ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Все що е писано - Неделни Беседи, 1917 год.

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов
Година: 1998
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 248

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Неделни беседи

ВСЕ ЩО Е ПИСАНО

“Защото тези са дни на отмъщение, за да се изпълни все що е писано”

 

В този стих думата “отмъщение” звучи странно, което показва, че не е на мястото си. Засега по-сполучлива дума, която да изрази смисъла на Христовите думи, няма, нито в българския език, нито в чуждите езици. Донякъде тази дума може да се замести с думите “отчет, равносметка, ликвидиране, равновесие”. Христос, Когото и до днес още считат за идеал по чувства, мисли, постъпки и стремеж, е казал някои горчиви думи. Колкото и да са неприятни тези думи, те действат здравословно върху човешката душа, както горчивите хапове върху организма на болния. Как би могъл човек да изправи своята изопачена мисъл, ако на пътя си не срешне противодействието на правата мисъл? Много християни и до днес още мислят, че могат да живеят, както разбират, да правят погрешки, без да си дават отчет за тях, без да носят последствията им. Те мислят, че, като се разкаят и обърнат към Бога, веднага греховете им ще се заличат. Погрешките се заличават, само когато се изправят.

Истинският идеален живот изключва всички погрешки и престъпления. Грехът, погрешките са случайни, вметнати неща в живота. Те стават понякога несъзнателно, а понякога - съзнателно, или, според езика на съвременната юриспруденция - с умисъл, или без умисъл. Следователно, задачата на хората не се заключава в правене на погрешки и престъпления. Те са дошли на земята по необходимост на своето развитие. Те имат велика мисия и предназначение - да завладеят земята, да бъдат господари на всички животни. Какво значи, да владее човек? Кой може да владее и да бъде господар? Да владееш земята, това значи, да я обработваш, както трябва, да туриш ред и порядък навсякъде. Да бъдеш господар на животните, това значи, да ги ръководиш, така да се грижиш за тях, че и те да бъдат доволни от тебе. Само разумният, добрият и свободният човек може да владее земята и да бъде господар на по-слабите същества.

“Защото тези са дни на отмъщение, за да се изпълни все що е писано”. Този стих може да се разгледа в широк смисъл - по отношение на цялото човечество, и в тесен смисъл - по отношение на личния живот на човека, както и по отношение на неговото тяло. Човешкото тяло представя неговата земя, с всички растения и животни по нея - риби, птици, млекопитаещи. Всичко това човек трябва да завладее, но, тъй като принадлежи на друг Господар, той носи отговорност за съществата, които стоят под него и на които става временно господар. Христос казва: “Господи, тези овце, които ми даде са Твои, затова аз полагам живота си за тях”. Ето защо, човек трябва да знае, че за всяка власт, която му е дадена, носи отговорности. Всеки иска да бъде силен, но придобиването на тази сила има смисъл, само когато се употребява за нещо добро и велико. Иначе, тя е безпредметна. Силата, както дарбите и способностите на човека, се придобиват постепенно, с развитието на човека, а не изведнъж. Знаете ли, колко хиляди години е работила гъсеницата, докато придобие изкуството да преде, да се завива в пашкул и да се превърне в пеперуда. Които не са запознати с естествената история, ще кажат, че Бог е създал всичко. Бог е дал условия на всички живи същества да се развиват, но те сами трябва да правят усилия, да подобрят живота си, т. е. да минат от по-ниско на по-високо стъпало. Който иска да проследи пътя на развитието, което с някои същества, нека вземе едно бубено семе и го наблюдава, първо под микроскоп, после с лупа, да ви през какви процеси минава, как се диференцират клетките, докато се превърне в малко червейче, след това в буба, в какавида и най-после в пеперуда. Ще кажете, че развитието на бубеното семе е несъзнателен процес. На земята бубата живее несъзнателно, но в друг някой свят, по-висок от този на земята, бубата е съзнателно същество. Затова е казано в Писанието: “Където е сърцето ти, там ще бъдеш и ти“. С други думи казано: Където е съзнанието ти, там живееш. Ако съзнанието на бубата не присъства на земята, тя минава през нас като несъзнателно същество.

Бубата живее несъзнателно на земята, но какво ще кажем за човека, който минава през опитността на блудния син? Той се отделил от Бога, скъсал връзката си със своето висше съзнание и тръгнал по света да странства. Има ли право човек да се отделя от Бога? Щом се прекъсне връзката между Божественото и човешкото съзнание, човек има право да се отдели от Бога; има право да странства по света; има право да изяде и изпие богатството на баща си с леки, повърхностни приятели и приятелки; има право да стане свинар, да ходи окъсан и бос; най-после, когато се пробуди съзнанието му, има право да се върне при баща си и да каже: “Приеми ме като един от твоите слуги. Не съм достоен да се нарека твой син. Сгреших пред тебе и пред Бога, прости ми”. И бащата има право да посрешне сина си с радост, да го прегърне и целуне и да заповяда в негова чест да заколят най-угоеното теле. И по-големият брат има право да се сърди, че баща му заклал най-угоеното теле за по-малкия си син, който изял и изпил всичко, и се върнал при баща си гол и бос, като последен сиромах. Такава е съдбата на всеки човек, на всяко семейство, на всяко общество и на всеки народ, които са се отклонили от Бога. Това става днес по целия свят.

Казано е в Писанието, че Син Человечески ще дойде втори път на земята. С какво ще се отзнаменува идването на Христа? - С пробуждане на човешкото съзнание. Когато човек осиромашее, когато изгуби всичкото си богатство и тръгне гладен, гол и бос по света, тогава ще съзнае, че е сгрешил, че е взел крив път и ще започне да очаква идването на Христа. Това означава пробуждане на човешкото съзнание. Това е процес, който се налага вече на хората. Всеки трябва да се върне при своя Баща, да съзнае погрешката си и да се разкае. Само така човек ще види последствията на своя живот, както в миналото, така и в настоящето. И блудният син си даде сметка за своя минал живот, разбра какво е придобил и какво загубил и едва тогава реши да се върне при баща си. Той разбра, че със свинарство нищо не се постига. Най-после гладът го застави да се върне при баща си, да стане негов слуга. Ще кажете, че е страшно положението на човека, когато тръгне по света гладен, гол и бос. Ако сте дошли до това положение и сте се разкаяли и върнали при баща си, радвайте се, че вътрешните ви дрипели, т. е. вътрешните ви недостатъци са излезли навън, сами да ги видите и изправите. Радвайте се, че сте поумнели. Когато поумнее, човек е отвътре сит, облечен и обут, а отвън - гладен, окъсан и бос. Благодарете, че разумността е влязла във вас, и вие можете вече да се върнете при Баща си и да кажете: Отче, прости ме, съгреших пред Тебе, но научих великия закон, че на всеки се отдава заслуженото.

“За да се изпълни все що е писано”. Тези думи се отнасят и до всички съвременни общества, държави и народи. Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на земята: кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще се намали, ще се дава дневно по 200 - 300 гр. на човек. Може да се случи да гладувате и по два, три дена. Всеки ще се пита: Защо дойдоха тези времена до главата ни? Кой е виновен за бедствията по света? - Виновникът не е един; всеки сам за себе си, е виновен за лошите последствия. Когато ти яде и пи с приятелите си, те ли са виновни за твоето пропадане? Те бяха твои гости. Ти ги покани да се повеселиш с тях; ти им даде средства да ядат и пият с тебе, да прекараш по-весело. На кого се сърдиш сега? Както си ял и пил, без да мислиш за последствията, сега ще бъдеш герой да понесеш закона за възмездието върху себе си. Ще благодариш на този закон, че ти дава възможност да се изправиш.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar