ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

В недостатъците е нашата сила - Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно

17,00 лв

8,50 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2024
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 416

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
I. МЪДРОСТТА СЕ ДОБИВА ОТ РЕД ПОГРЕШКИ
II. ЛИЧНОСТ
1. Личността не е човекът, личността е тялото на човека
2. Човек трябва да възстанови връзката с Душата си чрез работа за Доброто
3. Чрез приложение на Божествения Закон,човек се освобождава от влиянието на личността и света
III. ЛИЧНИ ЧУВСТВА
1. Личните чувства са нисш свят
2. Личните чувства развиват високо мнение в човека
3. Личните чувства спъват Духовното развитие на човека
4. Личните чувства трябва да се подчинят на Божествените и наморалните чувства
5. Самоуважението развива личните чувства и честността
ІV. ЕГОИЗЪМ
1. Егоизмът е начало на злото
2. Животът не е в индивидуалността и личността, но в единението ни с Първата Причина
3. Мислете за Бога и бъдете полезни за всички
4. Човек е мъртъв, когато мисли само за себе си – и жив, когато чувства нуждите и страданията на другите и им помага
5. Егоизмът трябва да отстъпи място на алтруизма
6. Причината за студа е човешкият егоизъм
V. АЛЧНОСТ
1. Алчността всякога остава незадоволена     
2. Алчността, жаждата за злато трябва да се превърне в жажда за Великото, Неизменното
3. Алчност истяженолюбие
4. Външното богатство е резултатна вътрешното богатство     
5. Всеки, който е обикнал парите,е свършил със смъртта
6. Трябва да престанем да се осигуряваме – а да работим!
7. Скъперничество,скържавост
8. Пестеливост и икономия
9. Голямото богатство е родило крадците
10. Скържавост, разточителности щедрост
11. На човека е позволено да проси само от Бога, от никого другиго
12. Дяволът е господар на всички банки
13. Даром се дават Божиите блага, а при човешките блага трябва да има правилна обмяна
VІ. ЧЕСТОЛЮБИЕ
VІІ. ОБИДА
1. Индивидуалното съзнание се обижда и от себе си, и от другите
2. Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи
3. Като прощаваш, ти добиваш своята свобода
VІІІ. ГОРДОСТ
1. Гордостта води към падение
2. Вяра и гордост
3. Гордост и тщеславие
4. Гордост и достойнство
5. Гордост и знание
6. Гордост и завист   
7. Гордост и смирение
ІХ. КРИТИЧНОСТ
1. Критиката ужасно действа, обезверява хората
2. Погледни не да търсиш дефектите, а търси в Душата нещо ценно
3. Не се самокритикувайте! Поправяйте погрешките!
4. Бог и Любовта не търпят никаква критика
5. Само съвършеният човек има право да критикува
Х. ГНЯВ
1. Много и нереализирани желания се превръщат в гняв
2. Свещен гняв срещу старото
3. Заради Господа мога да направя всичко
4. невът трябва да се превърне в деятелност
ХІ. РЕВНОСТ
1. Ревността ограничава свободата на човека
2. В Любовта между разумни Души, ревност няма
ХІІ. ЗАВИСТ
1. Завистлив е дребнавият човек
2. Във Вселената има изобилно вода и светлина за всички
ХІІІ. ЗЛОБА
1. Неразумните страдания озлобяват
2. Всяко противоречие е една велика задача
ХІV. ОМРАЗА
1. Омразата е страшна като вълк
2. Само Господ може да се справи с омразата
ХV. ОТМЪЩЕНИЕ
1. Дяволът се радва на отмъщението
2. „Отмъщението е Мое – Аз ще въздам“, речеГоспод“
ХVІ. ЖЕСТОКОСТ
1. Човек без сърце и Душа е един жесток човек
2. Страданията смекчават жестокото сърце
ХVІІ. НАСИЛИЕ
1. Насилието унищожава човека, а Любовта носи развитието
2. Насилието събужда хората от инертното състояние
3. Действайте по свобода и Любов към себе си и другите, а не с насилие
4. Любовта изключва всяко насилие
5. Не се борете със злото, то е по-силно отвас. Оставете всичко на Бога!
ХVІІІ. УБИЙСТВО
1. Божия заповед: „Не убивай!“
2. Познаване закона на възмездието
3. Убийството е забранено във всяка своя проява
4. Бог изисква народи, които не са опетнени с кръв
5. Учение и религия, които поддържат убийството,са лъжливи
6. Човекът и животните имат еднакви права пред Бога
ХІХ. СЛАБОСТ – СИЛА
1. Слабостта произтича от нарушението на БожиитеЗакони
2. Всяка мъчнотия развива по една сила във вашатадуша
3. Всичката сила е в Бога
ХХ. ТЩЕСЛАВИЕ
1. Не е важно мнението на хората, а одобрението на Бога
2. Излишните думи са от Лявата страна
3. Бъдете глухи и за похвалите, и за укорите
ХХІ. ЛИЦЕМЕРИЕ И ИСКРЕНОСТ
1. Бог не се лъже от външния вид
2. Искрени спрямо вашатаДуша, спрямо Бога и човеците
3. Естественост и простота
ХХІІ. ЛЪЖА – ИСТИНА
1. Лъжата е отрицание наИстината
2. Човек живее пред Бога, за Бога – и пред Него няма никаква измама и лъжа
3. Истината е същината, вътрешната страна на нещата
ХХІІІ. СТРАХ И СМЕЛОСТ
1. Страхът е роден от греха
2. Страхът е необходим за развитието на човека
3. Господ е жив и управлява целия свят: от нищо несе страхувайте!
4. Страданията ще съществуват дотогава, докато страхът съществува
5. Истинска безопасност
6. Смели и умни
7. Кармата обича смели хора   
8. Да сме смели, да говорим Истината
9. Който има вяра и Любов, той става смел и безстрашен
10. Учениците на Божествената Школа трябва да бъдат смели и решителни
ХХІV. ОТЧАЯНИЕ
1. Отчаяните хора са крайно индивидуализирани   
2. Зад крайния предел наотчаянието седи Божественото Начало
3. Може да се обезсърчаваш, но учи!
ХХV. САМОУБИЙСТВО
1. Всички искат най-лесното –да умрат
2. Самоубийството е процес на израждане
3. Грешният може да замине за другия свят, след като изплати дълговете си
4. Даже най-лошите условия с анай-хубавите условия
5. Аз живея, за да живее Господ. Аз живея, за да ме учи Господ. Аз живея, за дабъда полезен
6. Вложете цел вживота на човека – и той ще оживее
ХХVІ. НЕДОВОЛСТВО, ДОВОЛСТВО, БЛАГОДАРНОСТ
1. Всички са недоволни, защото схващат живота материално
2. Доволството иде всякога от Горе
3. Който е свързан с Бога, той е доволен от всичко
4. Правило на живота ти ще бъде за всичко да благодариш
ХХVІІ. НЕПОСТОЯНСТВО
ХХVІІІ. ПОСТОЯНСТВО
ХХІХ. ТВЪРДОСТ
1. Твърдостта е едно чувство на устойчивост
2. Твърдостта трябва да се подчинява на разума
3. Бъдете твърди и скъпоценни като диаманта
ХХХ. МЕКОТА И ТВЪРДОСТ.
ХХХІ. СЪМНЕНИЕ
1. Съмнението е прекъсване на съзнанието
2. Съмнението разклаща основите на вярата
3. Съмнение и Окултната Школа
ХХХІІ. БЕЗВЕРИЕ
1. Материализъм и идеализъм
2. Безверието е умствен паразит
3. Човек се нуждае от вътрешна, дълбока вяра, с която да разрешава въпросите на живота
4. Вярата е нещо преживяно, в което няма никакво съмнение
ХХХІІІ. НЕУВЕРЕНОСТ
ХХХІV. САМОУВЕРЕНОСТ
ХХХV. СРАМ
ХХХVІ. МЕКУШАВ
ХХХVІІ. ВОЛЯ
1. Слаба воля, безволие
2. Волята трябва да е не само силна, но и разумна
3. Развитие на волята
4. Силна воля
ХХХVІІІ. УПОРИТОСТ
1. Човешкото естество е упорито и с изопачен характер
2. Упоритото човешкото естество трябва да се смири
ХХХІХ. НЕТЪРПЕНИЕ
1. Без търпение нищо не се постига
2. Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие
3. Търпението е качество на Любовта
XL. ЛАКОМСТВО
1. Лакомият търси удоволствието
2. Сладко яжте, без да преяждате
XLІ. ПИЯНСТВО
1. Виното привлича нисши духове
2. Няма да пием – в нас има воля и ще изпълним Божия Закон!
XLІІ. СЛАДОСТРАСТИЕ
1. При човешката любов вземат участие нисши духове
2. За да пипне някой Любовта, ръцете му трябва да бъдат абсолютно чисти
XLІІІ. РАЗУМНОСТ

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar