ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Новото светоусещане

5,00 лв

2,50 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Радея
Година: 2009
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 216

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Всемирната научно-образователна програма е средство, чрез което Висшите учители от Йерархията на Великото Бяло Братство работят с нас, земните хора. Това е организирана система за духовна работа с населението на Земята. Инициатор, организатор и изпълнител на тази повсеместна дейност е школата на Христос. учителите от тази школа имат конкретни задачи, които ги свързват с хората от всички кътчета на нашета планета. те предлагат ограмотяване и просвета чрез разумна и последователна работа с добродетелите. но за да се постигне това, хората не трябва да бъдат пасивни наблюдатели на всичко, което се случва около и с тях. Необходима е задълбочена работа в посока на самосъзнание, себепознание и самоопределяне, т. е. работа с добродетелите за изграждане на толкова необходимото ново светоусещане, То ще помогне на всеки човек, пожелал да постигне пълноценен живот, да изяви божествената сила на своята душа.

СЪДЪРЖАНИЕ

Защо е написана тази книга?
Всемирната научно-образователна програма и ние
Глобализацията и необходимостта от учението за новото светоусещане
Същност, цел и задачи на учението за новото светоусещане
Опознаване на интуитивния подход за работа с добродетелите
Придобиване на умения за работа с добродетелите на фино енергийно ниво
Петте добродетели - благоразумие, благородство, достойнство, добродушие, човеколюбие
По-конкретно опознаване на петте добродетели
Практико-приложим метод за установяване на благородното знание
Самосъзнание и себепознание
Що е самосъзнание?
Що е себепознание?
Що е самочувствие?
какво заключение можем да направим до тук?
Стремеж към себепознание
Психологическа карта
Самоопределяне
Животът на душата
Нещо повече за необходимите здравословни фактори
За човешкия живот и неговата уникалност
Умението да се радваш на живота
да изясним отношението си към кармата
Самоцел
За неотложните промени
Първичен и вторичен свят
Отвъд Бога?
Човешките възможности за създаване на новия световен ред
Десет теми от учителя Исус Христос
* За християнското учение
* За християнското учение и текстовете от евангелията
* За Адам и Ева и любовта на Бога
* За необходимостта от благоразумие
* За енергията любов
* За кръщението
* Оправдание с вяра
* За Христос, Папата и Бога
* За силата да бъдеш
* За поведението в храма
Призив-обръщение на учителя Исус Христос
Обяснителна бележка

 

ВСЕМИРНАТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА И НИЕ

Всемирната научно-образователна програма е сред-ството, чрез което Висшите учители от Йерархията на Великото Бяло Братство работят с нас, земните хора. Това е организирана система за духовна работа с населението на Земята. Инициатор, организатор и изпълнител на тази повсеместна дейност е Школата на Христос. Учителите от тази Школа имат конкретни задачи, които ги свързват с хората от всички кътчета на нашата планета. През последните години кръгът на сътрудниците за тази дейност видимо се разширява. Целта е все повече хора да навлязат в редиците на обучаваните, за да може да се осъществи необходимата промяна в светоусещането на земните хора. Крайната цел е свързана с толкова необходимата промяна в човешкото съзнание, която ще сложи основата на новия етап от развитието на човечеството. С така търсената промяна трябва да се постигне изграждането на новата духовна среда, която ще стане залог за следващия етап от еволюцията на човешкия род. Никой не трябва да се заблуждава, че Шестата раса ще дойде изведнъж, като едно цяло формирование, за новия живот на Земята. Създаването на Шестата раса е дълъг и сложен процес, за чието осъществяване ние, земните хора, трябва да бъдем всеотдайни работници. От нас се изисква с помощта на Висшите учители да изградим здрава и нравствено чиста система за просвещение на човечеството. Три са основните точки, които определят същността на това просвещение, и на тях е подчинена цялата дейност на Всемирната научно-образователна програма. Първата точка е свързана с изясняване произхода на живота на планетата. Втората е жизнено важна по отношение на осъзнаването на смисъла и конкретното предназначение на човешкия живот. Третата, също толкова важна точка засяга планетата Земя като геостратегическо и геополитическо средище за живот на хората. За всяка от тези точки може да се изпишат тонове хартия и в крайна сметка нищо да не е ясно. Но Учителите от Школата на Христос твърдят, че истината, макар и в щрихи, е достъпно обяснима.
Да се спрем най-напред на проблема за произхода на живота на планетата. Съвременната наука има вече конкретни догадки, но нито физиката, нито биологията, нито който и да е друг клон от науката не е докоснал същината на този проблем. Радостното, което задължително трябва да се отбележи, е, че учените, занимаващи се с квантова физика, вече изказват и конкретни заключения, с които признават съществуването на Свръхразум във връзка със съществуването на Тънкия Свят, фините човешки тела, Душата, Духа, физическата основа на съзнанието и мисълта.
Първопричината за произхода на живота трябва да се търси във Великия Замисъл за Сътворението. Тук е необходимо веднага да се обясни, че не става въпрос просто за една, макар и велика мисъл или идея. Когато се говори за Великия Замисъл, трябва да се знае, че става въпрос за създаването на изключително сложните условия, необходими за възникването на живот. Замисълът включва в себе си построяването и създаването на цялата система от взаимодействия в космическото пространство.
Всичко, което се ражда за живот, и всичко, което създава живот, е резултат от безграничното взаимоотдаване на структурните елементи на Сътворението, т.е. всяка частица съдържа в себе си информацията за своето предназначение и в резултат на това влизат в действие силите на привличане или отблъскване. В този смисъл говорим за саморегулиращите се правила на Сътворението. Науката познава функцията на тези сили, но, с малки изключения, не може да ги приеме като резултат от добре организиран Замисъл за творческа активност. Ето тук, дори преди самото начало на зараждащия се в тази Вселена живот, стои Идеята на Великото Съзнание, на Абсолюта. Тя се разгръща в определена последователност и за всеки непреднамерено разсъждаващ ум доказва своята творческа същност. За реализацията на тази Идея се грижи цяла Йерархия от Светли същества, които имат своя върховен ръководител - Бога на Познанието. Той има различни наименования: Творец, Създател, Йехова. Но както и да го наричаме, това е Силата на познанието или, казано по-конкретно, внедреното в съвършената структура на Познанието, желание на Свръхразума, на Абсолюта да създава живот. Така се изявява Неговата Любов, която живее чрез Бога на Познанието - Този, Който овеществява Идеята на Абсолюта, т.е. Този, Който създава всичко, което виждаме, чувстваме и усещаме, всичко, до което се докосваме.
Сътворението не е случайност или нечие хрумване. То е творчески процес, възникнал, развил се и развиващ се като Уникален Път за Себепознание и незаменимо средство за самоусъвършенстване. Сътворението е еманация на Великото Съзнание и негова най-пряка Себеизява. Така Създателят опознава Себе Си, изгражда Себе Си и създава живот. приемаме го като Бог Абсолюта.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar