ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Посланието на добродетелите

5,00 лв

2,50 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Радея
Година: 2008
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 160

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Всеизвестни са изискванията към всеки човек да бъде справедлив, честен, милосърден, да обича ближните си, да не унищожава природата, но те се възприемат като изтъркано, старо клише, като остарели, излезли от употреба правила.Тяхната стойност отдавна е девалвирала поради пренебрежението, с което се отнасят хората към тях. Точно заради това трябва да се направи възможното, за да се възприемат всеизвестните правила като нови творчески инициативи, които ще сложат основата на промяната в съзнанието. Само съзнателни възприетите промени могат да донесат желания резултат. Това е един пореден, страхувам се да го кажа, но ще уточня - отчаян опит, да се стигне до съзнанието на хората със средствата на добрия тон, със силата на мъдростта на любящото Божествено слово. Става дума за използване на добродетелите като основен фактор за промяна в човешкото съзнание. Добродетелите са онова забравено, забравено в бунището на човешката немарливост богатство, което трябва да бъде извадено и много добре почистено, за да влезе в употреба. Това е повече от наложително, защото започва нов етап в космическата еволюция, предвиден в програмата за развитие на космическата духовна структура на съществуването. Това ще рече - активен период на развитие на вселената със средствата и възможностите на енергийните взаимозависимости на идеята, мисълта и действието, които са внедрени в духовното пространство с основната цел да преобразят света. Светът не като тясно възприемано понятие за живот на планетата Земя, а като съществуващо, изявено творческо присъствие на Божията идея за живот. Той трябва да бъде проявен в рамките на съзнателното отношение към всичко заобикалящо. Но за да се постигне съзнателно отношение, трябва да има разбиране, което от своя страна означава правилно възприето и пълноценно асимилирано знание за живота.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Интегрална система за нова духовна култура
как да работим с добродетелите
Посланието на добродетелите
За светлината в уна
Добродетели и личност
За необходимостта от добродетелите
Добродетели и самоусъвършенстване
Нещо повече за добродетелите като понятие
Свойства на добродетелите
Добродетелите и духовната еволюция
Проблемът за мотивацията
Духовните категории
Свойства и страни на духовните категории
Добродетели и самовъзпитание
За чисто съзнание
Из евангелие от Йоан
Из евангелие от Лука
Из евангелие от Марка
Из евангелие от Матей
Проложение
Съществуващото
Да свържем сега двата края
Модел на информацията
Още нещо за светлинната енергия или проявлението на Бога
Господаря на жетвата
Нравствен кодекс
Съвети

 

Откъс от книгата

ИНТЕГРАЛНА СИСТЕМА ЗА НОВА ДУХОВНА КУЛТУРА

Интегралната система за нова духовна култура е кратка образователна програма, която се стреми да събуди интереса към познатите понятия, с които си служат психологията, етиката и теологията, когато става дума за  добродетелите, и прави опит да ги свърже с езотеричното познание. Тази програма идва, за да помогне на всеки желаещ да постигне ново, по-високо ниво на духовна култура. Вече подчертахме голямата необходимост  от промяна в съзнанието и изказваме своето желание повече хора да възприемат Нашата идея като творческата инициатива на своя живот. Ако идеята бъде възприета като възможност за себепознание и постигане на  просветление за благородна творческа инициативност, ще означава, че Ние сме изпълнили своята задача. Защото благородното творческо начало и развитие на всяка дейност ще донесе и толкова желания резултат за  промяна в светоусещането, за осъзнаването на голямата роля, която има да изпълнява новата духовна култура в човешките взаимоотношения.
Кои са добродетелите? Това са онези понятия, които определят културата на живота, определят нивата на тази култура и слагат траен отпечатък върху нейното развитие.
Добродетелите се проявяват в човешкия живот: първо, като понятия и второ, като принципи. Това са двете основни направления, които могат да бъдат използвани, когато трябва чисто теоретично да обясним същността  на добродетелите. Те са понятия, когато запознават отделната личност с характера на своето послание, и са принципи, когато превръщат това послание в правило.

КАК ДА РАБОТИМ С ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

С какво трябва да се отличава новата духовна култура от сега съществуващата? Преди всичко с напълно осъзнатата потребност от пълноценно използване на знанията, придобити по духовен път, от превръщането на  тези знания в начин на живот. Тук могат да помогнат добродетелите като средство за създаване на здрава нравствена основа на човешката култура. Сега те не се използват правилно, дори има в голяма степен  подценяване и в резултат на това непознаване на възможностите, чрез които те могат да влияят за формиране на човешките взаимоотношения. Всичко, което човешкото съзнание е възприело като благородство, като  смирение, достойнство, любов, правда - всичко това трябва да има и своята чисто практическа стойност. Това изисква човешкият ум правилно да подреди приоритетите за работа с добродетелите.
Първият приоритет, първата необходимост е още в детска възраст, в процеса на израстване и съзряване детето, а по-късно юношата да бъдат запознавани с добродетелите като понятия и като елементи, които формират  човешкото поведение и създават културата на човешките взаимоотношения. Тук най-съществено значение има умелият педагогически подход.
Вторият приоритет е свързан с умението да се работи съзнателно с тези понятия. Това означава целенасочен процес на осъзнаване съобразно възрастовите особености: веднъж запознат, например, с понятието  благородство, всеки човек да знае какви измерения има то в неговия живот; в каква степен това понятие може да промени неговия начин на мислене; в каква степен и по какъв начин го свързва това понятие или което и  да било друго с останалия свят.
Третият приоритет изисква разумна преценка по отношение на правата и задълженията, които получава този, който възприема съответното понятие като правило в своето поведение, и още по-добре - като начин на  мислене; яснота трябва да има по отношение на изискванията, които поставят добродетелите; яснота и по отношение на облагите или загубите, които биха се явили в присъствието или отсъствието на съответната  добродетел.
Четвъртият съществено важен приоритет в работата с добродетелите е да се прецени с какво тези добродетели, които искаме да използваме, ще променят нашия характер и оттам как ще повлияят на авторитета ни в  семейството, в обществото, могат ли и в каква степен биха могли да променят човешката ни гордост, ще променят ли нашето достойнство и в крайна сметка ще допринесат ли за промяна в нашето съзнание, така че те  да останат като трайна, и още по добре - като неотменна част от нашето поведение.
Петият, най-важен приоритет в работата с добродетелите е тяхното възприемане като необходимостта, чрез която душата може да изяви Божественото в себе си, да изяви онези положителни черти и качества, с които се  характеризира и индентифицира Божественото начало в човешката душа. Това е завършената, най-зрялата, съвършената част от работата с добродетелите. Тя създава чистата радост от просветлението за големите благодати, които носи хармонично изградената връзка с природните закони.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar