ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Закони и тайни на Божия замисъл - Учителя Петър Дънов

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов
Година: 2011
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 368

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ПРЕДГОВОР

За неразумните има съдба, а за разумните има Промисъл.
Учителят


Защо Господ не иска да оправи света? Защото е Любов. Затова не иска да го оправи. Ако не беше Любов, щеше да го оправи.
Учителят


Смисълът на живота е в прераждането. Вземете го в буквален и преносен смисъл. Някой казва: „Аз не искам да се прераждам”. То не зависи от тебе.
Учителят


В сегашния неразумен свят се изисква ние да бъдем крайно разумни.
Учителят

Казвам: Не сме пратени на земята да спорим, но трябва да служим на Бога.
Учителят

Човек може да се справи с напреженията, с бедствията, с всички условия само когато има връзка в себе си с Бога. Тогава той е под Божия Промисъл.
Учителят

Там, където са Разумността и Любовта, съществата са под крилото на Божия
Промисъл.
Учителят

Божественото промисля само за ония, чието съзнание е отворено за него. Един
неразумен човек, който не е в общение с разумното в себе си, не е под Промисъл. Той е оставен на закона на случайността, на стихиите.
Учителят

Който води чист, идеен живот, той се отличава с будност и е под закрила.
Учителят

Няма препятствие, което Животът да не може да преодолее.
Учителят

Великият Промисъл се състои в това от родени да станем неродени.

Великият Промисъл на живота се състои в това да осъзнаем Любовта си към Бога, защото тази Любов ни учи повече от всички книги.

Който живее в Промисъла, осъзнава Любовта като действие на Бога.

Промисъл е да разбереш, че Любовта към Бога е по-дълбока от светостта.

Промисъл е да осъзнаем, че истинското настояще е безвремие.

Промисъл е да осъзнаеш, че да мислиш, е важно, а да любиш, е съществено.

Истината е винаги победоносна.

Да осъзнаем Истината, значи да придобием един Всемогъщ Приятел.

Ако се посветиш на Бога, и Бог ще се посвети на тебе.

Свободата е Замисъл. Свободата е дадена за преданост към Бога.

Замисъл е да мислиш за Бога. Щом мислиш за Бога, обхваща те покой.

Не е ли Замисъл интуицията? Тя е Божествено Око, Божествен Водач.

Не е ли Словото Велик Замисъл? Словото, в най-висшия смисъл на думата, е Името, което разсича мрака.

Любовта е Замисъл, защото ако нямаш Божествена Любов, твоята вътрешност
се деформира.

Словото е Замисъл. Чистото Слово работи за дълбините на човека.

Що е Чистото Слово? Божие действие, Божие излъчване, Изначално изливане.

Що е постоянството? Замисъл Божий, защото в постоянството се концентрира самият Бог.И законът, и Любовта са Замисъл. Законът управлява обществото,
а Любовта ръководи избраните.

Елеазар ХарашОткъси от книгата:


Проект за човека

Щом Бог е създал човека, има известен про-ект в Себе Си. Една необходимост — ако можеше по друг начин да го създаде, Той би го създал. Човек още не е дошъл до върха на своето развитие. Скициран е той. Човек не е дошъл още до Образа и Подобието на Бога. Вие както сте тука, още не сте по Неговия Образ. (1/стр. 11)

Да ви избави от застоялото състояние

Хилядите страдания и противоречия в живота, това са все подтици, с които Господ иска да ви избави от туй застояло състояние. (1/стр. 13)

Да възприемеш Неговите планове

Първото нещо във всяка една религия е да се събуди съзнанието, да влезеш във връзка с Бога и от Него да възприемеш Неговите планове. И тогава ти изпълняваш онова, което Той ти начертава. Ти после ще чертаеш. Ти като знаеш Неговия план, ще чертаеш. Най-първо трябва да имаш един план. (1/стр. 13)

Знаят какво има да им се случи

Но онези съвършените хора, те знаят какво има да им се случи. И хубаво е да знае човек какво ще му се случи. Онзи, който не е съвършен, той не трябва да знае. Понеже той като не разбира Божиите пътища, той се страхува. А за да не се страхува, той не трябва да знае. (1/стр. 16)

Това са задачи

Сега това са обяснения за съществените противоречия в света. Те не са противоречия. Това са задачи, с които вие трябва да се справите. Лошите условия, това са задачи… Сиромашията, това е задача. Учението, това е задача. Богатството, това е задача. Всички неща, които човек има, това са задачи, с които той трябва да се справи, да се научи как да слугува на Бога. (1/стр. 31, 32)

Онова, което Той ти е начертал

Бог е Същество крайно разумно… Ако искаш да ходиш по Неговия път, да реализираш онова, което Той ти е начертал, понеже никой в света не може да начертае за тебе по-добър план от Него, онова, което Той ти е начертал, изработи го. Дойде ти едно противоречие, препятствие, второ, трето, четвърто — каквото дойде, ти върви напред. Може отвън да е бурно времето — времето да не те спъва. Може да си беден — беднотията да не те спъва. Може да не си разположен или може да си болен, организмът може да е слаб, пари може да нямаш — туй не трябва да те спъне. Ти в ума си трябва да държиш: онзи път, който ти е даден, ти този път ще го извървиш. (1/стр. 34, 35)

За да разберете Божиите пътища

Сега казвам: В новия живот трябва да проучавате себе си. Противоречията, които срещате, проучавайте ги и разбирайте себе си, за да разберете Божиите пътища. Защото като разберете Божиите пътища, тогава вие ще дойдете до пътя на щастието. Или ако не разберете себе си, вие в правия път не може да влезете. Пък ако не влезете в правия път, онова, което Бог е определил за вас, вие не може да постигнете. Разбиране трябва. Все трябва да започнете правилно. И като разберете себе си, вие ще разберете пътя си. А в този път ще вървите, ще вървите в Божествения път, за да намерите благото, което Бог ви го дал.
(1/стр. 110)

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar