ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Обработване на мебелните повърхности - Д. Станев, П. Тимнев

35,00 лв

28,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Д. Станев, П. Тимнев
Година: 1978
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 292

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 18-42

 

В книгата са разгледани последователно свойствата на дървесината, свързани с нейната повърхностна обработка; начините за разкриване и подчертаване естествената красота на дървесината; шлайфането; подготвителните операции — избелване и байцване; нанасянето, изсушаването и обработването на лаковите покрития, а също така и облицоването на мебелните повърхности със синтетични материали. Описани са поотделно видовете материали и технологии за повърхностна обработка, както и необходимите машини и съоръжения. Отделено е по-голямо внимание на новостите в тази област. Разгледани са и начините за контрол на материалите и покритията; дефектите при повърхностната обработка и проблемите на охраната на труда и противопожарната защита.
Книгата е предназначена за инженерно-техническите кадри от мебелната промишленост и сродните промишлени клонове. Тя може да се използува и от учащите се от висшите и средните учебни заведения по специалността.

СЪДЪРЖАНИЕ

Главa I    Свойства на дървесината, които влияят, при повърхностната й    обработка
Същност на дървесината като материал........... 3
Съсъхване и набъбване на дървесината    ........... 3
Съсъхване и набъбване на дървесните плочи   ......... 9
Защитни свойства на лаковите покрития срещу набъбването и съсъх-
ването на дървесината.................. 10
Порьозност на дървесината    ................ 11
Химичен състав на дървесината.............. ]4
Съпътствуващи вещества в дървесината и влиянието  им   върху повърхностната обработка.................. 14
Светлоустойчнвост на дървесината............. 19
Топлоустойчивост па дървесината   .............. 21
Глава II. Технологични начини за разкриване и подчертаване красотата на дървесината
Начини за добиване на фурнир............... 24
Добиване на рязан фурнир............... 24
Добиване'на развиван фурнир.............. 28
Добиване на бичен" фурнир............... 30
Начини за използуване на фурнирите в различни съчетания .... 30
Начини за постигане на допълнителен естетически ефект..... 31
Производство на фурнир тип „файнлайн"........... 33
Глава  III. Материали, технологии и машини за шлайфане
Материали за шлайфане    ................. 37
Видове шкурки   ............... 37
Зърнистост на шкурките................ 40
Технология на шлайфането................. 41
Същност на шлайфането................. 42
Навлажняване на дървесните повърхности ....... 44
Примерни технологии за шлайфане............. 46
Машини за шлайфане   .  ............... 47
Обикновени лентови шлайфмашини   ,........... 48
Полуавтоматични и автоматични лентови шлайфмашини   .... 52
Специални леитови шлайфмашини с ръчно подаване   ...... 54
Специални лентови проходни шлайфмашини     ........ 55
Широколентови шлайфмашини.............. 59
Валови шлайфмашини.................. 60
Вибрационни шлайфмашини............... 64
Дискови и шайбови шлайфмашини............ 65
Специални машини и съоръжения за шлайфане....... 66
Ръчни шлайфмашини     ................. 67
Глава IV. Материали за повърхностна обработка
Избелващи и обезсмоляващи материали............ 70
Оцветяващи материали.................. 71
Лакобояджийски материали................ 75
Свгързващи вещества и активни добавки.......... 75
Пигментиращи вещества и пълнители........... 78
Разтворители и разредители   ............... 79
Грундове, шпахтели и поропълнители............ 82
Лакове за дървесина................... 83
Физично съхнещи лакове.................. 84
Нитроцелулозни лакове................... 84
Спирторазтворими лакове.............. 88
Хлор-каучукови лакове  ..........   ....... 89
Водоразтворими лакове................. 89
Оксидационно съхнещи лакове............... 90
Маслени лакове................... 91
Алкидни  лакове................ 93
Химично съхнещи лакове................. 94
Полиестерни лакове.................. 94
Полиуретанови лакове   ............... 100
Киселиновтвърдяващи се лакове  _.............. 103
Епоксидни лакове................. 105
Материали за облагородяване на лаковите покрития   ...... 106
Глава V. Машини, съоръжения и поточни линии за повърхностна обработка
Съоръжения за шприцоване................ 109
Обикновени шприцпистолети............ 109
Двукомпонентни пистолети и апаратури за шприцоване   .... 112
Апаратури за горещо шприцоване............ 115
Апаратури за безвъздушио шприцоване.......... 117
Кабини, камери и стени за шприцоване.........'. 120
Машини и съоръжения за избелване............. 124
Машини и съоръжения за байцване............. 127
Машини за печатане на дървесна текстура.......... 129
Хоризонтални машини за печатане............ 130
Вертикални машини за печатане............. 133
Машини за печатане на корпуси........... 134
Машини за ситопечат.................. 135
Валови лаконаиасящи машини............... 137
Лакозаливни   машини................. 141
Лакозаливни машини за плоски мебелни детайли...... 148
Лакозаливни машини за корпуси............. 147
Електростатични апаратури за лакиране   ........... 148
Преносими електростатични апаратури........... 148
Стационарни електростатични апаратури.......... 150
Апаратури за лакиране чрез потапяне   .......... 154
Апаратури за лакиране чрез обливане   ............ 157
Сушилни за.лакови покрития............... 160
Устройство на лаковите сушилни............. 161
Сушилни с конвекционно загряване........... 162
Сушилни  с инфрачервени лъчи............. 163
Сушилни с ултравиолетови лъчи   ............. 165
Сушилни с импулсно облъчване............. 166
Сушилни с електронно облъчване     ............ 167
Поточни линии за нанасяне и сушене на лакови покрития..........168
Машини за швабеловане................. 169
Позиционни машини за швабеловане........... 170
Проходни машини за швабеловане............ 172
Глава VI. Технологични начини за повърхностна обработка
Взаимодействие на дървесината с материалите за повърхностна обработка... 175
Подготовка на дървесината за повърхностна обработка..... 181
Сушене на дървесината     ................ 181
Избелване   ...      .      ................ 182
Обезсмоляване.................... 183
Байцване     ...................... 183
Шпахтеловане...................189
Порозапълване.................... 191
Изолиране при работа с полиестерен лак.......... 192
Декоративна и имитационна обраооткл на дървесните повърхности . 192
Аерография     ..................... 193
Ситопечат....................... 193
Отпечатване на фладер...............   195
Лаконанасяне     ..................... 197
Лакиране с ръчни инструменти     ............. 197
Шприцоване..................... 198
Потапяне    .........,............. 201.
Валово нанасяне    ................... 203
Обливане.....................203
Изтегляне...................... 204
Лакозаливане..................... 205
Сушене на лаковите покрития    ............... 209
Облагородяване на лаковите покрития............ 213
Глава VII. Облицоване на мебелните повърхности с изкуствени материали
Синтетични фолии на хартиена база............. 217
Видове синтетични фолии на хартиена база......... 217
Начини на работа със синтетични фолиа на хартиена база .   .   . 221
Пластмасови фолиа.................... 226
Видове поливинилхлоридни фолии  ............. 226
Начин на работа с поливинилхлоридни фолиа......228
Линии за облицоване с фолии............... 229
Ламинати     ....................... 232
Видове ламинати     ................... 232
Начин на работа с ламинатите.............. 234
Глава VIII. Дефекти при повърхностнат-а обработка на мебелите
Дефекти при работа с нитроцелулозни лакове   ......... 236
Дефекти при работа с полиестерни лакове    .......... 238
Дефекти при работа с киселиновтвърдяващи се лакове   ...... 242
Глава IX. Изпитване на лакохимичните материали и обработените повърхности |
Определяне количеството на разтворителя и сухия остатък   .... 246
Определяне на оцветяването   ................ 247
Определяне на вискозитета................ 247
Определяне на разливността.......:........ 248
Определяне дебелината на лаковия филм   ........... 249
Определяне на времето за желиране............. 251
Определяне на времето за изсъхване............. 252
Определяне плътността на лаковия филм........... 252
Определяне гланца на лаковия филм     ............ 253
Определяне твърдостта на лаковия филм   .   . 255
Определяне устойчивостта на удар на лаковите покрития   .... 260
Определяне на адхезията................. 261
Определяне външния вид на лаковите покрития — прозрачност и видими дефекти.....................  . 264
Определяне устойчивостта на лаковите покрития на изтриване    .   . 264
Определяне на контактната топлоустойчивост   ......... 264
Определяне на еластичността................ 264
Определяне устойчивостта на ниски температури........ 265
Определяне устойчивостта на резки температурни промени   .... 265
Определяне чувствителността към появата на петна.......266
Определяне устойчивостта на действието на дневна светлина   .   .   . 267
Определяне разхода на лаковите материали   .......... 268
Глава X. Охрана на труда и противопожарни мерки при обработването на мебелните повърхности
Охрана на труда................... 269
Противопожарна охрана ....... 277
Източници на пожар 'в отделенията за повърхностна обработка   . 280
Противопожарни изисквания при повърхностната обработка   .   .   . 281

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar