ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Пътуване на Изток - Рьорих

20,00 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Юри Рьорих
Година: 2009
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 476

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВК

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА...................................................................................... 5
I. КАШМИР - ЛАДАК...........................................................................7
II.ОТ ЛЕХ ДО ХОТАН.
ВЕЛИКИЯТ КАРАКОРУМСКИ ПЪТ.......................................................39
III. ХОТАН...................................................................................... 65
IV. ХОТАН - КАШГАР........................................................................ 83
V. ВЕЛИКИЯТ СЕВЕРЕН ПЪТ ЗА УРУМЧИ.............................................96
VI. УРУМЧИ И ДЖУНГАРИЯ............................................................. 113
VII. МОНГОЛИЯ.............................................................................. 125
VIII. ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЕДИЦИЯТА............................................ 152
IX. УРГА - ЮМБЕЙС КЮРЕН.............................................................. 161
X. ПРЕЗ ЮГОЗАПАДНА ГОБИ............................................................. 183
XI. ДЖЕЛАМА, ВОЙНСТВАЩИЯТ СВЕЩЕНИК...................................... 207
XII. СРЕД МОНГОЛЦИТЕ ОТ ЦАЙДАМ................................................. 220
XIII. ПРЕЗ ЦАЙДАМ........................................................................... 242
XIV. ВЕЛИКОТО ТИБЕТСКО ПЛАТО..................................................... 260
XV. ПРЕД ВРАТИТЕ НА ТИБЕТ. ЗАБАВЯНЕТО В ЧУНАКХЕ И ОПАСНОСТТА ЗА КЕРВАНА........................................................................................... 283
XVI. ХОРПИТЕ И ТЯХНАТА СТРАНА...................................................... 312
XVII. НАГЧУ....................................................................................... 354
XVIII. ОБЛАСТТА НА ВЕЛИКИТЕ ЕЗЕРА.
НАГЧУ ДЗОНГ-САГА ДЗОНГ................................................................. 379
XIX. ОТ САГА ДЗОНГ ДО СИКИМ.......................................................... 430

 

ОТ АВТОРА

Средна Азия винаги е привличала изследователите със своите могьши планински вериги и безкрайните си пустини и сте­пи. Това е страна на резките контрасти в климата и люлка на издръжливи чергарски племена, променяли някога границите на Китай и страните от Близкия изток. В продължение на някол­ко десетилетия цяла плеяда видни учени, открили за науката недостъпните земи на Азиатския континент, поддържаха онзи дух на първооткривателство, на който нашата цивилизация е така задължена, и техният пример вдъхновява и други да дръз­нат в покоряването на далечни и неизследвани земи.
Във вътрешността на Средна Азия пред погледа на изследо­вателя се ширва една от най-грандиозните планински системи в света.
Огромната и без външни водосборни басейни, вътрешна част от Средна Азия граничи откъм юг с могъщите Трансхималаи и унилите високопланински области на Каракорум. На север се издигат Алтай и планинските вериги от южните покрайнини на Сибирската низина. На изток и запад от този огромен безотточен басейн се простира безграничната пустош на великата монголска пустиня Гоби и степите на Средна Азия.
Централноазиатската експедиция начело с професор Нико­лай Ръорих изучаваше тези земи непрекъснато почти пет годи­ни. Основна цел на експедицията беше да създаде живописна панорама на земите и народите от вътрешната част на Средна Азия. Петстотинте картини на Н. К. Рьорих, изложени днес в Музея на Рьорих в Ню Йopk, са едно от най-големите постижения на тази експедиция. Втората й задача бе да се извършат ар­хеологични разузнавателни разкопки с цел да се подготви почва за по-нататъшни сериозни изследвания на тези слабо изучени райони от вътрешността на Азия. И накрая, за нас беше от го­лямо значение да съберем етнографски и лингвистичен матери­ал, характерен за древните култури от региона.
За годините, докато пътешестваше из Тяншан, степните области на Джунгария, Алтай, планините в Югозападна Монго­лия и високопланинското плато на Тибет, експедицията откри многобройни гробници на чергарски племена, отнасяши се към периода между I и VIII Век, и ние таяхме надежда в близко бъдеше тук да се извършат планови археологични разкопки. При преби­ваването на експедицията в Монголия и Тибет събрахме съшо и голям брой тибетски и монголски книги.
Експедицията тръгна от Ню йорк през май 1923 година и през декември съшата година пристигна в Дарджилинг. Тук цялата 1924 година премина в подготовка 3а странстване из вътрешната част на Средна Азия. Преди да тръгнем на път, трябваше добре да научим тибетски език. Започвам своя разказ за пътешествието от деня, в който експедицията потегли от Дарджилинг.
През петте години напрегната полева работа, авторът чес­то прибягваше до помощта и съветите на своите приятели, на които изразява дълбока признателност. Благодарност заслужа­ват също и всички участници в Централноазиатската експеди­ция на Ръорих - както европейците, така и азиатците - изпъл­нили стоически своя дълг и в най-тежките условия.
Посвещавам тази книга на своите родители, които ме тлас­наха към пътя на науката и от дете бяха вдъхнали в душата ми жаждата за нови търсения и открития.

Юни 1931 година, Ю. Н. Рьорих

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar