ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Мак - Papaver Somniferum L.

2 500,00 лв

2 000,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сборен колектив
Година: 1971
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 236

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 103-40

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Глава I

Народностопанско значение и разпространение

Значение на културата в България

Литература

Глава II

Произход и история

Литература

Глава III

Ботаническа характеристика, селекция и семепроизводство

Класификация на сънотворния мак

Морфологична характеристика на културния вид Papaver somniferum L.

Морфологическо и анатомическо устройство  на  плодните кутийки  (капсулите) на сънотворния мак

Селекция на сънотворния мак

Етапи и направления на селекцията

Методи на селекцията при мака

Хетерозис при мака и възможности за използуването му

Агроботаническо проучване на маковата култура в България

Първи период на проучвания (1902—1945)

Втори период на проучвания (1946—1958)

Трети период на проучвания (1958—1968)

Вариетети и сортове мак, разпространени в България

Семепроизводство

Литература

Глава IV

Биологически особености и изисквания

Органогенезис на опийния мак

Изисквания на сънотворния мак

Изисквания към топлина

Изисквания към влага

Изисквания към светлина

Изисквания към хранителни вещества

Изисквания към почвата

Литература

Глава V

Биохимия

Алкалоиди в маковото растение

Влияние на сорта и външните условия върху съдържанието на морфин

Добиване на опиум

Определяне момента на техническата зрелост и зарязване на маковите кутийки

Алкалоиди в опиума на мака

Алкалоиди от типа на морфина

Производни на бензилизохинолина

Производни на тетрахидроизохинолина

Алкалоиди от типа на криптопина

Алкалоиди с неустановен строеж

Характеристика на българския опиум

Химически състав и физически свойства

Изследвания върху българския опиум

Микроскоиска характеристика на българския опиум

Влияние на някои фактори върху микроскопската характеристика

Спектрофотометрична характеристика на бъългарския опиум

Буферен метод

Метод с нормална сярна киселина

Цветни реакции

Плодните кутийки (капсули) на мака като суровина за изолиране на опиеви

алкалоиди

Определяне сорбционната способност на някои вофатити по отношение на

морфинхидрохлорида

Сорбиране и елюиране на алкалоидите, извлечени от макови главички

Изолиране на морфин чрез перфорация на извлек от плодните кутийки

(капсули) на мака, получен посредством електрически разряди в течна среда

Анализ на извлечената с вода дрога

Анализ на извлека

Последователно извличане на морфин от дрогата

Анализ на пробите извлечена дрога

Анализ на пробите извлек

Литература

Глава VI

Агротехника

Място в сеитбообръщенията

Обработка на почвата

Торене

Сеитба

Посевен материал

Време на сеитба

Начини на сеитба

Грижи през време на вегетацията

Борба с плевелите, болестите и неприятелите

Борба с плевелите

Борба с болестите

Борба с неприятелите

Прибиране и съхранение на семето и маковите кутийки

Сушене на семето и маковите кутийки

Съхраняване на семето и маковите кутийки

Литература

Резюме

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar