ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Гласът на безмълвието и други избрани откъси от КНИГА НА ЗЛАТНИТЕ ПРАВИЛА на Елена Блаватска

6,00 лв

4,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Елена Блаватска
Година: 1994
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 96

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 147-97

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Гласът на безмълвието

2. Два пътя

3. Седем вратиПРЕДГОВОР

Следващите страници са извлечени от "Книгата на златните правила" - книга, връчвана на учениците в мистичните школи на Изтока. Изучаването им е задължително в онази школа, чието учение приемат мнозина теософи. Тъй като зная наизуст много от тези правила, да ги преведа за мен бе сравнително лесно.
Известно е, че в Индия методите за психично развитие на всеки Guru /учител или ръководител/ са различни и не само защото те принадлежат към различни философски школи - шест на брой, но и заради това, че всеки Guru има своя собствена система, която обикновено държи в строга тайна. Но отвъд Хималаите методите в езотеричните школи не се различават един от друг - освен в случая, когато Guru е прост лама, съвсем малко по-сведущ от учениците си.
Източникът, от който е направен предложеният ви превод, е част от същата онази серия, откъдето са взети стиховете от "Книга на Дзиан", на които се основава "Тайното Учение". "Книга на златните правила", както се твърди, е от същия произход, както и великото мистично творение "Paramartha", което, според легендата за Нагарджуна, било продиктувано на великия архат от Нагите или Змиите -име, давано на древните посветени.
Впрочем, идеите и изреченията в тази книга, при цялото им благородство и оригиналност, се срещат често, макар и под друга форма, в санскритските съчинения - например "Jnaneshvari" - както е известно днес, е написано на езика Maharashtra /Maratrie/ и се състои от Bhagavat-Gita и коментар към нея. тази удивителна мистична книга, в която Кришна в ярки краски описва пред Арджуна състоянието па напълно просветления йогин; същите се срещат и в някои Упанишади. Това е напълно понятно, тъй като болшинството, ако не и всички велики архати - първи последователи на Gautama Buddha са индуси и арийци, но не и монголи - особено онези, които са се преселили в Тибет. Съчиненията само на Aryasangha са многобройни.
Оригиналите на тези "Правила" са гравирани върху тънки продълговати пластини, техни копия - често върху дискове. Тези дискове или пластини обикновено се съхраняват в олтара на храмовете, които принадлежат на центрове, в които развиват дейност школите от Mahayana /Yogacharya/, т.е. школите от т.нар. "съзерцателно" направление. Написани са по различен начин, понякога на тибетски, но най-често - с идеографско писмо. Свещеният език /Senzar/ може да се предаде освен посредством собствената азбука, така също и чрез различни варианти на шифровано писмо, по-близко до идеографското, отколкото до буквеното. Друг един начин /на тибетски - lug/, се състои в употребата на цифри и цветове, при което всеки знак съответствува на буква от тибетската азбука /30 обикновени и 74 съставни букви/. По този начин се образува пълна криптографска азбука. При използуване на идеографско писмо съществуват определени начини за разчитане на текста. По този начин се употребяват, като например в този случай - зодиакалните символи и знаци и седемте основни цвята, всеки в три отсенки /тъмна, основна и светла/. И това съответствува на тридесет и трите основни букви на обикновената азбука, на думи и изречения. Така по този начин дванадесетте зодиакални знака, повторени пет пъти и съединени с петте елемента и седемте цвята, образуват пълна азбука, която се състои от шестдесет свещени букви и дванадесет знака. Знакът, поставен в началото на текста, посочва дали текстът трябва да се чете по
индийския способ, като всяка дума просто заменя дадена санскритска, или пък според китайския принцип за четене на идеографско писмо. Най-лесният способ, обаче, е този, който позволява на читателя, да не използва някакъв определен език, или даже въобще някакъв език: тъй като знаците и символите, подобно на арабските цифри, са били общо международно притежание на всички посветени мистици и техните последователи. С тази особеност се отличава един от китайските начини на записване, който се разчита еднакво лесно от всеки запознат със значението на знаците. Така японецът може да чете такъв текст на своя си език също толкова свободно, колкото и китаецът - на своя.
"Книга на златните правила" - от които едни датират от добудистката епоха, а други от по-късни времена - съдържа около деветдесет отделни къси трактата. Аз знаех 39 от тях наизуст преди няколко години. За да преведа и останалите, би трябвало да се обърна към записките си, разхвърляни върху доста голямо количество листа и бележници, насъбрали се през последните двадесет години, които така и никога не успях да подредя, тъй че това би било доста нелека задача. Освен това, не всички от тях биха могли да се преведат и оповестят на света - твърде себелюбив и твърде привързан към сетивните възприятия, за да бъде достоен в някаква степен да възприеме, и то правилно, едно толкова възвишено етическо учение. Защото само човек, който сериозно и упорито търси само-познание,охотно би вникнал в подобни напътствия.
И все пак трябва да се знае, че именно такива етически учения изпълват безчислените томове източна литература и особено Упанишадите. "Убий всякакъв стремеж към живот" - говори Кришна на Арджуна. "Този стремеж живее само в тялото - това оръдие на вече въплътения "аз", а не в самият "Аз", който е вечен, неразрушим, който не убива и не може да бъде убит." /Kathopanishat/. "Изкорени усещанията" - учи Sutta Nipata. "Гледай еднакво и на радостта, и на мъката, и на печалбата, и на загубата, и на победата, и на поражението". И пак там: "Търси убежище само във Вечното. Унищожи чувството за отделност" - повтаря Кришна по всевъзможен начин. "Умът /Manas/, следващ блуждаещото чувство, прави душата /Buddhi/ също толкова безпомощна, както ладията, която вятърът гони по вълните." /Bhagavad-Gita ii 67/.
Стремях се да запазя в този превод поетичната красота на езика и на образите, характерни за оригинала. Доколко са успешни тези старания, нека читателят сам отсъди.

Елена Блаватска

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar