ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Духовно събуждане - Учението на Светците Сант Мат

12,00 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Даршан Сингх
Година: 2005
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 456

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

За автора 5
Предговор 7
Част първа. ВЕЧНАТА НАУКА
Глава първа. Духовно събуждане 11
Глава втора. Побеждаване на смъртта 15
Глава трета. Преки пътища към духовността 25
Глава четвърта. Съвършен учен 34
Глава пета. Лодката на Нам 41
Глава шеста. Светецът и ученият 48
Глава седма. Наука за вътрешното спокойствие 58
Глава осма, Рожден ден отвъд времето и пространството 63
Глава девета. Последна глава на трансмиграцията 70
Глава десета. Вечният Съпруг 75
Глава единадесета. Трудното положение на човека 81
Глава дванадесета. Трудното положение на Бог 87
Част втора. ТИГЕЛ
Глава тринадесета. Божественият кохиетик 95
Глава четиринадесета. Огледалото 99
Глава петнадесета. Посланието на есента 102
Глава шестнадесета. Истински цветове 107
Глава седемнадесета. Нови определения за любовта 111
Глава осемнадесета. Завесата от его 115
Глава деветнадесета. Вегетарианската диета 122
Глава двадесета. Климатична инсталация 129
Глава двадесет и първа. Родители и деца 132
Част трета. АЛХИМИЯТА НА ЛЮБОВТА
Глава двадесет и втора. В очакване на Любимия 14 3
Глава двадесет и трета. Силните болки на любовта 150
Глава двадесет и четвърта. Двата вида любов 156
Глава двадесет и пета. Непрестанният коментар на ума   162
Глава двадесет и шеста. Даване и получаване 172
Глава двадесет и седма. Девет признака за един влюбен   176
Глава двадесет и осма. Непрекъсната борба 184
Глава двадесет и девета. Предаване 188
Част четвърта. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Глава тридесета. Необходимостта от жив Учител 199
Глава тридесет и първа. Посвещение 210
Глава тридесет и втора. Смърт и карма 214
Глава тридесет и трета. Позитивен мистицизъм 223
Глава тридесет и четвърта. Любов и преданост 242
Част ПЕТА. ОТНОСНО „НАУКАТА ЗА ДУХОВНОСТТА" 248

 

Стоейки на прага на една нова епоха, човечеството надзърва в една удивително „царство" на съзнателност и търси „ключа", който ще отвори „вратата" към това „царство". Книгата „Духовно събуждане" на Даршан Сингх ясно показва „маршрута" на пътуването, което ни очаква и разкрива как всеки един от нас може да влезе в този сияен свят, който преобразява човешкото в Божествено. Авторът обяснява духовността по едни поразителен начин, с дълбоко усещане, хумор и духовитост, тъй както само един поет-Светец може да направи това. “Духовно събуждане" на Сант Даршан Сингх е призив да бъдем цялостни, да бъдем духовно чисти в сърцето и ума си - нещо, което ни кара да не виждаме различия помежду си, а само единство. Има една доброта в тази книга, която ме кара да жадувам за „деня на помирението", когато всички ще се възприемаме един друг единствено като братя, а не като персонажи с личностни различия и различни пътища. В езика на тази книга има знание, мъдрост и красота, като зад думите и концепциите е скрит още по-голям дар: истината.
Хю Пратър, автор на „Бележки до мен" и „Тих отговор"

Да разпознаеш, да осъзнаеш духовното единство в разнообразието и различията е онова, което ние наричаме “духовно събуждане". Това събуждане трябва да се извърши или случи вътре в човека. Уважаваният Учител Сант Даршан Сингх Джи представя тук тази истина. Това послание произлиза от неговия собствен опит и „звучи" в целия текст на книгата. Думите му са като божествени перли. Те излизат от неговото сърце и затова достигат глъбините на сърцето на читателя.
Соами Сатчидананда, основател и директор на институтите по цялостна йога

Тези беседи са на човек, одухотворен от дълбочината на вярата си и вследствие неговата любов към Бог и човечеството представляват доброволен принос към увеличаващият се брой учения - продължаващи от миналото и новосъздадени - чиято цел е да помогнат на човечеството да отговори на зова за духовно събуждане.
Дейвид Спанглър, директор на “Лорънс Асосиейшън"

Сант Даршан Сингх Джи Махарадж (1921-1989) е бил компетентен съвременен адепт в Сурат Шабд Йога - Пътят на Учителите. Носител е на наградата за поезия на „Урду Академията" и неговите сборници с поезия на урду „Талаш-е-Нор", „Манзил-е-Нор" и „Ма-таа-е-Нор" са го утвърдили като водещ съвременен урду-поет.
Неговите книги на английски включват „Тайна на тайните", „Духовни беседи", „Плачът на душата", „Мистична поезия" и „Една сълза и една звезда".

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar