ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Диалектически материализъм

12,00 лв

9,60 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: А. Пенчев, А. Данаилов, В. Динев, В. Иванов, В. Ерохин, Г. Великов, Л. Джахая и др.
Година: 1985
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 356

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 9-33

 

Първото издание на учебника по диалектически материализъм за медици, сто­матолози и фармацевти е вече изкупено. За по-малко от две години от неговото излизане той не може да се намери в книжарниците. А нуждите от профилиран учебник продължават да нарастват. Освен в София, Пловдив, Варна и Плевен, сега Висш медицински институт има и в Стара Загора. Към учебника проявиха голям интерес и студентите от биологичните, селско-стопанските, природонаучните, физ­културните и други висши учебни заведения. Широко го ползуват и аспирантите по медико-биологичните, агробиологичните и физкултурните науки. Добър прием намери той и сред лекарите, биолозите, агрономите и други специалисти с висше образование.
Всичко това наложи подготвянето на второ издание на учебника. Отпечатаните до сега рецензии свидетелствуват за положителното отношение на нашата научна общественост към него. Това беше допълнително поощрение за мене и за авторския колектив.
Някои от разделите и главите на учебника бяха обсъдени в катедрата по фи­лософия на Научния институт по идеологични проблеми при Медицинската ака­демия. Много преподаватели по философия, медицина, биология, много други читатели бяха любезни да изкажат писмено своето задоволство от появяването на учебника и да отправят някои критични бележки. Онези от тях, които ни се сториха основателни, бяха съобразени. В подготвения за второ издание учебник, във всич­ките му раздели, глави и параграфи има отделни добавки, съкращения, поправки.
Общо взето, критичните бележки бяха не по характера на учебника, по из- ползувания в него философски и частнонаучен, биологичен, медицински материал, не по структурата, не по начина на решаване на същинските проблеми на марксистко-ленинската философия (възникване, предмет, материализъм, диалектика, категории, теория на познанието, философия и биология, генетика, медицина, ки­бернетика и др.). Основателно строги бяха бележките по втората глава за историята на домарксовата философия.
Положително следва да бъдат оценени добавените параграфи за диалектиката на познавателния процес в главата за теорията на познанието, за фройдизма в главата за съвременната буржоазна философия.
Свои бележки по отделни раздели и глави направиха младите асистенти по фи­лософия в Медицинската академия. Уверен съм, че те и в бъдеще ще се придържат плътно към големите задачи, свързани с философското образование на студентите по медицина, стоматология и фармация.
Второто издание на учебника ще оправдае себе си, ако бъде по-добро от първото, ако го запази и отрече диалектически, ако стане основа за още по-доброто трето издание.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar