ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Пернат дивеч

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Веслав Дудзински
Година: 1986
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 224

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 053-2

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Част I
Обща характеристика на клас Птици — Aves............. 7
Систематичен преглед на пернатия дивеч.............. 23
Определители на пернатия дивеч.................. 26
Разред Гъскови — Anseriformes.................. 26
Разред Кокошеви—Galliformes . . ................ 32
Разред Дьждосвирцови — Charadriiformes   ............. 34
Разред Врабчови —Р asseriformes..................36
Описание на видовете пернат дивеч................. 37
Сива чапла — Ardea cinerea L................... 37
Сива гъска — Anser anser L.................... 39
Бял килифар (бял ангъч) — Tadorna tadorna L........... 41
Дива патица — Anas platyrhynchos L................ 43
Сива патица — Anas strepera L................... 47
Свирачка (фиовец, фиш, шивач) — Anas penelope L......... 51
Колхидски фазан — Phasianus colchicus L............. 96
Ливаден дърдавец (цар на пъдпъдъците) — Crex crex L....... 101
Водна кокошка (черна лиска) — Fulica atra L........... 102
Дропла — Otis tarda L....................... 104
Разноцветен бойник — Philomachus pugnax L............ ID7
Кръшкач (обикновена бекасина) — Capella gallinago L......... 109
Голяма бекасина (дубла) — Capella  media Latham.........112
Малка (глуха) бекасина — Lymnocryptes minimus Briinnich   .... 114
Горски бекас — Scolopax rusticola L............... 115
Гривяк — Columba palumbus L................. 118
Хвойнов дрозд — Turdus pilaris L................. 120
Имелов дрозд — Turdus viscivorus  L............... 124
Описание на видовете грабливи птици................ 125
Ястреб кокошкар — Accipiter gentilis L.............. 130
Ястреб врабчгр—Accipiter nisus L................ 132
Полски блатар —Circus syaneus L................. 132
Ливаден блатар — Circus pygargus L................ 134
Тръстиков блатар—Circus aeruginosus L.............. 135
Черна каня — Milvus migrans Boddaert............. 136
Червена каня — Milvus milvus L.................. 137
Морски орел — Haliaetus albicilla L............... 138
Скален орел — Aquila chrysaetos L................ 140
Голям креслив орел — Aquila clanga Pallas............ 141
Малък креслив орел — Aquila pomarina Brehm.......... 142
Обикновен мишелов — Buteo buteo L................ 143
Осояд — Pernis apivorus L..................... 143
Орел змияр—Circaeus gallicus Gmelin.............. 145
Орел рибар — Pandion haliaetus L................ 145
Сокол скитник — Falco peregrinus Tunstall............. 146
Орко — Falco subbuieo L..................... 148
Черношипа ветрушка — керкенез; —Falco tinnunculus L..... 149
Фактори, конто ограничават разпространението на пернатия дивеч .............150
Влияние на човека....................... 150
Влияние на атмосферните условия............... 155
Влияние на хищниците..................... 156
Влияние на болестите...................... 158
Зашита и отглеждане иа пернатия дивеч.............. 159
Мерки за предотвратяване унищожаването на биотопите...... 159
Мерки за предотвратяване на загубите в периода на мътене..... 166
Предотвратяване на загубите, причинени от химизацията и замърсяването на околната среда.....................166
Мерки срешу загубите през зимата................ 167
Изкуствено развъждане......................171
Част II
Лов на птици............................181
Лов на диви гъски........................181
Лов на диви патици.......................185
Лов на глухари.........................190
Лов на яребици..........................195
Лов на пъдпъдъци.......................202
Лов на фазани.........................203
Лов на бекасини.........................206
Лов на горски бекас.......................208
Лов на гривяк.........................211
Условия за безопасност при лов...................212
Как да се постъпва с убитите птици.................214
Ловни трофеи...........................217

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar