ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Забранените евангелия: Евангелие от Юда - Коптският ръкопис с български превод

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Преводач: Веселин Гуторанов
Година: 2006
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 80

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 99

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор....................................5

Коптският ръкопис.......................11

Български превод........................51

 

ПРЕДГОВОР

Евангелие от Юда представлява папирусен ръкопис от 26 страници, написан на коптски диалект от II - IV век. Той е част от един кодекс, наречен Чакос, съдържащ още два апокрифни текста: Писмо от Петър до филип и Първи апокалипсис на Яков, които се намират също сред ръкописите от Наг Хамади. Кодексът е открит през 1978 г. в пясъците на египетската пустиня близо до Ел Миня.
Евангелието е било съставено в първата половина на II век и на практика е коптски-пре-вод от още по-стар гръцки текст, писан вероятно между 130 и 180 г.
Св. Иреней, епископ на Лион и наследник на св. Плотен, го споменава в края на II век в труда си Против ересите. Евангелието е причислено към гностичната секта на Каините (последователи на Каин) и е определено като апокриф. Иреней пише за тази секта: „Те твърдят, че Юда предателят е бил напълно наясно с тези неща и понеже е познавал истината както никой друг, е изпълнил тайнството на предателството. От това те са съчинили една лъжлива история, която са нарекли „Евангелие от Юда".
Ръкописът е прибран за повече от 16 години в един сейф на Сити банк в Лонг Айлънд, близо до Ню Йорк, вследствие на което почти напълно се разпада. През 2001 г. Марио Роберти, директор на швейцарската фондация за древно изкуство Месенас, успява да го купи. Ръкописът е предаден на изследователски екип под ръководството на проф. Родолф Касер, коптолог в Женевския универсисет, който успява да го реставрира частично, превежда го и го подлага на различни тестове за автентичност, между които датировка с въглерод 14 и анализ на мастилото.
Текстът на евангелието представя необичайна интерпретация на предателството на Исус, извършено от Юда. Издавайки Исус, Юда се оказва единственият сред учениците му, разбрал неговото послание. Любимецът на Исус трябвало да изпълни най-трудната мисия: да го предаде на римляните. Постъпвайки така, той се подчинил на молбата на Спасителя, като му позволил да извърши върховното жертвоприношение за изкупление на човечеството.
На 20 май 325 г. Константин I, първият християнски римски император, опасявайки се от
схизма в новата религия на Римската империя, свиква в Никея (дн. Турция) първия в историята ойкуменичен (обединителен) събор, който, както се предполага, макар че няма писмени свидетелства за това, ограничава до четири евангелията, предаващи учението на Христос: тези на Матей, Марко, Лука и Йоан. Това вече се забелязва в края на II век във фрагмента от Мура то ри.
Въпреки това до нас достигат и други евангелия, непризнати от никоя християнска църква: тези на филип, Петър, Тома, Вартоломей и Мария Магдалина. Апокрифните евангелия са общо четиринайсет.
Епифон Саломийски в своя Панарион (1.31) твърди, че това евангелие е дело на гностич-ната секта на Каините. Той се опира на текста на каноничните евангелия, които от своя страна се основават на един пророчески прочит на Стария завет. Някои гностици пък са имали като свое херменевтично правило да откъснат Новия завет от неговите еврейски корени. Вероятно такъв е и случаят с евангелието на Юда: оправдавайки Юда, те поставят под съмнение всичко, което християните са разбрали от драмата на апостола, четейки пророческите книги и псалмите. Това е причината да се оспорва християнският характер на евангелието.
Не бива обаче да се забравя, че без Юда нямаше да има Разпятие и следователно изкупление на човешките грехове и Възкресение. Истинският въпрос е каква е била присъдата за участието му в това съдбоносно деяние.
Евангелието представя Юда като посветен, като единствения ученик, който се стреми да се докосне до мистичните познания относно произхода на Христос и света.
Само че в текста Юда не съответства точно на образа, даден му от медиите. Никъде не се посочва изрично, че Исус моли Юда да го предаде. Единственият пасаж в този смисъл са думите на Исус: „Но ти ще се издигнеш над всички. Защото ти ще жертваш онова, що облича духа ми."
Самият Родолф Касер не смята, че евангелието дава някаква нова историческа информация за Юда. Според него това е гностична интерпретация на събитията, описани в Новия завет.
В този смисъл думите на Исус са типични за гностичния светоглед. Гностиците търсят начина да освободят жизнената си енергия от материалното тяло, в което е затворена ду-
шата. Тези думи на Исус показват, че той приема да бъде предаден от Юда и да се освободи от физическото си тяло.
За гностиците истинският Бог е скрит за хорските очи от един външен творец на света, библейския бог. Така гностицизмът отхвърля бога от Стария завет, когото смята за дяволски демиург. Той е зъл и ревнив. Той е отговорен за всички несъвършенства на света. За гностиците Исус е духовен учител, чиято мисия е да води хората към познанието на истинския скрит Бог. Исус не е син на Господа от Стария завет, но на Сит, третия син на Адам. Сит е част от друга категория божества, над които царува андрогинният бог Барбело.
Гностическото движение се появява около 70 г. и се развива go IV век. В него има многобройни секти. След 313 г., когато християнският култ е признат от Римската империя, Църквата изважда гностичните текстове от официалния канон на библейските текстове и ги нарича апокрифи. Множество ръкописи с такива текстове малко по малко изчезват.
В текстовете от Новия завет има две различни версии за смъртта на Юда.
Според евангелието от Матей 27/3-10 Юда, разкъсван от угризения, се обесва, след като връща парите на първосвещениците. Те самите купуват с тези пари нива.
В Деяния на апостолите 1/16-19 Петър разказва, че Юда, след като купува нива с парите от престъпното си деяние, пада с главата надолу и тялото му се разполовява през средата, при което всичките му вътрешности се разпиляват.
Самият Марио Роберти, директорът на швейцарската фондация, твърди, че има доказателства, че Юда не се е обесил, след като е предал Исус.
Евангелието от Юда бе публикувано наскоро от National Geographic Society и представено във Вашингтон, преди да се върне окончателно в египетския коптски музей в Кайро.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar