ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Шестото сетиво на човека - Интуицията

12,00 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: прф. Шарл Рише
Година: 2000
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 272

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кой не се е сблъсквал с интуицията или шестото сетиво, на кого вътрешният му глас не е нашепвал мини по тази улица, а не по другата...?
Нима не сте се питали тогава, какъв е този вътрешен глас който ви говори, който ви насочва и помага. Човекът на шестото чувство не мисли, той се ръководи и живее в интуицията си, а интуицията това е Божественият глас в човека.

Авенир ХаланиСЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА..........................................................................................11
ПЪРВА ЧАСТ
ЩО Е ШЕСТО СЕТИВО.............................................................................................15
I. КАКВО ТРЯБВА ДА РАЗБИРАМЕ ПОД ДУМАТА ШЕСТО СЕТИВО"..............................15
II. ВИБРАЦИИТЕ. КОИТО НИ ЗАОБИКАЛЯТ................................................................18
III. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД.....................................................................................25
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ.........................................................................28
V. ОПИТ И НАБЛЮДЕНИ............................................................................................34
ВТОРА ЧАСТ
НАБЛЮДЕНИЯ. КОИТО УСТАНОВЯВАТ РЕАЛНОСТТА НА ШЕСТОТО СЕТИВО................38
I. БИОГРАФИЧЕН ПРЕГЛЕД........................................................................................38
II. ЯВЯВАНИЯ..........................................................................................................41
ТРЕТА ЧАСТ
ЕКСПЕРИМЕНТИ, КОИТО УСТАНОВЯВАТ РЕАЛНОСТТА НА ШECTOTO СЕТИВО..............82
I. ОПИТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ.....................................................................................82
II. МОИТЕ ЛИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ.............................................................................84
III. ОПИТИ СЪС СУМНАМБУЛИ................................................................................103
IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИСТИНСКИ ВИДЕНИЯ............................................................110
V. ЯВЛЕНИЯ НА ПРИБЛИЖАВАНЕ...............................................................................113
VI. ПРАГМАТИЧНА КРИПТЕСТЕЗИЯ ИЛИ ПСИХОМЕТРИЯ..............................................117
VII. СПИРИТИЧНА КРИПТЕСТЕЗИЯ............................................................................118
VIII. РЕПРОДУКЦИЯ НА РИСУНКИ.............................................................................137
IX. ЕКСПЕРИМЕНТИ С ПРОЧУТИТЕ СЕНЗИТИВИ..........................................................140
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
РАЗЛИЧНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ШЕСТОТО СЕТИВО.........................................................201
I. ЗА НЯКОИ ПРОЯВИ, КОИТО МОЖЕ БИ СЕ ДЪЛЖАТ НА ШЕСТОТО СЕТИВО................201
II. ОТХВЪРЛЯНЕ НА НЯКОИ ВЪЗРАЖЕНИЯ.................................................................204
III. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ШЕСТОТО СЕТИВО...........................................................214
IV. ХИПОТЕЗИ ЗА МЕХАНИЗМА НА ШЕСТОТО СЕТИВО..................................................219
V. ОПИТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИБРАЦИИТЕ ПА РЕАЛНОСТТА, КОИТО ПОСТАВЯТ В ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОТО СЕТИВО...................................................................................235
VI. ЗА СИМВОЛИЗМАВ ПРОЯВИТЕ НА ШЕСТОТО СЕТИВО.............................................238
VII. БЪДЕЩЕТО НA ШЕСТОТО СЕТИВО.......................................................................244
ПЕТА ЧАСТ
ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ..................................................................................................248
ОБЯСНЕНИЯ...............................................................................................................255

 

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА

Предмета на тази книга е твърде ограничен. Аз съм се придържал само към фактите, без претенция да проникна в дълбоките им причини. Моята цел, следователно, е скромна.

Но тя е твърде смела, същевременно. Защото изложението на фактите, които аз разглеждам, ни води към заключението, че съществува шесто сетиво. Да, наистина съществува шесто сетиво. А да се говори за едно сетиво, на което ние не познаваме органите, за едно сетиво, което нито простия, нито учения допускат, за едно сетиво, което се проявява в най-различни и най-чудни форми, това е много революционно. Обаче, когато въпроса се отнася до науката, необходимо е да бъдем истински революционери, при условие, че ще изградим тази революция върху двете непоклатими основи на всяка биологична наука: наблюдението и експеримента.

Аз мисля - а, надявам се, така ще мислят и всички четци на това съчинение - че реалността на шестото сетиво (давайки на тази дума нейния най-широк и тайнствен смисъл) не може повече да бъде отричана. Аз увеличих доказателствата и вярвам, че съм отговорил на всички възражения. Следователно, ако е възможно още да се оспорват явленията на обективната (или механична, физична) метапсихика, то недопустимо е да се съмняваме в основната истина на субективната (или ментална, умствена) метапсихика - във възможността нашето съзнание да добие знания, които не могат да му бъдат дадени от нашите обикновени сетива.

Бих могъл да направя тази книга по-обемиста. Предпочетох, обаче, да се огранича, с по-малко примери, които смятах за по-подходящи, така че мнозина учени от Франция, Англия, Германия, Италия и Америка, които са дали ценни приноси към менталната метапсихика, навярно много ще се зачудят, и то с право, като не намерят, цитирани в това съчинение, техните отлични изследвания. Надявам се обаче, че ще бъда извинен, тъй като тия наблюдения са извънредно многобройни, за да бъдат отбелязани всички; и, от друга страна, естествено е, че аз имам известно предпочитание за опитите, на които съм присъствал и които са организирани от мен.

В заключение ще кажа, че тази книга е една монография, много от съставните елементи на която се намират разхвърляни тук-таме в моя “Трактат по Метапсихика”, като са правени и някои нови експерименти.

Това е, следователно, един нов труд. Защото множеството психолози, които са мислили повече или по-малко върху важния въпрос за шестото сетиво, не са се отнесли към него, както аз се опитвам да направя това тук, третирайки го като една обикновена глава от науката физиология, с други думи, физиология на едно ново, шесто сетиво.

Бих желал, щото всеки, който чете тази книга, да разбере, че тя е писана от един професор по физиология, който не е пожелал нито за момент да напусне свещената и плодовита област на експерименталната наука.

Аз бих могъл също да засегна част от отличните опити, докладвани от различни автори, на третия международен конгрес по метапсихичните науки, но би трябвало да преработвам изново книгата. Нищо не би могло да се отнеме от това, което казвам тук, а много достойни за отбелязване факти би могло да се прибавят.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar