ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Практически окултизъм - За успех в търговията, изкуството, женитбата, здравето и самопознанието

12,00 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Д-р Лумис
Година: 2019
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 256

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Всеки от нас има право да се ползва от световните блага, да задоволява законните си желания, да има успех и благополучие. Целта на това съчинение е да се посочат начините, по които би могло да се извърши всичко това. То очертава методите, чрез които човек би могъл да използва ония сили, които се намират дълбоко в него. То показва по какъв начин той би могъл да приложи в действие тия вътрешни сили в своя всекидневен живот, за да си достави по-благоприятни обкръжаващи условия, по-добро здраве, истинско приятелство, щастлива женитба, а също така да придобие самопознание, мъдрост, богатство, сила, прогрес и всичко друго, което би могло да допринесе нещо за неговото щастие и успех в живота.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Елеазар Хараш към второто издание.............. 3
Предговор от Елеазар Хараш към първото издание.............. 7
Въведение.......................................................................... 9
Окултизмът - използван за успех в търговията.................... 11
Женитбата.......................................................................... 44
Как да се създадат благоприятни условия........................... 75
Таланти............................................................................. 112
Вашите таланти.................................................................. 115
Здраве - Неговите причини и закони................................... 141
Здравословни правила........................................................ 173
Първо правило.................................................................... 181
Второ правило..................................................................... 186
Трето правило..................................................................... 188
Четвърто правило................................................................ 191
Пето правило....................................................................... 201
Шесто правило..................................................................... 205
Седмо правило.................................................................... 207
Способи.............................................................................. 212
Способи за употребата на окултните сили............................ 214

 

ОКУЛТНИЯТ УСПЕХ

Има един успех, който е вечен и той е единствения, който изпълва живота с пълнота.
Какво може да даде света на пълнотата?
Може ли да се прибави още нещо? - Не,защото тази пълнота обхваща всичко в себе си и тогава всичко, което се случва в живота е успех.
В обикновеният успех няма нищо реално - тук липсва същественото, а то е себепознанието.
От много успехи хората са изгубили Вечността.
Успеха е разрушил много хора.
Успехи и неуспехи, това са закони на ума, а себепознанието е духовен закон.
Умът се държи здраво за успеха, но не се държи за Истината.
И затова ученика трябва да се държи здраво за Истината и тогава ще получи нещо, което надминава всеки успех.
Аумъ
Елеазар Хараш

 

Следните правила, основани върху окултните принципи в природата, ако се приложат в действие, ще дадат възможност всекиму да призовава в услуга окултни сили при изпълнението на всеки житейски дълг.

Посочва се по какъв начин те биха могли да се приложат в действие, за да произведат резултати, които на пръв поглед изглеждат невъзможни, както в търговията, тъй и в изкуството. Търговецът, който ги спазва, скоро ще открие, че вече не се нуждае от прекомерни физически усилия; че много повече би могъл да извърши, ако счита своето занятие за вид удоволствие, и че конвулсивното телесно напрежение, което обикновено се възприема в търговията, пропъжда, вместо да привлича добрите резултати.

Тези принципи не са приложими само по отношение на търговията и изкуствата, но могат да бъдат възприети и прилагани успешно и при всички случаи на болести и страдания, при добиване на знание, при съставяне на планове, при оценка на човешкия характер и търсене на щастие сега и в бъдеще.

Ако са основани върху истинските окултни закони, те биха разрешили също, многобройни религиозни и етнически задачи, които другояче биха останали за нас забулени в непроницаем мрак. Мислите ли, че ви обещаваме премного? Принципите, за които говорим, са нагледни, даже и да не бъдат напълно доказани в настоящото съчинение. Ако не успеете да ги проумеете, вие все пак бихте могли да получите доказателства, като приложите правилата в действие.

Полето на окултната наука е тъй обширно, че съществуват хиляди приложения, естествено произлизащи от няколкото основни принципа, които ни занимават. Мнозина късогледи изследователи на окултизма, които са се занимавали само със странични спорове, без да прилагат основните принципи в действие, и, следователно, без да достигнат до някакви съществени резултати, се подиграват с претен-циите на окултистите. Такива грешки по никакъв начин не подкопават техните претен-ции, и би трябвало да се считат само като доказателство за привлекателността на предмета. Ако един охранен вол, след добро нахранване в обора бъде внезапно пуснат в поле с детелина, той ще пресили своя стомах. Такава една безмисленост от страна на вола, както и резултатите от нея, биха могли да заставят мнозина, също така безмислени хора, да стигнат до заключение, че детелината не е подходяща храна за тях.

Д-р Лумис от Братството на Розенкройцерите

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar