ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Теб аз дарувам - Напътствия от Аменхотеп IV

12,00 лв

9,60 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Аменхотеп IV
Година: 2002,2009
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 180,136

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВК

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАПЪТСТВИЯ

Преклонете вашите глави в праха, о, жите­ли на земята! В мълчание и благоговение при­емете тези напътствия отгоре.

Навсякъде, където слънцето свети, нався­къде, където вятърът духа, навсякъде, където има ухо да слуша, ум да разбира, — нека пра­вилата на живота бъдат обявени и заповедите на Истината почитани и изпълнявани.

Всичко произлиза от Бога. Неговата Сила е безкрайна, Неговата Мъдрост — вечна, Неговата Доброта пребъдва през вековете.

Той седи на Своя Трон в центъра на Вселе­ната и диханието на устата Му дава живот на света.

Той докосва с пръсти звездите и те възрад­вани следват своя път.

Върху крилата на Разума лети Той през без­крайните предели и твори Своята воля през всички области на безграничното пространство.

Порядък и милост и красота се излъчва от Неговата десница.

Гласът на Мъдростта говори във всички Негови деяния, но смъртното разбиране не схва­ща това.

Сенките на смъртното знание преминават в мозъка на човека като сън, той гледа като в мрак; той разсъждава и се самоизмамва.

Но Божията Мъдрост е като Небесна Свет­лина, тя не изисква разсъждения; Неговият разум е основата на Истината.

Справедливостта и Милосърдието служат пред Престола Му; Благосклонността и Любовта
вечно озаряват лицето Му.

Кой е подобен по слава на Бога? Кой в мо­гъщество може да се състезава с Всесилния? Има ли някой равен Нему по Мъдрост? Може ли някой да се сравни с Него по Доброта? Няма никой Нему равен!

Това е Той, о, човече, Който те е сътворил, и твоето сегашно пребиваване на земята е закре­пено с Неговите закони; силите на твоя разум са дарове на Неговата Доброта; чудесата на твоето телосложение — работа на Неговите ръце; тво­ята душа — е Неговата душа; Твоето съзнание — е Неговото съзнание.

Слушайте обаче гласа Му, защото е благо­датен, и онзи, който му се подчинява, ще уста­нови своя ум в най-дълбокия Мир, и това ще донесе безконечен растеж на Душата, обитава­ща вътре в тялото му, още и още много пъти на тази земя.

Затова с тези напътствия

ТЕБ

A3 ДАРУВАМ

УСТРОЙСТВОТО НА ЖИВОТА

Твоят Учител

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar