ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Зеленчукови култури - Краставици

3,75 лв

3,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: А. Михов, Т. Петкова, М. Александрова, С. Спасов, Т. Карталов, Б. Куманов
Година: 1984
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 160

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 020-36

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор  ...................... 3
Стопанско значение (проф. А. Михов)     ....... 5
Произход и географски райони на разпространение (проф. А.Михов)    ...................... 6
Ботаническа характеристика (проф. А. Михов)     .... 7
Биологични изисквания (проф. А. Михов)     ...... 11
Растеж и развитие (проф. А. Михов)     .......... 16
Горчивина на плодовете (проф. А.Михов)........ 18
Цветна биология (проф. А. Михов, ст. н. с. Т.Петкова и ст. н. с. М. Александрова)    ...... 19
Морфология на цветовете ............... 19
Полови типове  .................... 20
Фактори, които влияят върху проявяването на пола .... 24
Биология на цъфтежа и оплождането   ........... 26
Химичен" състав на плодовете (проф. А. Михов)    ...   30
Химичен състав и биологична стойност на плодовете .... 30
Влияние на външните условия и на начина на отглеждане върху химичния състав на плодовете .............33
Сортове (проф. А. Михов,   ст. н. с. Т. Петкова ист. н. с. М. Александрова)     ..........36
Партенокарпни сортове за оранжерийно производство ... 36
Салатни сортове за ранно и средно ранно производство в пластмасови съоръжения и на открито    .............37
Дребноплодни сортове (корнишони) за промишлена преработка.........41
Сортове за консервиране в ботаническа зрелост......48
Технология на полското производство (проф. А. Михов)   49
Избор на почвен участък     ................ 49
Място в сеитбообращението      ............... 49
Основна и предсеитбена подготовка на почвата...... 51
Предсеитбена обработка на семената     ........... 53
Срокове, начини и схеми на сеитба (засаждане)....... 56
Торене.......................... 59
Поливане......................... 62
Други грижи през вегетацията на растенията и добиви ... 63
Промишлена технология на производството на краставици за преработка (проф. А. Михов, и ст. н. с. Б. Куманов) ..........................64
Биологични и химико-технологични изисквания към сортовете...............64
Ритмично снабдяване на консервната промишленост със суровина.................. 66
Технология на работните процеси     ............ 67
Прибиране на реколтата  ............... 71
Отглеждане на дребноплодни краставици за преработка на телена конструкция (ст. н. с. Т.  Петкова) .....81
Отглеждане на краставици в пластмасови тунели (проф. П. Карталов) ...................85
Отглеждане на краставици в пластмасови оранжерии (проф. П. Карталов) .............88
Типове пластмасови оранжерии      ............. 88
Сортове и отглеждане на разсад    ............. 99
Подготовка на оранжериите и засаждане    ......... 92
Грижи за растенията след засаждането      ......... 93
Отглеждане на краставици като втора култура...... 96
Късно (есенно) производство па краставици......... 97
Отглеждане  на  краставици   в  стоманено-стъклени оранжерии (ст.н.с. С.Спасов)........98
Производствени направления .............99
Сортове .......................99
Производство на разсад     .................100
Подготовка на оранжериите за засаждане в основно торене........101
Затопляне на почвата...........103
Засаждане ......................108
Резитба .......................108
Температурен режим и проветряване     ...........109
Поливане ......................113
Подхранване .....................114
Други грижи за растенията след засаждането.......115
Беритба, сортиране и опаковане на плодовете (ст. н. с. М. Александрова) ................116
Съхраняване и транспортиране на плодовете (ст. н. с. М. Александрова) ..........117
Селекция (проф. А. Михов, ст. н. с. Т. Петкова, ст. н. с.  М.  Александрова)     ..........118
Характер на унаследяване на някои признаци......118
Генетични маркири .................. 120
Насоки на селекцията     ..................121
Селекция на устойчивост      ................124
Селекционни методи       ..................125
Семепроизводство (проф. А. Михов, с т. н. с. Т. Петкова, ст. н. с.  М. Александрова)......129
Технология на семепроизводството ........... 130
Технология на хетерозисното семепроизводство  ......132
Производство на семена от женски линии  .........135
Особенности при семепоризводството на оранжерийните сортове краставици....137
Сортово прочистване и апробация..........139
Технология на преработването и семедобиването...........140
Методи и схеми на сортоподдържането......144
По-важни болести и неприятели и борбата срещу тях........145
Болести и борабата срещу тях......146
Неприятели и борбата срещу тях....150
Литература...155

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar