ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Божествена магия от Учителя Петър Дънов

14,00 лв

11,20 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Учителя Беинса Дуно
Година: 2011
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 336

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Любовта.................................................................................................7
Умът.............................................................................................................7
Магическата тояжка............................................................................................7
Всеки човек............................................................................................8
Щом е дошла в ръката ви...............................................................................8
Владее магическата пръчица.......................................................................8
За да имате каквото искате..........................................................................9
Само с присъствието си лекува................................................................9
Изкуството да излизаш от тялото си................................................9
Който носи Любовта в себе си...............................................................10
Поразяване на болестта.................................................................................11
Който познава Бога.............................................................................................11
Вътрешната сила, която прави чудеса..........................................12
Една магическа формула...............................................................................13
И най-трудните житейски въпроси...............................................13
Цветето оживява....................................................................................................14
Силата на мисълта................................................................................................14
Изпраща своята мисъл....................................................................................15
По Волята Божия...................................................................................................15
В кои ръце се намира?.....................................................................................15
Велико изкуство.......................................................................................................16
Хармонизиране на силите в организма......................................17
Истинският християнин..............................................................................17
Магическата сила на думата.....................................................................18
Мощна сила се крие в Любовта...........................................................18
Държи огъня в ръката си, без да се изгори.............................19
Изкуството да работим с думите.......................................................20
С Любовта, Мъдростта и Истината.................................................20
С едно вдигане на ръката.............................................................................21
Разбира законите на материята и на духа..............................21
Първичната дума....................................................................................................22
Едно необикновено изкуство..................................................................23
Изгубването на магическата пръчица..........................................24
Който е във връзка с Божественото съзнание.....................24
Чудесата на индийците...................................................................................25
Бог работи чрез него..........................................................................................25
Мощна е човешката мисъл.........................................................................26
Такъв трябва да бъде религиозният човек...............................27
Мисълта на абсолютно чистия човек.............................................27
За да проверите своята мисъл................................................................28
Увереност, че сме свързани с Бога.....................................................28
С една дума....................................................................................................29
Могат да произведат огън............................................................................29
Изход от бедността..............................................................................................30
Моментално ще се излекува.....................................................................30
Бог работи чрез магическата пръчица..........................................30
Лицето на Господа................................................................................................31
Щом разберете тези велики неща....................................................31
Новият човек...............................................................................................................31
Човекът на Любовта...........................................................................................32
Светът на ангелите...............................................................................................32
Няма нищо невъзможно за Господа..............................................32
Божията Любов.......................................................................................................33
Когато научи законите да владее клетките си....................33
За умния е възможно........................................................................................33
Истинската власт...................................................................................................34
Учителите на Бялото Братство..............................................................34
Магията на будното съзнание................................................................35
Жизненият еликсир...........................................................................................35
Музиката на адептите......................................................................................36
Кой го научи?..............................................................................................................37
Мислят, че са силни.............................................................................................38
Владее законите на мисълта......................................................................38
В един момент той оздравя.......................................................................38
Как действува законът на Любовта.................................................39
Способността да се превръща в светлина................................40
Всеки обред — магическа формула.................................................40
Истинското знание.............................................................................................41
Ако сте разумни......................................................................................................41
Който изпълнява Волята Божия..........................................................42
Сам излиза от затвора......................................................................................42
Божественото в човека....................................................................................44
В затвор не може да лежи...........................................................................44
Маг.....................................................................................................................45
Тоягата на Мойсей...............................................................................................45
Чудесата почиват на известни закони..........................................46
Светът, в който човек живее, е разумен.....................................46
Вярата..................................................................................................................................46
Всичко може да постигне............................................................................47
Който живее в съгласие с Бога...............................................................47
Истината..........................................................................................................................47
Огън ще носим ние!.............................................................................................48
Да стане от леглото си......................................................................................48
Който се е домогнал до великата наука......................................49
Бог върши чудесата..............................................................................................50
Който служи на Бога..........................................................................................50
Силата на идеята....................................................................................................50
Когато висшето съзнание е пробудено.......................................51
Силата на закона „Любов към Бога”..............................................51
Правата мисъл...........................................................................................................52
Който всеки ден мисли за Бога.............................................................53
Добрата постъпка..................................................................................................53
Магията на живота..............................................................................................53
В нея е скрита Божия сила.........................................................................54
Магията на християнството.....................................................................54
Тайната на живота...............................................................................................55
Това, с което трябва да работите........................................................55
Погледът на окултиста....................................................................................55
Силата на добродетелите.............................................................................56
В една минута.............................................................................................................56
Вътрешният пост...................................................................................................57
Възможно е!...................................................................................................................57
Ако сте приели Словото Божие...........................................................58
Законът на превръщането..........................................................................58
Да приложат новото учение.....................................................................58
Както Христос превърна водата във вино................................59
В невъзможните неща.....................................................................................59
Тя прави преврат в човека..........................................................................60
За да придобие слънчевото учение...................................................60
Първата задача на човека.............................................................................60
Силите на разумния свят.............................................................................61
Изкуство от Божествен порядък........................................................61
Не разпъвайте Христа, а свещенодействайте......................61
Ако само се допра.................................................................................................62
Законът за чистенето.........................................................................................62
Математически формули.............................................................................62
Разумният и любещ човек...........................................................................63
Божествен закон.....................................................................................................63
Светата целувка.......................................................................................................63
Превръщане на малките неща във велики.............................64
Тази сила се криеше в него........................................................................64
Предаване на целителна енергия.......................................................65
Опит с думите „Бог е Любов”..................................................................65
Какво разбра болният от 38 години?.............................................65
Свободен човек.........................................................................................................66
Ще парализира болестта..............................................................................66
За да отделяте чистото от нечистото..............................................66
С великия морал.....................................................................................................67
Човек, в когото Божественото живее............................................67
Като отвори ума и сърцето си................................................................67
Да отиде до слънцето за осем минути..........................................68
В Любовта болести не съществуват.................................................68
Моментално постига нещата..................................................................69
Възможностите на възвишената мисъл......................................69
Ще внесе обрат........................................................................................................69
Ако сте обичали истински..........................................................................70
Самообладанието — магическата пръчица...........................70
Ново разбиране и прилагане на Любовта...............................71
Доколко вярата се проявява.....................................................................71
Чудеса може да прави езикът.................................................................71
Който разбира науката за езика..........................................................72
Силата, скрита в езика.....................................................................................72
Това значи да бъде той маг.........................................................................72
Магите са скрити за обикновения поглед...............................73
Само при това положение..........................................................................74
Трябва да стане маг.............................................................................................74
Положителната мисъл.....................................................................................74
Човешката мисъл е сила................................................................................75
Докато се държи за Божественото...................................................76
С Името Божие........................................................................................................76
Прилага всичко, което говори................................................................76
Произнеси името на Любовта...............................................................77
Любовта прави чудеса......................................................................................77
Стопява оръжия, разкъсва окови.......................................................78
Всички търсят тази магическа пръчица.....................................78
Здрав става..............................................................................................79
Истински маг.............................................................................................................79
Присъствието на Божията ръка..........................................................79
Трябва да бъдат алхимици..........................................................................80
Как прояви Христос Любовта си?.....................................................80
Истинско знание....................................................................................................81
Философският камък........................................................................................81
Алхимически свойства....................................................................................82
Трябва да го е придобил в себе си.....................................................82
Методи, писани в самия човек..............................................................83
Вълшебната свирка на Орфей................................................................83
Човек е маг в доброто.......................................................................................83
Трябва да усилвате вярата си..................................................................84
Ако можете да скъсате конеца.............................................................84
Могат да се подигнат.........................................................................................84
Иска ли да влезе във вътрешната школа...................................85
Достатъчно е да каже една дума.........................................................86
За да извлече благата от страданията............................................86
Ученик в окултна школа...............................................................................86
Любов към Учителя............................................................................................87
Трябва да бъде разумен..................................................................................87
Магическата сила на музиката..............................................................88
Човекът на Истината.........................................................................................88
Който знае законите на магическата пръчица..................88
Вие сте се домогнали до магическата пръчица..................89
Силата беше в Мойсея, а не в тоягата...........................................89
Когато се спазват тия отношения.....................................................90
Вярата в Бога................................................................................................................90
Може да се ползува разумно от златото.....................................91
С едно махане на ръка.....................................................................................91
Мощна е човешката мисъл.........................................................................92
За да реализира желанията си...............................................................92
Само онзи може да възкресява.............................................................92
Трябва да знае как да удари с тоягата си..................................93
Щом е дошъл на земята................................................................................93
Допря се и оздравя...............................................................................................94
Да дойдете до магическата пръчица...............................................95
Свещена е тази дума!.........................................................................................95
Духовна сила................................................................................................................96
Когато Господ проговори.............................................................................96
Чистотата е магическа пръчица...........................................................96
Ако имате мекота в говора си................................................................97
Щастието ще дойде............................................................................................97
Работите му се нареждат магически..............................................98
В тяхната музикалност....................................................................................98
Разбиране на елементите в техния първичен вид..........99
Магията е опасна наука.............................................................................100
Имаше този ценен капитал в себе си.......................................100
Да стигнете до 25-годишна възраст............................................101
Ако Бог живее в тази жена....................................................................101
Човек става господар на условията..............................................102
Човек трябва да упражнява мисълта си.................................102
Каквото хване, облагородява го........................................................103
Може да спре вятъра.....................................................................................103
Ако знае как да и говори..........................................................................104
Който живее и в двата свята................................................................104
Непременно ще успееш............................................................................105
Любовта на свръхсъзнанието..............................................................105
Ако е гладен и жаден.....................................................................................106
̀Из Словото н а Учителя Петър Дънов 322
Колко трептения да произвежда....................................................106
Работете върху себе си.................................................................................107
Божествена сила..................................................................................................107
„Отче наш”.................................................................................................................107
Красотата има магическа сила..........................................................108
Укротява бурите, зверовете..................................................................108
Смъртта ще се върне назад....................................................................108
Магически думи...................................................................................................109
Няма да може да мръдне.........................................................................109
Веднага му минава............................................................................................110
Ще оздравея.............................................................................................................110
То е магията.............................................................................................................111
Щях да извадя своята магическа пръчица..........................111
Видимо и невидимо........................................................................................111
Друго становище трябва да има......................................................112
Човек може да се подмлади..................................................................112
Няма да умра..........................................................................................................113
Адептът..........................................................................................................................114
Превръща нещата.............................................................................................114
Всичко за него е възможно и постижимо............................114
Управлява човешкия живот.................................................................115
Той ще ви повали на земята.................................................................115
Ще види, че стават чудеса........................................................................116
Какво по-голямо благо................................................................................116
Пеенето..........................................................................................................................116
Кръчмарят стана почтен човек.........................................................117
Да бъде първокласен маг..........................................................................118
Всичко ще имам..................................................................................................118
Ще заповяда на морето.............................................................................118
Ще оживееш...........................................................................................................119
Само в един ден...................................................................................................119
Няма по-голяма от нея...............................................................................120
Ако съдържа Истината...............................................................................120
Само като пошепна........................................................................................120
Хората на новото................................................................................................121
Човешката ръка...................................................................................................121
Един истински учен човек.......................................................................122
Той пак ще може да живее...................................................................122
Ще внесе в него магическа сила......................................................123
Употребява своята магическа тояжка.....................................123
Той е свързан с природата......................................................................124
Може да го спрете............................................................................................124
Правил е хиляди опити..............................................................................124
Снемете товарите си.....................................................................................125
Кое е същественото?......................................................................................126
Не може ли и вие да заздравите раната?..............................126
Да произнесете един стих с вяра....................................................126
Благодарността представя магическа формула.............127
Кажете и вие на вашия Лазар............................................................128
Този цвят ще се превърне в човек.................................................128
Той е майстор.........................................................................................................129
Широкият ръкав на мага.........................................................................129
Достояние само на любещия човек............................................130
Черна и бяла магия..........................................................................................130
Закон на равновесие......................................................................................131
Този Единният......................................................................................................131
Има свой определен ключ......................................................................132
Това ухание е наречено нюкс.............................................................132
Ако произнесеш тази формула.........................................................133
Ще се разрешат всички въпроси....................................................133
Знание на законите.........................................................................................134
Лекуват болни на разстояние.............................................................134
И най-малката Божествена мисъл................................................134
Намерили са жизнения еликсир....................................................135
Прилагайте тези сили...................................................................................135
Ще ги проявявате..............................................................................................135
Да ги изразите точно.....................................................................................136
Да произведе промяна в своя живот.........................................136
Основната мисъл................................................................................................137
Мислете по този въпрос.............................................................................137
Да познаваш алхимията............................................................................138
Идване на Царството Божие...............................................................138
Едно докосване на ръката ви...............................................................138
Като научи законите на безсмъртието....................................139
Да се вдълбочи.......................................................................................................139
Лъчи на живота....................................................................................................140
Блажени кротките............................................................................................140
Който е придобил кротостта...............................................................141
Изкуството да превръща материята..........................................141
Носител на Вечния Живот.....................................................................141
Тя ще му даде урок..........................................................................................142
От Божествения свят....................................................................................142
По магически начин.......................................................................................143
В думите.............................................................................................143
Затова правеше чудеса.................................................................................144
При последното чудо.....................................................................................144
Придоби сила.........................................................................................................145
Вашата тояга............................................................................................................145
Десет чудеса..............................................................................................................146
Коя е магическата формула за вас?..............................................146
Нуждае се от такива учени....................................................................147
Ако той не беше свързан с Бога.......................................................147
Окултни сили..........................................................................................................148
Как постигна това?...........................................................................................148
С нея всичко се постига.............................................................................149
Да си спомни своята младост.............................................................149
В закона на благодатта.................................................................................149
За всяко положение в живота............................................................150
Който изпълнява Волята Божия......................................................150
Не показвайте........................................................................................................151
Възвишените същества...............................................................................151
Разполага с Мъдрост.......................................................................................151
Които не разбират............................................................................................152
Никакво съмнение не допущайте.................................................152
Владее този велик закон............................................................................153
От първата ми дума.........................................................................................154
Веднага станала от леглото.....................................................................154
Знае как да махне с ръка..........................................................................155
Ще трепне нещо в душата ви.............................................................155
В музиката..................................................................................................................156
В природата..............................................................................................................156
Да го потупате само по гърба..............................................................156
Изисква се разумна сила..........................................................................157
Реката ще се раздвои ли?..........................................................................157
Това е Бог в света................................................................................................158
Той ги призва на помощ...........................................................................158
Тази магическа пръчка ще дойде...................................................159
Магическа дума....................................................................................................160
Трябва да покаже известни резултати.....................................160
Когато един Учител каже една дума..........................................160
Превръщай металите в себе си.........................................................161
Ако добиеш един метал като златото.......................................161
Тогава ти си маг...................................................................................................162
Във вътрешната школа................................................................................162
По закона на пението..................................................................................163
Когато се реши да служи на Бога...................................................163
Музикантите............................................................................................................164
Ето де е магията...................................................................................................164
Всички несрети изчезват...........................................................................165
Каквото кажете, това ще бъде............................................................165
Да погледнете един човек така..........................................................166
Думи, които мъртви възкресяват...................................................166
Тон от 35 милиона трептения...........................................................167
Магически ще подействува....................................................................167
При човека със счупения крак..........................................................168
Всички да учат тая наука...........................................................................168
По какво се показва един светия?.................................................168
Христос имаше изкуство..........................................................................169
Песента „Бог е Любов”................................................................................169
Каквото иска, може да стане...............................................................170
Веднага ще се промени...............................................................................170
И камъкът може да се вдигне.............................................................171
Да свиря и да се подмладя......................................................................171
Магически става..................................................................................................171
Трябва да знае как да плаче...................................................................172
Магия значи разумност..............................................................................172
Магия, с която да си влияете...............................................................172
Цяла магия има в носа................................................................................173
Като хванат само ръката на болния............................................174
Музикалното време.........................................................................................174
Живата клечка.......................................................................................................175
Да бъде виделина!...............................................................................................175
В духовния свят....................................................................................................176
Новата музика.......................................................................................................176
Съсредоточих мисълта си........................................................................176
Ще напишете в съзнанието си..........................................................177
Свързан с добрите същества.................................................................177
Чадата Божии.........................................................................................................178
Растенията..................................................................................................................178
Не е готов още.......................................................................................................178
Омагьосайте дявола........................................................................................179
Магически лабиринт......................................................................................179
Роденият от Бога.................................................................................................180
Ако ние бихме имали в кръвта си.................................................180
Той бутна сърцето му...................................................................................181
Ако мръднете само пръста си.............................................................181
Да произвежда чудеса..................................................................................182
Духовно силни.......................................................................................................182
Благославя го............................................................................................................182
Живеете ли по Бога.........................................................................................183
Целувката на Божествената Любов............................................184
Той ставаше невидим...................................................................................184
Човекът на добродетелта..........................................................................185
Знае какво нещо е смъртта....................................................................186
Изгубиха това изкуство..............................................................................186
С един магически жест...............................................................................186
Де има заровено богатство.....................................................................187
Прострете ръката си......................................................................................188
Ученият човек........................................................................................................188
Могат да приспят и цял народ...........................................................189
Добрите хора..........................................................................................................189
Първичната материя.....................................................................................190
Опасни хора.............................................................................................................190
На 33 години...........................................................................................................191
В контакт с живите сили..........................................................................191
Може да се пренася през въздуха..................................................192
Ще ви дам...................................................................................................................192
Тази пръчица не е за тебе........................................................................193
Как да носи пръчицата................................................................................194
Хората на Любовта...........................................................................................194
Ще извадите своето оръжие................................................................195
Казва три думи......................................................................................................195
Канарата се разчупва.....................................................................................196
Думите „Учителю Благи“..........................................................................196
Да разбира нейния дълбок смисъл...............................................197
Да приложиш този стих............................................................................198
Дете на шестата раса.....................................................................................198
Наука за човешкото щастие.................................................................199
Правата мисъл.......................................................................................................199
Както той желае..................................................................................................199
Може да говори като човек...................................................................200
Каквато магия и да учите.........................................................................200
Да простите..............................................................................................................201
Маг не може да стане...................................................................................201
Зазоряването на човешката душа..................................................202
Със силата на съзнанието си................................................................202
Нов елемент в съзнанието ви..............................................................202
Път на прощаване............................................................................................203
Певците и свирците.......................................................................................203
Които трябва да завладеят света.....................................................204
Мистическа опитност...................................................................................204
Магически места.................................................................................................205
Ще тури отгоре ръката си.......................................................................205
Да разбираш живота.....................................................................................206
Аз зная законите.................................................................................................207
В думите, които излизат от устата ви........................................207
Как да впрягате мисълта си...................................................................208
Постави една мисъл като преграда..............................................208
Ти ставаш алхимик..........................................................................................208
Магията е в квадрата.....................................................................................209
По закона на правата линия................................................................209
Добродетелта е магическата пръчица......................................210
Ако сте изгубили магическата си тояжка............................211
Кога животът е тежък?...............................................................................211
Всичко ще върви добре...............................................................................211
Законът за единицата и шесторката..........................................212
В магията няма никакъв произвол...............................................213
Работи с природата.........................................................................................213
Глаголът „имам“...................................................................................................214
Да превръщате твърдите чувства....................................................214
Закон за превръщане на материята............................................215
Изгубената дума..................................................................................................215
Любов, която ще донесе изгубената дума...........................216
Жертвувайте всичко за тази връзка............................................216
Книга с магически формули и правила...................................217
Ако твоята песен е Божествена........................................................217
Той ще бъде друг.................................................................................................218
Всичките стени са рухнали.....................................................................218
Магията — сила на влиянието...........................................................218
Магията — променяне на съзнанието.....................................219
Магията на Учителя........................................................................................220
Разрушаване на всички отровни течения............................220
За този, който разбира................................................................................221
Материята в нашия организъм........................................................221
Ако биха владали окултните сили.................................................222
Да измениш енергията в неговия ум.........................................222
Разликата между белия и черния маг.......................................223
Срещата между белия и черния маг..........................................224
Да се пазите да не съдите.........................................................................224
Черният маг ходи в тъмнина...............................................................225
Променяш му пътя.........................................................................................225
Камъните на египетските пирамиди........................................226
Силата на Бялото Братство....................................................................226
Трябва да имате магически формули........................................227
Магия значи Мъдрост...................................................................................227
Да повишите трептенията на вашето тяло........................228
Приложи магията в най-малка степен...................................228
По това се познава един Учител......................................................229
Магът трябва да внимава какво сътворява.........................230
Реална вътрешна магия..............................................................................231
И те ще го пуснат..............................................................................................232
Твоята мисъл не е силна............................................................................232
Дума, която произвежда цял преврат......................................233
Вътрешна кристализация........................................................................233
Тайна Божествена магия..........................................................................233
И ти ще се чудиш..............................................................................................235
Как да произнасяте думите...................................................................235
Магия, която връща мисълта...............................................................236
Може да отделя от себе си светлина...........................................236
Имал сила да съживява...............................................................................237
Ревматизмът изчезва......................................................................................237
Да намерите тази магическа сила.................................................238
Магията представя знание.....................................................................239
Мъдрецът е магьосник.................................................................................239
Чудеса, по-големи от Моите.................................................................240
Магическа ципица е тя...............................................................................240
Превръщане на низшето естество в диамант.................241
Дрехата на Любовта.......................................................................................242
Говори с новия език........................................................................................242
Адам не приложи магическата тояжка.................................243
Направете магически кръг около себе си............................243
Сам трябва да прави чудеса..................................................................244
В чудесата има голяма реалност.......................................................244
Може да я вземе от въздуха...................................................................245
Гори и планини премества.....................................................................245
Това, което Бог е създал..............................................................................245
Имате тогава факти........................................................................................246
Както един цар урежда нещата.......................................................247
Отдолу излязла вода, а отгоре огън...............................................247
Ще дойде монетата в джоба ви........................................................248
Във вашата ръка...................................................................................................249
Магическият смисъл на думите........................................................249
Което Вярата и Любовта носят.........................................................249
Светията го среща............................................................................................250
Трябва насреща им да излезе бикът...........................................251
Природата го слуша.......................................................................................252
Нишки от три свята.......................................................................................253
Силата на красотата.......................................................................................254
Височина, по-голяма от двадесет и пет километра...254
Ако разбирате закона на праната.................................................255
Още по-възможно за съзнателната човешка воля.....256
Като кажеш, появява се.............................................................................257
В оня ден, в който видите Бога..........................................................257
Щом се прояви Бог.........................................................................................258
Ти ще предадеш светлина.......................................................................259
Докато тази мантия е на гърба ти.................................................260
Всичко да изчезне..............................................................................................261
Тя е царска дума...........................................................................

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar