ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Книга на тайнствата - Съставител: Елеазар Хараш

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Учителя Беинса Дуно
Година: 2009
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 384

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Предговор:

Истинната Тайна означава да се храниш със същността на Бога.
Гносис

Човекът-Дух е Тайна, по-дълбока от света и вселената.
Учителят

Бог е Велика същност, тази същност е освободена и спасена дори и от добродетелите.
Василид

Търсачът на Истината се движи навътре към Тайнството на живота.
Василид

Крайната Тайна на мирозданието е вселяването на Бога във всички същества.
Гносис

Бог е същност. Луцифер е реалност. Христос е същност и реалност.
Василид

Тайната на живота е отвъд боговете и вселената. Тайната на живота е скрита във вътрешността  на Бога.
Василид

Учението на Спасителя е скрито в мълчанието на всички неща, то се намира в неизреченото.
Апокриф на Йоанна

Той е скрит непостижим Бог. Той е сътворил всичко, но не с мисъл,
чувство или действие, нито със страсти и вълнения. Той е сътворил всичко като непостижимост.
Гносис

Човекът не е човек. Човекът е тайна енергия на Бога.
Гносис

Истинният човек живее в Тайнството на Духа си и няма друга обетована земя,
която да го излъже. Обетованата земя е несътворена и тя е нашият Дух.
Гносис

Това велико Същество не е светлина, не е тъмнина. То е създало всичко, но е
толкова отвъд всичко това. Това толкова дълбоко Същество е Същество-Мистерия.
Дионисий Ареопагит

Бог няма нито свой образ, нито свое подобие, защото по своята същност Той е цялата Истина. И колкото си по-свободен от образи, толкова повече сам Бог ще ти въздействува.
Дионисий Ареопагит

Тайната на Бога се постига с динамично приближаване.
Дионисий Ареопагит

Тайнствата на Бога се откриват в мрака, в онова тайнствено безмълвие,
що е отвъд светлината.
Дионисий Ареопагит


Елеазар Хараш
Варна, 2008


Откъси от книгата:


Небесният живот

Какво представя небесният живот? Ако четете описанията за този живот, ще срещнете много грешки. (19/стр. 93)
Небесният живот е място на лекота и подвижност. Небесният живот е място на същността, място на душата. На земята човек няма същността. Той е птица без крила. Когато човек познае себе си, той познава истинската си същност и с нея заживява леко и приятно. Това е и същността на небесния живот. Днес на човека са необходими освен крила, и тяло на същността, тяло, което е изгубил. Човекът трябва да се възроди в духовното си тяло. С това тяло той заживява в небесния живот.

Разумен център, скрит в света

Моето разбиране е, че има един разумен център в света. Център на разумните същества, които съществуват и които всякога мислят благото на хората. Никой не знае къде е мястото на този център, близо или далеч. (43/стр. 76)
Има един разумен център, скрит в света. Този център е съкровен и потайно скрит. Този център е изключително могъщ. От него изтичат прадревни свещени сили, които изтичат във всички посоки и проникват навсякъде, където има отключена врата за тях. Без този централен, съкровен разум земята щеше да бъде раздробена и разпръсната. Този център е скрит от погледа на света и никой не може да каже: „той е тук или там, той е близо или далече, той е горе или долу“.

Сам Бог не знае произхода на живота

Вие казвате: Бог е направил човека, а същевременно Той е създал и живота. — Вярно е, че Бог е направил земята, слънцето, месеца, звездите и всички останали небесни светила, а най-после е направил и човека, но в никой случай не можем да кажем, че Той е създал и живота. Създаването на живота не е механически процес. (56/стр. 8)
Велика Тайна е произходът на живота. Човекът не знае произхода на живота. Ангелите не знаят произхода на живота. Херувимите и серафимите не знаят произхода на живота. И накрая сам Бог не знае произхода на живота. Животът преминава през Бога и през съществата, но никой не е виждал скрития произход. Вижте за пример един извор. Вие виждате водата, но не и скрития живот, който тече в него. Кой движи обновяването на водата в този извор? Ще кажете, че е ангел. Но откъде идва силата на то-зи ангел постоянно да обновява извора? Силата на ангела идва от скрито място, от енергията на Бога. Изворът е енергийно състояние на Бо-га. Но откъде идва енергията на Бога? Тя идва от Духа на Мистерията. А откъде идва този Дух на Мистерията, никой не може да узнае. Ние казваме: Всичко идва от Абсолюта. Ноникой не може да Го види. Няма такива очи във вселената, които да Му устоят. Самият Бог общува с Абсолюта, но не може да Го види, няма такъв обхват. Самите Велики Старци са видели Абсолюта само за кратък миг и повече не са могли да устоят. Ако вселената с всички нейни ангелски и човешки същества събере всичките си очи и се загледа в Тайната на живота, няма да издържи. Казвам: Незнаен е произходът. Самият живот като произход никога не е бил създаван. Той всякога е съществувал, но потайно. Когато животът е излязъл навън, Тайната му отново си остава скрита. Ето защо каквото и да се каже за произхода, няма да е пълно, защото има Тайни, които всякога си остават Тайни.

Пътешествие към Безпределния

Нито ние познаваме Безпределния, нито Той ни познава. Какво ще кажете на това отгоре? Обаче Този, Когото ние познаваме и Който нас познава, само Той познава Безпределния. Значи Бог, на Когото ние се кланяме, познава Безпределния. (56/стр. 17)
Безпределният не ни познава, нито ние имаме връзка с Него. Безпределното засега за нас еотвлечено. Безпределното е чуждо на смъртта и живота. Безпределното е отвъд земното и духовното. Безпределното е отвъд временното и вечното. Но това Велико Безпределно Праначало ни е дало Бог, Когото да призоваваме. Когато постигнем единство с Бога, когато познаем и себе си, и Бога, ние някога ще имаме право на пътешествие към Безпределния. Засега само Древните Прастарци имат право на това пътешествие. Но те са мистични семена, посяти преди Сътворението и Вечността.

24 Велики Свещени Огньове

Има Старци, но те са само на небето и са 24 на брой. Те седят около Престола на Бога. (57/стр. 329)
24 Велики Свещени Огньове стоят около Престола на един Велик Пламък. Този Велик Пламък и тези мистични Огньове ръководят трите вида цивилизации. Те ръководят външната, земната цивилизация, вътрешната, вечната цивилизация — духовната — и най-вътрешната — Великобожествената цивилизация. Великите Старци излъчват от себе си същества, наречени Учители. Те слизат на земята и изнасят Слово, което е път към Свещения Огън. И които разбират Словото, стават ученици и Посветени. Следвайки своите Учители, те вървят към Тайната на Старците. Ще дойде ден, когато и те ще станат Свещени Огньове. Велико нещо е Свещеният Огън. Но ще дойде ден, когато този Свещен Огън също ще мине през изпитание. И тогава този Огън ще се превърне в Пламък. Така ще се родят многобройни Пламъци, които ще служат на вътрешната и вечната цивилизация. Когато тези Пламъци израснат, Мистерията, скрита в Бога, ще ги постави на ново изпитание. И тогава тези Пламъци ще станат Сияния. Така те ще служат на Божествената цивилизация. Преди са били Синове на Светлината, сега ще бъдат Синове на Прасветлината. Казвам: Само Старците не минават през изпитания, защото те имат едно качество, което е скрито и което е по-дълбоко от времето и Вечността. С това качество в своето древно минало те са устояли на Безпределността.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar