ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Рамана Махариши - Събрани произведения

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Рамана Махариши
Година: 2008
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 368

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 125

 

Животът на Рамана Махариши в цялата си простота и чистота е едно движение в тишина – Единствената реалност, преобразуваща цялата дуалност. Той предлага на търсещия проникване в същината на спонтанния живот на Мъдрец, в който идеята за отделна безкрайност или индивидуален извършител е загубила силата си. Животът му е непресъхващ, постоянно течащ поток, освежаващ и пречистващ онези, които споделят изобилието и щедростта му. Всяко асоцииране с Учителя е достатъчно, за да те доведе в животворното присъствие на Истината и Светлината. Той не е нито личност, нито идея, а истината на чистото съществуване, което означава да бъдеш пробуден за истината на собственото си съществуване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание................................................................. 3

Част първа. ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
I. Проза
1.    Себеизследването......................................................................7
2.    Кон съм аз?..............................................................................44
3.    Духовно наставление..........................................................57
3.1.    Наставление (Упадеша)..........................................58
3.2.    Практика (Абхяса)............................................................63
3.3.    Преживяване (Анубхава)....................................................79
3.4.    Постигане (Арудха)..........................................................................82
II. Поеми
1.    Пет химна за Аруиачала........................................ 90
1.1.    За Шри Ганеша.............................................. 94
1.2.    Значението на Аруначала............................. 94
1.3.    Значението на Сигналния огън.................... 95
1.4.    Шри Аруначала Махатмя (Славата на Шри Аруиачала).............................. 95
1.5.    Сватбеният Гирлянл от Послания (Акшана МанаМалай).......................... 96
2.    Огърлица от девет бисери на Аруначала (Аруначала Навамани Малай)................113
3.    Единадесет Строфи за Шри Аруначала (Аруначала Патикам)......................116
4.    Осем строфи за Шри Аруначала (Аруначала Апиакам)....................................120
5.    Пет Строфи за Шри Аруначала (Аруначала Павчаратнам)......................................124
6.    Същността на Наставленията (Упадеша Сарам)...............................................129
7.    Реалността в Четиридесет Стиха (Утладу Нарпаду).................................136
8.    Реалността в Четиридесет Стиха: Приложение (Улладу Нарпаду Анубхандхам)........146
9.    Пет стиха за Себето (Екатама Панчакам)............156
III. Разни стихове
1.    Песента на Поппадум............................................158
2.    Себепознанието (Атма-Видя)...............................160
3.    Стихове от Празнуването на Рождения Ден на Бхагаван.............162
4.    Оплакването от Стомаха.......................................163
5.    Девет отделни стиха..............................................163
6.    Извинението към Стършелите.............................165
7.    Отговор за Майката...............................................166
8.    За Възстановяването на Майката.........................167
9.    Аруначала Рамана..................................................168
10. Себето в Сърнето..................................................169
IV. Стихове
1.    Тнручулн.................................................................170
2.    Хара и Ума.........................................................170
3.    Родният Град и Родителите...................................171
4.    Знапите на Муруга.................................................171
5.    Върху Субрахманя.................................................172
6.    Пешерата Внрупакша............................................172
7.    Кравата Лакшми....................................................173
8.    Ганеша................................................................173
9.    Вншну......................................................................173
10.    Дивапали.................................................................174
11.    Чулото на Дакшинамуртн.......................................174
12.    Себето......................................................................175
13.    Освобождението....................................................175
14.    Тишина..................................................................175
15.    Една Буква...............................................................176
16.    Дълбок сън. докато бодърстваш............................176
17.    Джнянинът и Тялото му.........................................176

Част втора. АДАПТАЦИИ И ПРЕВОДИ
I. Божествената Песен....................................................177
II.. Преводи от Агамите...................................................185
1.    Атма Сакшаткара (Всеобхващащото Знание).....186
2.    Девикалоттара........................................................196
III. Преводи от Шанкарачаря...........................................214
1.    Дакшинамуртн Стотра..........................................214
2.    Химнът на Шанкарачаря за Дакшинамуртн........216
3.    Гуру Стути..............................................................220
4.    Хастамалака Стотра...............................................223
5.    Атма Бодха (Знанието за Себето).........................227
6.    Вивекачудамани.....................................................240
7.    Дрик Дришя Вивека...............................................312
IV. Други Преводи
1.    Вичара Мани Мала (Гирлянд от скъпоценностите на Изследването)............319
2.    От Шримал Бхагаватам и Рама Гита....................339
3.    Кой е Хара..............................................................339
4.    Рамана Алгготара Сатанамастотра.......................340
5.    Сърцето и мозъкът.................................................341
6.    На Кармана.............................................................343

ПРИЛОЖЕНИЕ
I. Генезис на Въведението към Събранi Произведения..............................345
II. Събрани произведения от Рамана Махарши.
Предисловие от Т.К. Сундареша Айер.....................347
Речник..........................................................................351

 

Откъс от книгата

Част първа ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

I. Проза 1. Себеизследването

Себеизслепването е ггьрвата работа на Махарншн. написана през 1901 година, когато е бил 22-годишен младеж. Той вече е бил Джняни (Мъдрец) напълно осъзнал Себето1. в сияйното блаженство на Божественото Знание. По това време живеел в пешерата Вирупакша на хълма Аруначала. Няколко ученици вече се били събрали около него. Въпреки че не е давал обет за мълчание, всъщност рядко говорел. Един от най-ранните му поклоннипи. Гамбхирам Сешая. записвал отговорите му на някои въпроси в дневника си. Слел смъртта на Сешая с дневника се сдобил брат му. Въпросите и отговорите били редактирани от Натанананда и публикувани със съгласието на Бхагаван. под името Зичара Санграхам или Себеизследването. а впоследствие били преработени на есе. Но в настоящата работа са представени в оригиналния си вид.
В това произведение няма и следа от незрялост. Учителят е писал така. както и в по-късните си години, от авторитета на пълното духовно знание. Както и при всичките си обяснения, записани или не. така и тук, той не излага суха теория, а разяснява практически въпроси свързани с пътя към Себереализадията. Но казаното тук се различава от по-късните му обяснения в едно важно отношение - това. че описва не само пътя на Себеизследването. но и медитация върху тъждеството със Себето и йогическия път. базиран на контрола на дишането.
Самият тон е препоръчвал само Себеизследването или послушанието към Гуру. Той би казал: "Има два подхода: запитайте се '"Кой съм Аз?'" или '"послушанието".
Зашо е включил недирекгнн и по-сложни методи в това първо обяснение? Очевидната причина е интереса на учениците. за които са писани и които са задавали въпроси за тях. Може би съшо. в по-широк смисъл, е бито уместно да има първо едно по-обшо обяснение на различните методи, преди да започне да предписва наставленията, които е давал през пелия си живот. Разбира се. другите методи, въпреки че са описани, едва ли са препоръчани.
Контролът на дишането, който е обяснен, разбира се. не е просто физическо упражнение. Духовното значение на упражнението е това, което го прави сложна наука. "Наука" е наистина точната дума за това. т.е. традиционната индийска наука за себепречистването. Това я прави неразбираема за западния читател, който няма предварителни знания за нея. както например всички науки имат технически речник, който не позволява адекватно разбиране, без да има дълги забележки. Трябва да се помни, че пишейки тоза обяснение. Мъдрецът е знаел, че може да разчита на техническите познания в областта на йога на личността, за която пише. Утешение за западните читатели е да помнят, че той не е препоръчвал този път, а в по-късните си работи и едза го споменава, така че не е необходимо ла изучават техниките му.

Благослов
Има ли някакъв начин за обожаване на Висшето, което е всичко, освен устойчиво пребиваване в Него!

Ученик: Учителю! Какво значи да постигнеш състоянието ьа вечно блаженство, завинаги лишено от страдание?

Учител: Независимо от изявлението на Велите, че когато има тяло. има и страдание, това е състояние на директен опит при всички хора; следователно, всеки трябва да изследва истинската си природа, която винаги е безтелесна, и да остане в кея. Това е значението на достигането ка това състояние.

Ученик: Какво се има предвид с това, че човек трябва да изследва истинската си природа и да я разбере?

Учител: Опитност ..като аз отидех: аз дойдох, аз бях: аз направих", идват естествено при всеки. Не се ли появява от тези опитност "аз съзнанието като субект на тези различни действия? Изучаването истинската природа на това съзнание, оставайки себе си. е начина да разбереш чрез изследване истинската си природа.

Ученик: Как всеки да изследва "Кой съм аз?"

Учител: Действия като "отиване" и '"идване", принадлежат единствено на тялото. И така когато някой казва, "аз дойдох, аз отидох". това е равнозначно да се каже, че тялото е "Аза". Но може ли да се каже. че тялото е "Аз" съзнанието, след като тялото не е било преди да се е родило. То е съставено от пет елемента, несъшествувашо е в състояние на дълбок сън и става труп, когато умре? Може ли за това тяло. което е инертно като пън. да се каже, че сияе като истинския "Аз"? Следователно. "аз - съзнанието'". което възниква по отношение на тялото се отнася към самомнението (тарбодхам), егоизмът (аханкара>, незнанието (авидя). мая, нечистотата (мспа) и индивидуалната душа (джива). Можем ли да продължим да живеем, без да изследваме това? Ке е ли за наше спасение, че всички свешени текстове декларират, че чрез себеизследване. унищожението на "самомнението" е освобождението? Следователно, принуждавайки трупът-тяло да остане като труп. дори. без ла произнася думата "аз", всеки трябва да изследва внимателно "Сега, какво е това. което се появява като "аз"'?". Тогава в Сърцето ше засияе неизразимия .Аз-Аз". Или там ше засвети от самосебеси неограничено и единно чисто Съзнание, а ограшгченото и многото мисли ше изчезнат. Ако човек остане неподвижен (в покой), без да напуска това (състояние), егоизмът чувството за отделекост. под формата "аз съм тялото". ше бъде тотално разрушено, и накрая последната мисъл. т.е. "аз-формата". съшо ше угасне, както огънят изгаря камфора. Великите мъдрепи и свешените текстове декларират, че това е единственото освобождение.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar