ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Размисъл в трудните моменти на живота - Елеазар Хараш: Съставител, Автор: Учителя Петър Дънов

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно
Съставител: Елеазар Хараш
Година: 2023
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 312

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРОВИЖДАНЕ В СТРАДАНИЯТА

1. Отговор на най-важните въпроси............... 15

Какво нещо са страданията?.................... 15

Защо идват страданията?......................... 19

Кои са причините за страданията?........... 21

Има ли причина в човека?....................... 22

Има ли кармични страдания?................... 23

Не може ли без страдания?...................... 26

Има ли изключения в Закона за страданията?.... 29

Докога ще страдаме?.............................. 30

Каква е целта на страданията?................. 33

Какво ще ни допринесат страданията?..... 35

2. Дълбоко разбиране за страданията.......... 37

Страданията са необходими.................... 37

Страданията са неизбежни...................... 39

Страданията са всеобщи.......................... 40

Страданието е чукът на скулптора........... 42

Природата работи върху нас много разумно... 44

Мъчението е неумолим Закон на Битието. 45

Човек ще бъде дълбоко разтърсен........... 48

Ние сме в края на тази епоха................... 49

Сега са последните 24 часа..................... 51

Ще влезем в Новия живот!...................... 52

3. Даровете скръб и радост............................ 54

Скръбта е едно от Великите условия........ 54

Скръбта и радостта са два дара на живота..... 59

Скръбта и радостта заедно вървят............ 61

Бъдете готови за смяната на радост и скръб.... 62

Издигнете се над скръбта и радостта!....... 65

4. Благото, скрито в страданията................... 67

Велико нещо са страданията.................... 67

В страданието е скрито благото на човека.....68

Цяла наука има за страданията................ 71

Ценни са тези страдания.......................... 73

Страданията носят развитието на човека.. 75

Страданията повдигат човека.................. 76

Страданията облагородяват човека.......... 77

Страданията пречистват човека............... 79

Страданията каляват човека.................... 80

Страданията създават характер в човека.. 81

Страданията поощряват човека да учи..... 82

Страданията носят Нова опитност............ 85

Страданията са Път към Любовта............ 86

II. ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ

1. Задачи на живота...................................... 89

Мъчнотиите – в тях са големите печалби...... 89

Противоречията – красиво нещо са.......... 92

Изпити за знанието – дават се на способните.......... 96

Изпити в живота – дават се от Разумния свят......... 98

Изпитанията – те са Благоволението на Небето...99

Изкушенията – те са от тъмните сили..... 101

Болестите – те са музикални тонирания.. 103

Плачът – той лекува.............................. 106

Лошите условия – те са за растене......... 108

Мъчните задачи – трябва да бъдат решени... 109

Среща с най-различни трудности........... 112

2. Тайни на живота..................................... 117

В нощта на живота................................ 117

Мистичните страдания.......................... 118

Тесният път.......................................... 119

Най-тежките изпити.............................. 122

Понасяне на кръста............................... 124

Минаване през Божествения Огън.......... 126

Огънят от 35 милиона градуса............... 128

Слизане в ада........................................ 130

3. Замисъл на живота.................................. 132

В Замисъла има голяма дълбочина........ 132

Замисълът е много красив..................... 134

Всяко нещо си има своето място и служба... 136

Всички трудности са възможности......... 137

Всичко се дава за израстване................. 139

Всичко е за добро................................. 140

4. Изход от трудностите в живота................. 144

Магията на Правата мисъл..................... 144

Златни правила при трудностите............ 145

Слова за справяне с трудностите............ 147

Излизане от трудностите....................... 153

III. БОЖИЯТА ВСЕМЪДРОСТ

1. Божието Ръководство.............................. 158

Бог всичко предвижда и направлява....... 158

Бог действа навсякъде в света................ 160

Бог наказва и благославя....................... 162

Бог ни дава трудностите и страданията... 164

Бог ни изпитва...................................... 167

Бог ни учи............................................ 170

Бог работи върху нас............................ 171

2. Божията Любов.................................. 172

Бог ни люби, и то с каква Любов!........... 172

Бог е винаги с нас................................. 174

Бог всякога ни помага........................... 176

Чрез страданията Бог ни се открива....... 181

В страданията Бог ни проговаря............. 182

В страданията познаваме Бога............... 184

3. Доверие в Бога................................... 187

Любов към Бога.................................... 187

Вяра и Упование в Бога......................... 189

Обръщане към Бога............................... 192

Отиване при Бога.................................. 195

Връзка с Бога........................................ 196

Живот, посветен на Бога........................ 198

Молитва към Бога................................. 200

Конкретни Формули и Молитви............. 203

IV. ПЪТИЩА ЗА СПРАВЯНЕ С ТРУДНОСТИТЕ И СТРАДАНИЯТА

1. Пътят на ученика.................................... 207

Не е лесно да бъдеш ученик в Божествената Школа.......... 207

Ученикът трябва да разбира Законите.... 212

Ученикът ще мине през големи изпитания............ 215

Ученикът трябва да се справи с изпитанията си......... 219

Ученикът знае как да се справи.............. 221

Ученикът се радва и благодари.............. 223

Ученикът винаги решава зададените му задачи.....225

Най-страшният изпит за ученика............ 227

2. Пътят на Смирения човек........................ 228

Да приемаме всичко на драго сърце....... 228

С радост да понасяме всичко................. 230

С доволство и благодарност да ходим.... 232

Да вървим по Закона на Любовта........... 237

Да разберем дали сме на Правия Път..... 241

Да поддържаме Мир и Равновесие в себе си.... 244

Да имаме Силата на Смирението............ 247

Да имаме Величието на Търпението....... 249

3. Пътят на Разумния човек......................... 251

Да видим, че няма нищо лошо в тези неща...... 251

Да размишляваме в трудните моменти на живота..... 252

Да познаем себе си в изпитанията.......... 255

Да можем сами да си помагаме.............. 256

Да имаме будност на съзнанието........... 260

Да не бягаме от трудностите, но да се справяме         261

Да умеем да страдаме........................... 262

Да издържаме....................................... 264

Да устояваме........................................ 266

Да преодоляваме.................................. 267

Да трансформираме състоянията си....... 270

4. Пътят на Воина....................................... 272

Воинът е силен..................................... 272

Воинът е волев...................................... 274

Воинът е смел и решителен................... 276

Воинът е непоколебим.......................... 279

Воинът е непреклонен........................... 280

Воинът е готов да понесе всичко............ 281

Воинът е герой...................................... 283

5. Пътят на Мъдреца................................... 285

Еднакво понасяне на всичко.................. 285

Използване на всички условия............... 287

Работа при всички условия.................... 289

Издигане над трудностите и страданията....291

Господар на себе си и на положението... 294

Необикновен Подход към трудностите... 296

Великите хора ни учат на друго Разбиране...301

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar