ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Окултна медицина - Пол Седир

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Пол Седир
Година: 2018
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 128

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
УСТРОЙСТВО НА ЧОВЕКА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКА ДВОЙСТВЕНОСТ
ВИДОВЕ ЛЕКУВАНИЯ  
ХИРУРГИЯ
ОФИЦИАЛНА МЕДИЦИНА
ХОМЕОПАТИЯ
СПАГИРИЗЪМ      
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
ДИНАМОТЕРАПИЯ        
ЛЕКУВАНЕ С ФЛУИДИ (ТОКОВЕ)
МАГНЕТИЗЪМ      
ПСИХИАТРИЯ
ТАОИЗЪМ
ИЗТЪНЧЕНИ СЪЩИНИ В ЧОВЕКА
ЧАРОДЕЙНА МЕДИЦИНА       
ЛЕКУВАНЕ С ВОЛЯ       
ЛЕКУВАНЕ С НЕВИДИМИ СИЛИ      
БОЖЕСТВЕНО ЛЕКУВАНЕ
МЕДИЦИНСКИ ПРАЗНОТИ
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГРЕХА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

УСТРОЙСТВО НА ЧОВЕКА
Ако разгледаме в човешкия състав физико-химическото тяло, електричната аура, флуидното тяло, тялото на страстите, мисловното тяло, земното човешко “аз” с неговия двоен орган - индивидуалността и волята, несъзнателните тела, безсмъртния дух, средеца на различните възможни човешки “аз” и, най-после, вечната душа, логично е да мислим, че и макар всички те да се проникват взаимно и всяка настъпила промяна в едно от тях да се чувства и от всички останали - би трябвало да има отделно лекуване за всяко от тези начала.
Психо-химическото тяло изисква веществени церове, повече или по-малко динамизирани (динамизъм значи неразделна връзка между силата и веществото), то изисква алопатия (лекуване с противоположни на болестта церове), хомеопатия (лекуване с церове, сродни с причинителите на болестта) и дори спагирия (лекуване с церове, съответни на звездите, планетите, стихиите и невидимите влияния).
Електричното тяло пък изисква калорични (топлинни) въздействия, светлинни, кинетични (двигателни), звукови и електрически.
Флуидното тяло изисква разни видове магнетизъм, дори прилагане на магия.
Тялото на страстите се лекува с психотерапия или чрез религия, както и мисловното тяло. Най-после, волята може да се лекува само с духовно церителство.
Да не забравяме, че всички тези съставки на човешкото устройство са в близко съобщение; всички тези лечебни похвати действат, всъщност, върху целостта на човешкия състав; те се различават само по вратата, откъдето влиза лечебното средство. Общо може да се каже, че колкото едно лечебно средство е по-възвишено, толкова и неговото въздействие е по-сигурно и по-всеобщо. Така, желязото въздейства на кръвта, после на костите, на нервите, на положителните флуиди; то едва-едва стига до тялото на страстите. Когато пък известен дух влиза в болния чрез мисловността - например при внушение - той действа сигурно върху цялата низходяща редица от по-долни тела на човека.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКА ДВОЙСТВЕНОСТ
Ако здравето е равновесие на органическите обмени между индивида и околната среда и правилно разпределение на сили и вещества в различните системи на индивида, можем да заключим, че здравето се колебае между положителния полюс (+) пълнокръвието и отрицателния полюс (-) малокръвието.
Животът е движение. Начините на съществуване са начини на движение. Кой е действителният символ на движението? - Огънят. Старите мъдреци са доказали, че познават това голямо умозаключение на нашата положителна наука, а писателите-митографи са умеели чудесно да съчетават изводите от техните изследвания. Всяка легенда за същината и сътворението на света е легенда за огъня; но не - както казват нашите материалисти-археолози - само за физическия огън, а за многообразния огън, който блести в камъчето, в облака, в звездата, във флуида, а също така и в ума, в сърцето, и в невидимото. Да не забравяме, че браманите са отбелязали четиридесет и девет пламъка на Агни, а равините - петдесет врати към огнището на Бина.
Знаем, че първа рожба на движението е топлината. В патологията (наука за болестите) всичко се свежда до положително или отрицателно топлинно разстройство. Затова се и дават два вида лекарства: съгревателни и изстудителни.
Отделете от цялостното човешко същество земното същество; след това оставете настрани в последното неговото физико-химическо вещество - неподвижно и безучастно само по себе си, но живо и сетивно, поради живота, който го въодушевява.
Като отделим от този индивид, от горната страна, неосезаемия дух, а от долната - съвсем бездейното тяло, нам ни остава това, което се поддава на заболяване и на изцеряване, т.е. - флуидното тяло, тялото на страстите и мисловното тяло, които образуват в здравната човешка цялост четворна система на равновесие: всяко за себе си и всички три заедно. Ще имаме, следователно - първо: веществена фармакопея (наука за приготвяне на лекове), която въздейства на флуидното тяло; второ: флуидна фармакопея, която въздейства на тялото на страстите; трето: страстнотелесна фармакопея, която въздейства на мисловното тяло. И четвърто: мисловна фармакопея с единствено лекарство: волевата сила, която действа укрепително на цялата спомената тройка. Понеже волята е всякога тъждествена сама със себе си, нейните слабости или прекалености произлизат изключително от лошото състояние на нейните инструменти - гореказаните три организма, чрез които се проявява.
Във физиологичната област е лесно да се намерят церове за пречистване на кръвта, различни успокоителни, които се борят против повишението на температурата, средства за увеличаване прилива на кръвта или възбудителни лекарства против студа. Във всеки случай, трябва да обърнем внимание на това, че по този начин се въздейства върху флуидното яйце с двойна поляризация; че възбудата или сънливостта се причиняват от размествания на вътрешното съдържание, а не от каквито и да било приноси отвън; че избирайки цяра, ние предвиждаме как ще отговори тялото на него.
Във флуидната област лекуването подбира всички възможни средства, които извлича от силата на окултните науки и изкуства.
В страстнотелесната област са потребни психологически реактиви.
За всички тези начини, средства и похвати за лекуване ще говорим, когато им дойде редът.
Гореспоменатите няколко указания характеризират, както са казвали старите херметисти, двойния ключ за лекуване. Дванадесеторният ключ, с който си служели розенкройцерите, за да избират дванадесетте растения - извори на тяхното церително вещество - произлиза пак от двойния ключ, като негов по-нататъшен развой между зенита и надира, между изгрева и залеза в трите свята - веществен, чувствен и мисловен. Може да се каже, че всеки от тези дванадесет  чудотворни лекарства (магистерии) носи прилива на определен зодиакален знак и че, понеже всеки зодиакален знак излива своите лъчи към определена част от човешкото тяло, или по-право към отделна органична служба, се получава  доста сложна и съвсем пълна система за лекуване.
Но нека прекъснем тези умувания, колкото и да са полезни. Числата 3, 7, 9, 5 и 8 могат също да станат изходища за повече или по-малко сполучливи церителни ключове и системи. Ученикът, който жадува за знания от този род, ще ги намери изложени в други книги по окултизъм, които говорят за окултната ботаника, за херметичната медицина, за невидимия строеж на човешкото същество за астрологичните съотношения между човека и Вселената, за мистичните лъчи и др. Нека се запомни, във всеки случай, че седморният ключ дава отлични последици в окултната медицина.

УСТРОЙСТВО НА ЧОВЕКА
Ако разгледаме в човешкия състав физико-химическото тяло, електричната аура, флуидното тяло, тялото на страстите, мисловното тяло, земното човешкоазс неговия двоен орган - индивидуалността и волята, несъзнателните тела, безсмъртния дух, средеца на различните възможни човешкиази, най-после, вечната душа, логично е да мислим, че и макар всички те да се проникват взаимно и всяка настъпила промяна в едно от тях да се чувства и от всички останали - би трябвало да има отделно лекуване за всяко от тези начала.
Психо-химическото тяло изисква веществени церове, повече или по-малко динамизирани (динамизъм значи неразделна връзка между силата и веществото), то изисква алопатия (лекуване с противоположни на болестта церове), хомеопатия (лекуване с церове, сродни с причинителите на болестта) и дори спагирия (лекуване с церове, съответни на звездите, планетите, стихиите и невидимите влияния).
Електричното тяло пък изисква калорични (топлинни) въздействия, светлинни, кинетични (двигателни), звукови и електрически.
Флуидното тяло изисква разни видове магнетизъм, дори прилагане на магия.
Тялото на страстите се лекува с психотерапия или чрез религия, както и мисловното тяло. Най-после, волята може да се лекува само с духовно церителство.
Да не забравяме, че всички тези съставки на човешкото устройство са в близко съобщение; всички тези лечебни похвати действат, всъщност, върху целостта на човешкия състав; те се различават само по вратата, откъдето влиза лечебното средство. Общо може да се каже, че колкото едно лечебно средство е по-възвишено, толкова и неговото въздействие е по-сигурно и по-всеобщо. Така, желязото въздейства на кръвта, после на костите, на нервите, на положителните флуиди; то едва-едва стига до тялото на страстите. Когато пък известен дух влиза в болния чрез мисловността - например при внушение - той действа сигурно върху цялата низходяща редица от по-долни тела на човека.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКА ДВОЙСТВЕНОСТ
Ако здравето е равновесие на органическите обмени между индивида и околната среда и правилно разпределение на сили и вещества в различните системи на индивида, можем да заключим, че здравето се колебае между положителния полюс (+) пълнокръвието и отрицателния полюс (-) малокръвието.
Животът е движение. Начините на съществуване са начини на движение. Кой е действителният символ на движението? - Огънят. Старите мъдреци са доказали, че познават това голямо умозаключение на нашата положителна наука, а писателите-митографи са умеели чудесно да съчетават изводите от техните изследвания. Всяка легенда за същината и сътворението на света е легенда за огъня; но не - както казват нашите материалисти-археолози - само за физическия огън, а за многообразния огън, който блести в камъчето, в облака, в звездата, във флуида, а също така и в ума, в сърцето, и в невидимото. Да не забравяме, че браманите са отбелязали четиридесет и девет пламъка на Агни, а равините - петдесет врати към огнището на Бина.
Знаем, че първа рожба на движението е топлината. В патологията (наука за болестите) всичко се свежда до положително или отрицателно топлинно разстройство. Затова се и дават два вида лекарства: съгревателни и изстудителни.
Отделете от цялостното човешко същество земното същество; след това оставете настрани в последното неговото физико-химическо вещество - неподвижно и безучастно само по себе си, но живо и сетивно, поради живота, който го въодушевява.
Като отделим от този индивид, от горната страна, неосезаемия дух, а от долната - съвсем бездейното тяло, нам ни остава това, което се поддава на заболяване и на изцеряване, т.е. - флуидното тяло, тялото на страстите и мисловното тяло, които образуват в здравната човешка цялост четворна система на равновесие: всяко за себе си и всички три заедно. Ще имаме, следователно - първо: веществена фармакопея (наука за приготвяне на лекове), която въздейства на флуидното тяло; второ: флуидна фармакопея, която въздейства на тялото на страстите; трето: страстнотелесна фармакопея, която въздейства на мисловното тяло. И четвърто: мисловна фармакопея с единствено лекарство: волевата сила, която действа укрепително на цялата спомената тройка. Понеже волята е всякога тъждествена сама със себе си, нейните слабости или прекалености произлизат изключително от лошото състояние на нейните инструменти - гореказаните три организма, чрез които се проявява.
Във физиологичната област е лесно да се намерят церове за пречистване на кръвта, различни успокоителни, които се борят против повишението на температурата, средства за увеличаване прилива на кръвта или възбудителни лекарства против студа. Във всеки случай, трябва да обърнем внимание на това, че по този начин се въздейства върху флуидното яйце с двойна поляризация; че възбудата или сънливостта се причиняват от размествания на вътрешното съдържание, а не от каквито и да било приноси отвън; че избирайки цяра, ние предвиждаме как ще отговори тялото на него.
Във флуидната област лекуването подбира всички възможни средства, които извлича от силата на окултните науки и изкуства.
В страстнотелесната област са потребни психологически реактиви.
За всички тези начини, средства и похвати за лекуване ще говорим, когато им дойде редът.
Гореспоменатите няколко указания характеризират, както са казвали старите херметисти, двойния ключ за лекуване. Дванадесеторният ключ, с който си служели розенкройцерите, за да избират дванадесетте растения - извори на тяхното церително вещество - произлиза пак от двойния ключ, като негов по-нататъшен развой между зенита и надира, между изгрева и залеза в трите свята - веществен, чувствен и мисловен. Може да се каже, че всеки от тези дванадесет чудотворни лекарства (магистерии) носи прилива на определен зодиакален знак и че, понеже всеки зодиакален знак излива своите лъчи към определена част от човешкото тяло, или по-право към отделна органична служба, се получава доста сложна и съвсем пълна система за лекуване.
Но нека прекъснем тези умувания, колкото и да са полезни. Числата 3, 7, 9, 5 и 8 могат също да станат изходища за повече или по-малко сполучливи церителни ключове и системи. Ученикът, който жадува за знания от този род, ще ги намери изложени в други книги по окултизъм, които говорят за окултната ботаника, за херметичната медицина, за невидимия строеж на човешкото същество за астрологичните съотношения между човека и Вселената, за мистичните лъчи и др. Нека се запомни, във всеки случай, че седморният ключ дава отлични последици в окултната медицина.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar