ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Огъньтъ - Дневникъ на едно отделение. Романъ изъ всемирната война

40,00 лв

32,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Анри Барбюсъ
Година: -
Формат: малък
Корица: твърда
Страници: 512

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Анри Барбюс
Огъньтъ / дневникъ на едно отделение/
Романъ изъ всемирната война, отличен с наградата "Гонкуръ"
Превод: Николай Лилиевъ и Йорданъ Мечкаровъ

В памет на другарите, паднали пред мене при Круи и на висота 119
А.Б.

AНРИ БЯРБЮСЪ
(Бележка)
Огъньтъ не е първа книга на тоя смелъ парижанинъ - Анри Барбюсъ е роденъ на 17. май 1874. г. въ Аниеръ, близо до Парижъ - който драговолно напусна тихите наслади на семейния кътъ и тръгна затамъ, отдето малцина отрешени се върнаха. Сбирка стихове Plenreiises, два романа Lis Suppliants и L'Enfer, сбирка разкази Nоиs autres. . . прeдхождатъ появата на тия негли най-потресни и верни картини оть всемирната война, които разнесоха името на своя вдъхновитель отвъдъ пределите на великата френска земя. Огъньтъ не бе изненада за всички ония, които познаваха искрената изповедъ на Барбюса: „Романътъ е съвременната форма на голямата поема. Проста и съвършенна поема, що при­лича като сестра на действителностьта; най-просторенъ и най-чистъ образецъ, който може да затрогне мисъльта. Поетътъ - романистъ тряба да мисли за драмата на исти­ната, за великите вълнуващи въпроси на ми­налото, бъдещето и желанното,  и да не спира предъ нищо въ стремежа си да из­рази това, което съществува.
Отличенъ съ награда Гонкуръ за 1914 год., тоя „дневникъ" на Барбюса се посрещна като дълго чакана книга отъ всички, които искаха да чуятъ правдивото слово на оцелелите при „висо­тата 119". Известната френска писателка Рашилдъ посрещна автора като „поетъ, писатель, литературенъ гений на войната, на великата война"; младиятъ френски поетъ П. Ж. Жувъ намира, че кни­гата на Барбюса ще стане „крайъгъленъ камъкъ на бъдещето, свидетелство на ужаса на тая война, каквото е Война и Миръ - за наполеоновите войни"; а мнозина съжалиха, че чужденецътъ не ще може да вкуси отъ очарованието на „днев­ника", поради различния говорь на окопните вой­ници, сбрани отъ четирите къта на републиката.
Ние не мислимъ, че постигаме въ нашия преводъ силата на първообраза. Не мислимъ дори, че сме могли да използуваме напълно нашия вой­нишки говоръ, изработенъ презъ време на окоп­ната война. На места сме смекчили силните изрази, съ които е поръсена пъстрата речь на простодушния френски войникъ. Ала ние не мислимъ също така, че тая лека свобода - да се покрие чуждиятъ силень изразъ съсъ сравнимо по-меки български думи, би могла да се избегне отъ оня, който би превеждалъ книгата на Барбюса.
Превеждали cмe подъ ръка съ първообраза, претърпялъ досега повече отъ 200 издания - и немския авторизиранъ преводъ на Л. фонъ Майенбургъ, безъ който, при липсата на речникъ за войнишкия френски говоръ, изработенъ въ око­пите, много места отъ книгата биха останали неизяснени.
Н. Л.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar