ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

България, Италия и Балканите, XV-XX век. - Изд. 1988 год. БАН

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: БАН
Година: 1988
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 368

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО Г-68-65

 

България, Италия и Балканите. Обществено-исторически и културно-естетически взаимоотношения XV-XX век.

 

Включените в сборника изследвания представляват докладите, изнесени на Четвъртата българистична българо-италнанска конференция. Нейната проблематика имаше общия наслов „България, Италия и Балканите. Обществено-исторически и културно-естетинчески взаимоотношения, XV— XX век". Този широк тематичен обхват даде възможност на учени от различни области на обществознанието да вземат участие в поредната съвместна научна проява на българо-италианското сътрудничество.
Конференцията, организирана от Българската академия на науките и Националния съвет за научни изследвания в Италия, се състоя в София от 22 до 25 май 1984 г. Тя отново потвърди големите възможности за научни изследвания на българо-италианските взаимоотношения през вековете.
Сътрудничеството между българските и италианските учени в областта на българистиката се развива през последното десетилетие във възходяща линия, става все по-ннтензивно и плодотворно. Първите три съвместни българистични конференции бяха проведени в Италия — съответно в Рим през 1977 г., в Неапол през 1979 г., в Сполето — център със световна известност по проблемите на Средновековието, през 1981 г. Докладите от тия конференции бяха издадени в три специални сборника —един в България и два в Италия. Многобройните студии в тия сборници, чиито автори са едни от най-видните български и италиански учени (а в третия сборник участвуват и неколцина учени от други страни), разкриват интересни явления и процеси от българската литература и култура от Средновековието до най-ново време, разглеждат разнообразни факти и моменти от взаимното общуване между България и Италия. И с основание тези научни издания бяха посрещнати с интерес от специалистите у нас и в чужбина. Много от студиите насочват н към нови дирения в областта на двустранните културни взаимоотношения.
И настоящият съвместен сборник третира сходна проблематика. Авторите - изтъкнати български и италиански представители на българистичната, славистичната и балканистичната научна мисъл —осветляват по-общи или по-частни въпроси от литературата и културата, от историята на България, характеризират явления, свидетелствуващи за взаимоотношенията в обществения и духовния живот на българи и италианци. Много от изследванията са изградени въз основа на нови материали, допринасят да бъдат откроени важни аспекти, характерни за общокултурното ни развитие в продължение на пет столетия, и то на фона на някои общи тенденции за балканския регион и Италия. И неслучайно още по време на изнасянето им на конференцията докладите предизвикаха оживени разисквания, които се оказаха все така плодотворни за изясняване на разглежданите въпроси. И нещо друго, което заслужава да бъде подчертано в докладите и в разискванията бе проявена максимална обективност както от италианските, така и от българските учени. И едните, и другите бяха изпълнени с желание да се стигне до научната истина, до историческата правда.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar