ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Немски романтици. Новели - Библиотека Световна класика

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Съставител: Недялка Попова
Година: 1980
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 664

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Оригинално е и схващането на немските романтици за любовта. За Новалис тя е крайната цел на световната история, благословия на вселената. Фр. Шлегел счита, че докосването на любовта ще превърне в хармоничен света на хаоса. Той поставя знак на равенство между романтизма и любовта. Романтическото осветление на любовта е, че тя е единение, чувство, което окриля с усещане за свързаност с природата, познаване на безкрайното. Акцентуването върху хармоничността, възприемането на любовта като космическа сила е отзвук от роман-тическия копнеж по едно освободено човечество. И въвеждането на понятието «романтическа ирония» има корените си във Фихтевия субективен идеализъм. За романтиците тя произтича от абстрактната свобода на индивида, който не се свързва и обвързва с нищо, с никакви реални или идеални интереси. Тази ирония определя подстъпа и отношението му към обекта, към цялата действителност и към него самия. Тя не е просто естетическа категория, а има специфична исторнко-философска определеност. На немския романтизъм е присъща и тенденцията към интелектуализация на изкуството. С него започва много характерен процес на взаимно проникване между философия и художествено творчество. В сюжетно-образното съдържание на творбите си романтиците влагат огромен философски материал, което води до сближаване на науката и изкуството, до универсализация. Според тяхното виждане само в сливането си с науката поезията може да бъде откровение на най-съвършени мисли и да проникне в тайните на външния свят и на човешката душа. Едновременно с това романтическото влечение към върховното, към пределното неизменно тласка към търсене на исторически сюжети, към пренасяне на действието в далечни страни, отвъд звездни простори. То се проявява и в цялата романтична метафоричност, в която заемат голямо място върхове и планини, необятни далечини. Романтиците се опитват да съживят красотата, задушена в делничния живот, като се обръщат към античното изкуство и фолклора. Връзката им с народното творчество има двойнствен смисълтя е утвърждаване на националното чрез ярките му творчески проявления и въвеждане на фолклорни сюжети и моти,ви, на свръхестествени образи в системата на една по-изтънчена художествена условност. Цялото одухотворяване на природата, въвеждането на фантастични фигури в изкуството служи отново за внасяне на философски идеи и хипотези в него. Социално-критичен тон се долавя в повелата на Клеменс Брентано. Там старицата, жената от народа, стига до прозрението, че редът в този свят трябва да се промени. Честността, естествено човешко качество, става нещо абсурдно в буржоазното общество. Младият Касперл е доведен до гибел, придържайки се в изискванията за почтеност, Анерл също, макар и по друг път, двете линии на това гибелно за тях понятие за чест се събират в смъртта, но сама по себе си тя е вече обвинение срещу обществото. Две от новелите, създадени със значителна разлика във времето и от неповторими творчески индивидуалности, сочат колко рано и как романтичната новелистика откликва на отчуждението в буржоазното общество. «Чудната история на Петър Шлемил» от Шамисо се явява вариация на фаустовската легенда. Шлемил продава сянката си на мъжа в сиво, който обаче тук няма външно демоничен образизчервява се, когато предлага сделката. И в този акт вече прозира бюргерското всекидневие, желанието на Шлемил да се сдобие с богатство, защото парите дават «заслуги и добродетели на земята». Ала изгубвайки сянката си, той е загубил и социалните си връзки, заживява с драмата на отчужден от своя свят, лишава се от любовта си и нищо, нито дарове, нито пари, не може да запълни бездната, която го откъсва от хората. В духа на романтизма героят се посвещава на изследване на природата. Въпреки гротескно-фантастичните черти на новелата тя изразява сложни реални отношения, каквито се зараждат и вече проявяват в обществения живот. И Петър Шлемил е може би най-ранният аутсайдер в литературата.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar