания във философски, исторически и психологически план, свързан с традициите и културата на Япония.
При провеждане на изследването бяха приложени следните методи:
1. Анализ на историческите данни и разделянето им на етапи
2. Метод на историзма
Проучването на литературни източници налагаше спазването на историзма, за да може да се изясни същността и дълбокото значение на джу - джуцу. Този метод ни помага да проследим и изследваме процесите и явленията в хода на историческия процес в зависимост от условията, мястото и времето на тяхното протичане.
3. Метод на научност
Този метод отразява обективната действителност чрез правилния подбор на историческите факти.
4. Метод на актуалност
Този метод се свързва с актуалността на проблема както в исторически план така и в наши дни.

4. ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ДЖУ - ДЖУЦУ

Различни техники и методи на боя (борбата) без оръжие са развити в почти всички съществуващи култури, но тези умения получават специално внимание в Япония. Произхода на джу - джуцу, или боя без оръжие може да бъде проследен назад във времето на древни и митологични времена в Япония. Японските богове Кашима и Кадори са първите които използват джу - джуцу техники за да накажат извън законните (нарушилите закона) жители на източните провинции.
По скорошно проследяване на японските виждания за невъоръжените бойни традиции може да бъде намерено близо 2000 години назад когато според записките, император Суинин заповядал на двама мъже, Номи-Но-Сукуме и Та-има-Но-Куехая да се борят. Номи-Но-Сукуме взел преимущество над Таима-Но-Куехая, хвърляйки своя противник на земята и тъпчейки го до смърт (Фиг. 1).
В годините предхождащи ерата Токугава, Япония е била сцена на много дълги граждански войни и продължителни борби. Това било по времето, когато ЙОРОЙ-КУМИ-УЧИ, форма на борба при която и двамата участници са носили брони, била създадена за бойното поле. Както такава, тя е изисквала огромна физическа сила и издръжливост. Ето защо борбата ИОРОИ-КУМИ-УЧИ не давала предимство за по-слабия противник да спечели победа над по-силния враг, по този начин обезкуражавала много амбициозни войни да тренират себе си в този боен стил без оръжие.
Връщайки се по този начин назад във времето не можем да не споменем и още няколко също от голямо значение в исторически план моменти. Тях ще разгледаме по-подроб-но наблюдавайки историческите и социални особености на времето, които също са оказали голямо влияние върху оформянето и зараждането на школи по джу - джуцу и техните производни след това. Също така ще споменем исторически личности които са в основата на събитията от този период. Историята на джу - джуцу е създавана повече от преди 2500 години. Корените му са комбинация от много техники произхождащи или от Япония, или са били пренесени в нея от съседни ориенталски страни. Вярва се, че джу - джуцу може да открие своите корени от времето на боговете Кашима и Кадори както вече споменахме (библ. 1)
В началото, преди близо 2500 години можем да отнесем джу - джуцу и неговата философия която можем да срещнем по времето на Чооп Чу ерата (772-481 пр. Хр.) в Китай, един период при който техниките на боя с отворени ръце се е практикувал. Когато борбата ЧИКУРА - КОРЛБЕ се появява в Япония през 230 г. пр. Хр. , много от нейните бойни техники са били приети (включени) в джу - джуцу тренировката. От 230 г. пр. Хр. много различни школи по джу - джуцу са били създадени и това е знак, че техниките с празна ръка (без оръжие) са се практикували, дълго време с оръжие като част от тренировката на САМУРАЯ по време на периода ХЕЯН (784 г. сл. Хр. ). Приблизително през 880 г. сл. Хр. , школата по ДАЙТО РЮ АЙКИ ДЖУ ДЖУЦУ била създадена от принц Тейджун. Периода между VIII и XVI век в Японската история бил покрит с постоянни граждански войни, и много системи по бойни изкуства бил практикувани и усъвършенствани на бойното поле. Тази тренировка била използвана за да победи бронирани и въоръжени противници в много близък бой и техниките с оръжие били създадени и до усъвършенствани.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar