ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Технически куриози

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Ото Петрик
Година: 1981
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 176

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Какво е технически куриоз? Това е такова съоръжение, създадено от човека, което поради изключителната си същност е рядко, интересно, странно, особено, изключително. Авторът  обаче веднага допълва: онова, което е ново в техниката, често пъти изглежда куриозно и едва по-късно практиката потвърждава или опровергава становището ни, че сме срещнали  технически куриоз. Ото Петрик не само съобщава за един или друг куриоз от областта на техниката, но и води „задочно" научна дискусия с изобретателите, оборва аргументирано и  задълбочено техните становища, доказва с факти, примери и изчисления безсмислеността на голяма част от техническите решения. Особено достойнство на книгата е широкото  позоваване на оригинални източници, което позволява на читателя да добие реална представа за техническата култура, начина на мислене и на живот на човечеството преди  столетия. Авторът не се ограничава само с излагането на технически куриози в миналото, но посочва такива и в наши дни, като търси приемственост в развитието и обогатяването на  техническата култура на поколенията.
Книгата „Технически куриози" е не само забавно четиво, но и средство за разширяване на общата култура и задълбочаване на техническите знания. Тя ще задоволи на високо  равнище изискванията на широк кръг читатели от всички поколения и професии, защото представлява ценно четиво за любителите на техническата литература и старателно  изготвено помагало за специалисти, инженери и техници.

ПРЕДГОВОР
Какво разбираме под куриоз? — питам заедно с читателя. Нека отговаря с изреченията, които могат да се намерят в предговора на една от книгите на големия унгарски изследовател  и публицист в областта на историята на културата Ищван Рат-Вег: „Може да се отговори само с повече думи: куриоз е онова, което е рядко, интересно, странно, особено,  изключително. . . Душата на куриоза е истината И достоверността." Тези са следователно характерните черти на това понятие, които, мисля, можем да приемем и ние. Необходимо е  обаче да обърна внимание на факта, че (противно на общественото мнение) онова, което е куриоз, същевременно не е и безполезно. Дори често характеризира епохата и начина на  мислене не по-лошо от общоизвестните решения, макар много пъти куриозът да е смешен, чудноват и даже отблъскващ.
Тъй като става дума за технически куриози, да се спрем и на понятието „техника". Какво разбираме под техника? Най-краткото определение е дадено в "Малка философски  енциклопедия" - „система от предмети (машини, устройства и т. н.), създадени от човека и необходими за неговата дейност".
След тези дефиниции, читателят с право може да очаква, че формулирам същността на техническия куриоз. Формулировката гласи приблизително така: такова създадено от човека  устройство, което е рядко, интересно, странно, особено поради необикновената си същност и т. н., и т. н.
Вместо това обаче ще кажа само следното: онова, което е ново в техниката, много често изглежда като куриоз. По-късно практиката определя дали въпросното решение ще се окаже  пригодно и ще навлезе в живота — може би в съвсем различна област от първоначално замислената.
Накрая няколко думи за източниците. Изследвах преди всичко материали от миналия век, както и от периода на прехода към настоящия. Често пъти обаче трябваше да се позовавам  и на съобщения от наши дни.
Стараех се навсякъде да намеря оригиналните източници и патенти, някогашните описания и чертежи. Тъй като много документи не бяха достъпни в момента нито у нас, нито в  чужбина, често бях принуден да прибягвам до помощта на кратки изложения и вторични източници. В текста се позовавам на тях. Споменавам също така използуваните  годишнини, списания и дневници.
Ото Петрик

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar