ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Разговори на моето сърце с Феникса - Елеазар Хараш

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Елеазар Хараш
Година: 2024
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 232

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР.................................... 19

РАЗГОВОРИ НА МОЕТО СЪРЦЕ С ФЕНИКСА........33

О, Бену, имала ли си някога свободна воля?..............33

04.06.2023 г...................................... 34

Как ти, птицо на Същността, си постигнала Свободата?............34

18.06.2023 г...................................... 36

О, Бену, познаваш ли Мрака?................ 36

О, Бену, защо светът много не те знае?..............37

О, Бену, как се разтвори в Нетер? ........ 37

О, Бену, какво е Тайнство за теб?.......... 38

О, Бену, кое е най-голямото ти постижение?..............38

25.06.2023 г...................................... 39

О, Бену, защо обичаш толкова много огъня?..........39

О, Бену, защо си търсила Нищото?....... 39

О, Бену, в какво е твоята Същност, твоята сила?...............40

О, Бену, каква е Любовта? ..................... 40

О, Бену, би ли се преродила като човек? ................... 41

О, Бену, как разбираш смъртта? ........... 41

О, Бену, какво мислиш за живота? ....... 42

О, Бену, какво е Сърцевината?............... 42

О, Бену, кой е видял Истината?............. 43

О, Бену, кое е най-голямото чудо, което си видял?........... 43

О, Бену, как познаваш Любовта?.......... 44

О, Бену, къде е силата на живота? ....... 45

О, Бену, какво е Любовта?...................... 45

О, Бену, защо вярваш в Любовта?........ 46

02.07.2023 г...................................... 47

О, Бену, какво са думите? ...................... 47

О, Бену, какво е Пътят? ........................... 47

О, Бену, как се случва преобразяването? .... 48

О, Бену, ти си бърза птица, бърза Същност, някои казват мълниеносна, как постигна това?.............................49

О, Бену, кажи ми една твоя чиста дума.............. 49

О, Бену, ти действаш ли и как? ............. 50

О, Бену, какво си ти?................................ 51

О, Бену, как живееш? ................................... 51

О, Бену, кое е по-дълбоко от Божието име?..............52

О, Бену, какво си все пак ти? ................. 52

О, Бену, как се успокояваш? ................. 53

О, Бену, кое е подвиг?.............................. 53

09.07.2023 г...................................... 54

О, Бену, какво знаеш за Древния Прасияещ?.............54

О, Бену, кажи ми за Сфинкса?................ 54

О, Бену, кои думи са важни?.................. 55

О, Бену, коя е красивата молитва за теб?................... 56

О, Бену, кое може да се нарече лошо според тебе?...............56

О, Бену, какво е истинска помощ за тебе?...................57

О, Бену, как разбираш Божия Глас сред гласовете? ............... 58

О, Бену, ти страдала ли си?.................... 58

О, Бену, какво за тебе е чистият човек?..............59

17.07.2023 г. .................................... 60

О, Бену, познаваш ли Древното Предание?  60

О, Бену, знаеш ли кое цвете е най-красиво и най-дълбоко?........ 64

23.07.2023 г...................................... 65

О, Бену, познаваш ли Дао?..................... 65

О, Бену, как Дао лекува?......................... 65

О, Бену, какво особено си видял в  Дао? .............. 66

О, Бену, как лекуват Дао и даоса? ....... 66

О, Бену, многостранно ли лекува Дао?..............67

О, Бену, как точно действа Дао?........... 67

О, Бену, как Дао ти отне тревогата?..... 68

О, Бену, има ли в Дао правила? ............ 69

О, Бену, ти бил ли си лечител? ............. 69

О, Бену, какво прави Дао?...................... 70

О, Бену, това, което ми говориш, е загадъчно...............70

О, Бену, Дао може да лекува и без лекарство, нали?................71

О, Бену, ти казваш, че истинското лечение е проникване на Дао?...........71

О, Бену, що е Дао? ................................... 72

О, Бену, съществува ли лечение?.......... 72

О, Бену, виждал ли си хора, които не обичат Дао?..............73

30.07.2023 г. .................................... 74

О, Бену, кажи ми за съзнанията............. 74

О, Бену, що е Преданост? ...................... 75

О, Бену, що е Словото? ........................... 75

О, Бену, с какво се храни Изворът? ..... 76

О, Бену, ти как наблюдаваш нещата? ............. 76

О, Бену, какъв е животът в Дълбините? ................. 77

О, Бену, ти съществуваш ли? ................ 77

О, Бену, ти как позна Нетер?.................. 78

О, Бену, как постигна Покоя?................. 78

О, Бену, ти разговарял ли си с Покоя?...............79

О, Бену, какво ти сподели Покоят?.............. 79

О, Бену, това същество Покоят, как е постигнало себе си, тази Дълбина?.............80

О, Бену, от коя йерархия е Покоят? ..... 80

06.08.2023 г. .................................... 82

О, Бену, какво чувстваш, когато навлизаш в Мистерията? ..........82

О, Бену, какъв е животът в Мистерията?............................................... 83

О, Бену, що е будността?........................ 83

О, Бену, кой човек е велик? ................... 84

О, Бену, и все пак какво е Тайната на живота?............84

О, Бену, кое те е направило сияеща?.... 85

О, Бену, що е Белият цвят? .................... 85

О, Бену, има ли изисквания в Мистерията, в Нищото?............... 86

О, Бену, кажи и за мистичния поглед, за мистичния възглед на живота........... 86

13.08.2023 г...................................... 87

О, Бену, какво знаеш за изгрева?.......... 87

О, Бену, има ли врата към Нетер и ако има, ти как мина? .............................. 87

О, Бену, що е Мъдрецът? ....................... 88

О, Бену, знаеш ли някоя мистична Тайна за злото?........................... 88

О, Бену, познаваш ли Тайната на злото? ............................ 89

О, Бену, кой е отключил природата на злото? .............90

О, Бену, кажи ми за крокодила, това странно същество не е ли пропаст в себе си?....... 91

О, Бену, кои са за тебе мъртви?............. 92

27.08.2023 г...................................... 93

О, Бену, коя е най-дълбоката музика?.............93

О, Бену, ти къде си почиваш?................. 93

О, Бену, кога Нетер не може да бъде познат?................94

О, Бену, кога Нетер те обича?................ 94

О, Бену, кога разбираме Словото?........ 95

О, Бену, как чуваш Нетер?...................... 95

О, Бену, кой може да служи на Нетер? 96

О, Бену, какво нещо е Дълбокото?....... 96

О, Бену, къде Безмълвието се чувства най-добре?..............97

О, Бену, как се успокоява мисълта?..... 97

О, Бену, какво нещо е мигът с Бога?.... 98

О, Бену, какво нещо е мистикът?........... 98

О, Бену, знаеш ли тайната на своите крила?............99

О, Бену, какво знаеш за тайната на Смирението?................99

03.09.2023 г. .................................. 101

О, Бену, какво е Дао и какво е Лао Дзъ?................................................... 101

О, Бену, защо мистикът не може да осъжда?...........102

О, Бену, как живее мистикът? ............. 102

О, Бену, кажи ми за истинската Любов.................................... 103

08.10.2023 г.................................... 104

О, Бену, как се живее в Безкрая?......... 104

О, Бену, защо хората търсят Любовта?..................... 104

О, Бену, кое е по-дълбоко от нас?...... 105

О, Бену, какво е Словото?..................... 105

О, Бену, каква е Тайната на Мистичното Сърце?.................. 106

О, Бену, кажи ми за тайното цвете Арахита................106

17.12.2023 г.................................... 108

О, Бену, каква е природата на Нетер?.................108

О, Бену, защо е толкова ценна Истината?.....................109

О, Бену, кога се постига Нетер?.......... 109

О, Бену, кое е красивото в този свят?............... 110

О, Бену, когато си познал Нетер, какво следва? ................... 110

О, Бену, защо трябва да търсиш непознатото?..............111

О, Бену, знаеш ли за Лао Дзъ?............. 111

24.12.2023 г.................................... 113

О, Бену, може ли да се каже, че Лао Дзъ е Нероденият Древен Покой?...... 113

О, Бену, на кого служи Лао Дзъ?........ 114

О, Бену, какво се иска от човека?....... 114

О, Бену, какво е този свят?................... 115

О, Бену, кое е Тайна за теб?................. 115

О, Бену, кое е Великото за тебе? ........ 116

О, Бену, що е истинската сила?........... 116

О, Бену, кой е Мистичен според тебе?................ 117

О, Бену, защо е важно Смирението?............117

О, Бену, кога човекът е започнал да умира? ............118

31.12.2023 г.................................... 119

О, Бену, кажи ми за Сърцевината........ 119

О, Бену, какво нещо е Правият Път?................ 119

О, Бену, кое е важното нещо в живота? ................. 120

О, Бену, защо на земята е важен истинният човек?............121

14.01.2024 г.................................... 122

О, Бену, чувала ли си, че Христос е нахранил 5 хиляди души с няколко риби и малко хляб?................................ 122

О, Бену, кой побеждава злото?............ 123

О, Бену, къде можем да видим Тайните на живота?................................ 123

О, Бену, къде ни води нашата Сърцевина?............ 124

О, Бену, кое е най-красивото в света?..............124

О, Бену, какво са Дълбините?.............. 125

О, Бену, какъв е походът към Нетер и подходът към Нетер-Нетеру – Мистерията?   125

О, Бену, какво правиш ти? ................... 126

О, Бену, ти как стана от същество Същност, Феникс?............. 126

О, Бену, какво е скритото, несътвореното?................... 127

О, Бену, кажи ми за Жреците, които са имали деца, как са ги обучавали?........ 127

О, Бену, що е истинският човек?......... 128

О, Бену, каква трябва да е Любовта  към скъпо същество, към любимата?...... 128

О, Бену, защо е важна Любовта?........ 129

О, Бену, какво знаеш за Лао Дзъ?....... 129

О, Бену, какво сме ние хората?........... 130

О, Бену, какво е Тишината?.................. 130

О, Бену, на кого служи Нетер?............ 131

О, Бену, важен ли е човешкият опит? ............131

О, Бену, как се изгражда истинният воин?................ 132

О, Бену, защо е толкова важен Покоят?............................. 132

О, Бену, откъде идва виждането на човека?............. 133

О, Бену, защо светът е в това положение?...................... 133

О, Бену, от какво е произлязъл истинският човек?...................134

О, Бену, кажи ми за Сет – Сатана?...... 134

О, Бену, кое е спасението от Сет, от Злото?.................135

О, Бену, що е Сатана?............................ 135

О, Бену, какво правиш, когато имаш трудност?.............136

О, Бену, какво знаеш за Изида?........... 136

О, Бену, защо е важна Тишината?....... 137

О, Бену, какво е изумлението?............ 137

О, Бену, защо търсим Нетер?............... 137

О, Бену, какво е Душата?...................... 138

О, Бену, що е Любовта?........................ 138

О, Бену, как може да лети човекът?... 139

О, Бену, защо хората търсят Любовта? ....................... 139

О, Бену, защо е важно Уединението? ..................139

О, Бену, какъв е Пътят на Истината?.. .............140

О, Бену, какво е Покоят?....................... 140

О, Бену, какво е Любовта? ................... 141

О, Бену, ти как позна Истината?.......... 141

О, Бену, откъде тази Любов към Бога в тебе?................... 142

О, Бену, какво обичаш най-много?..... 142

О, Бену, кое е това, което цениш много?............ 143

О, Бену, що е огънят?............................. 144

О, Бену, къде е злото в човека?........... 144

О, Бену, с какво е изпълнен твоят живот, защо си птица на величието?...... 145

О, Бену, тревожила ли си се някога?.. ..........145

О, Бену, познаваш ли Истината?......... 146

О, Бену, кой е твоят дар?....................... 146

О, Бену, какво очакваш в скрития си живот?............... 147

О, Бену, как живеят душите?................ 147

О, Бену, каква е разликата между тебе, орела и сокола?............. 148

О, Бену, обичаш ли слънцето?............. 148

О, Бену, има ли нещо, което да те учудва в Нетер? ................ 149

О, Бену, какво е Името Му?................. 149

О, Бену, от какво са направени Неговите Дълбини?.............. 150

О, Бену, кой умира?............................... 150

О, Бену, защо толкова обичаш огъня? 151

О, Бену, откъде излиза твоята Любов, твоят чист огън?.............. 151

О, Бену, ти обичаш ли извора?............ 152

О, Бену, какво е Истината за теб?....... 152

О, Бену, кой създаде водата?............... 153

О, Бену, кой е могъщ?............................ 153

О, Бену, кой е най-сияещият Феникс?......................... 154

О, Бену, кой е насъщният хляб за това сияние?..................... 155

О, Бену, що е Ахет – хоризонт, неопределимото?.................155

О, Бену, какво беше ти, преди да бъдеш Феникс?......................... 156

О, Бену, коя е твоята най-голяма радост?.......................... 157

О, Бену, кой е методът срещу тежката съдба?........... 157

О, Бену, кой е този, който успокоява душите в другия свят?.............158

О, Бену, познаваш ли думата празник?............................. 158

О, Бену, как разбра ти красотата на живота?..............159

О, Бену, що е Любовта?........................ 159

Афоризми за Феникса............................... 160

Приказният Феникс.....................204

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar