ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

От ваната на Архимед до атмосферите на далечни планети

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Климент И. Бурин
Година: 1982
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 104

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 18-60

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод ......................................................5

I. Под водата и по водата

Законът на Архимед ................................9

Приносът на Леонардо да Винчи, Стевин, Галилей и Паскал за изграждане основите на хидро и аеростатиката ............................15

Като риба във водата ..............................31

Човек прониква в подводния свят ...........35

Салове и тръстикови ладии .....................49

Кораби ....................................................55

II. Сред въздушния океан

Навлизане във въздушния океан .............65

Стратостати .............................................71

Приложение на балоните и стратостатите в наши дни .................77

Дирижабли ............................................. 80

Въздухоплаването в Арктика ...................86

Завръщането на дирижаблите ..................91

Спортно въздухоплаване .................... ....96

III. Из други области на науката и техниката

От атома до Космоса .................................99

 

Увод (Откъс)

Дори и да се ограничим в рамките на хидро и аеростатиката, ние ще можем да се запознаем с множество интересни явления. Ще научим как рибите се задържат на дадена дълбочина, какво става с хората, които плуват и работят под водата, какви апарати са изработени за тези цели. Ще споменем за основите на корабоплаването и въздухоплаването, ще кажем няколко думи за тяхната история, ще разгледаме устройството на някои плавателни съдове и въздухоплавателни апарати. Ще споменем накратко и за откриватели, учени, изобретатели и изследователи, които са свързали имената си с тази област на човешката дейност. Законите на хидро и аеростатиката, както и всички природни закони, са валидни не само за Земята, но и навсякъде във Вселената. Реки, езера и морета засега не са открити на другите планети, но на много от тях, а и на техни спътници са открити атмосфери. При тяхното изучаване наред с космическите апарати се използуват и балони, издигащи високо в атмосферата необходимата апаратура. Има идеи да се изпратят балони с апаратура в атмосферите на изучаваните планети. Космическите апарати, изстреляни в междупланетното пространство, използуват за своята работа течности и газове, които се подчиняват на законите на хидро и аеростатиката. Виждаме, че областта на човешкото проникване в тези закони и на тяхното приложение е действително огромна — от ваната на Архимед до атмосферите на далечните планети.


ПОД ВОДАТА И ПО ВОДАТА
Глава първа. ЗАКОНЪТ НА АРХИМЕД
(Откъс)

Откривателят на закона за плаването на телата Архимед е роден лрез 287 г. пр. н. е. в град Сиракуза на остров Сицилия. Той е един от най-видните предстазители на човешката научна мисъл и неговата личност ярко се откроява в една достойна среда — средата на учените от елинистичния свят. Елинистичната епоха обхваща времето от завоеванията на Александър Македонски до установяването на пълната власт на римляните над Средиземно-морието и над някои области на изток от него — т. е. от IV до I в. до н. е. Цар Александър не само разселил гърците в нови земи, но с тях разнесъл и високата им култура — техните богове, знания, държавно устройство. Естествено, гръцката култура се смесила с местната, но не загубила своето първенство — например по онова време гръцкият език станал общ език и повечето от учените на елинистичната епоха, оставили диря чак до наши дни, са били гърци.
В елинистическото робовладелско общество с тежък физически труд се занимавали робите. Въпреки че този труд бил основата на съществуването на обществото, защото е създавал средствата за живот на всички, той не е бил почитан. Съответно един човек е бил на толкова по-голяма почит, колкото неговото занимание е било по-далеч от физическия производителен труд. Природните науки и особено приложните, каквато била механиката, са се смятали за „второ качество“ занимание и съответно техните творци са били почитани по-ниско, отколкото философите л поетите. От тази гледна точка трябва да оценяваме както отношението на самия Архимед към неговите занимания, така и •отношението на съвременниците му.
Архимед е най-известен като механик — откривател на законите за равновесието на лостовете, изобретател на редица механизми, прилагани и в труда, и във войната, откривател на законите за плаването на телата. Но основното съдържание на неговите трудове е в областта на математиката.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar