ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Силата на Положителния метод - Елеазар Хараш: Съставител, из словото на Учителя Петър Дънов

16,00 лв

11,20 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 30 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Съставител: Елеазар Хараш
Година: 2023
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 240

Отстъпка - 30%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

I. КЛЮЧЪТ НА ТВОРЧЕСТВОТО

1. Човекът е творец на своята съдба................ 13

Каквото мислиш, това става................................ 13

Мощно нещо е мисълта........................................ 18

Правата мисъл е господар на всички прояви
в живота................................................................. 23

Каквото кажеш, става........................................... 26

Каквото вложиш в подсъзнанието си,
се реализира.......................................................... 31

В каквото вярваш, то ще бъде.............................. 32

2. Вярата реализира нещата........................... 35

Приложи Закона на Вярата.................................. 35

Вярата е един Абсолютен Закон.......................... 39

Вярата може да реализира всичко....................... 42

Вярата лекува всички болести............................. 43

3. Словото е образувателят на нещата............. 48

Всичко чрез Словото стана.................................. 48

Творческата Мощ на Словото е неизчислима..... 50

Няма по-голяма Магия от човешката реч........... 51

Всяка дума съдържа Сила в себе си.................... 53

4. Създай живота си чрез Силата на Словото....... 57

Слова за живот по Бога........................................ 57

Слова за укрепяване в Божествения Път............. 59

Слова, подкрепящи доброто в човека................. 60

Слова за увереност в себе си............................... 61

Слова за хубаво вътрешно състояние................. 62

Слова за здраве..................................................... 63

Слова за постижения............................................ 65

Слова за преодоляване на мъчнотиите................ 65

Трансформиране на негативните думи в позитивни....69

Необходима е непоколебимост в Словото................ 72

Повторението е Сила Божия................................ 74

5. Употреба на силните думи в речта............... 78

Винаги работи с думата „мога“................................ 78

Твоето мото да бъде: „Мога“..................................... 82

Дръж Божественото правило: „Всичко е възможно!“... 83

Пази се от отрицателната частица „не“................... 86

Кажи: „Ще се оправи тази работа!“.......................... 88

Всякога казвай: „За добро е!“.............................. 89

За всичко казвай: „За Слава Божия!“................... 91

II. ТАЙНАТА НА ПОДХОДА

1. Подход към себе си..................................... 93

Повярвай в себе си................................................ 93

Разработвай добрите си черти............................. 95

Не съжалявай за погрешките и
недостатъците си............................................... 96

Опри се на силните си способности и мисли........ 99

Отвори Вратата на възможностите за себе си...... 101

Работи със самовнушението.............................. 103

Приложи философското въображение.............. 106

Въздействай сам върху себе си.......................... 109

Насърчавай сам себе си...................................... 111

Лекувай сам себе си............................................ 113

2. Подход към хората.................................... 117

Вярвай в хората.................................................. 117

Виждай само доброто в хората.......................... 119

Опасно е да виждаш лошото в хората............... 125

Любовта не вижда погрешките.......................... 127

Дръж най-хубавата черта на човека в себе си... 128

Направи човека свой приятел............................ 131

Говори на хората положително, а не
отрицателно...................................................... 132

Как да говорим Истината на хората?.................... 135

Кажи една сладка дума на човека...................... 137

За всички хора говори само хубавото............... 142

3. Подход към живота................................... 146

Изучавай живота по правилния начин............... 146

Обръщай внимание на добрата страна
на живота.......................................................... 147

Виждай само хубавото в живота........................ 149

Слушай само хубавото в живота....................... 151

Бъди глух и сляп за лошото............................... 151

Запечатвай хубавото в себе си........................... 153

4. Божествената гледна точка....................... 155

Хубав, хубав е животът!..................................... 155

По-добър свят от този няма............................... 156

Мисли, че всичко така трябва да бъде............... 157

Имай проникновение на виждането................... 158

Считай, че всичко в живота е за добро.............. 160

Приеми, че всичко е за Бога и за Слава Божия. 162

III. СИЛАТА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МЕТОД

1. Методи на Божественото Учение............... 165

Не отричай старото, приеми Новото................. 165

Не отнемай на човека неговото вярване............ 167

Вземи Божиите Заповеди в Нова форма............ 168

Въпросът е не какво да не правим, а какво
да правим............................................................ 171

Важното е как да се справим.............................. 173

Направи необходимото без много думи........... 175

Кой е по-добрият начин?.................................... 177

2. Владеене на положителните и отрицателните сили....178

Смисълът на живота е в положителното........... 178

Положителното гради, отрицателното
разрушава............................................................ 179

Не се спирай върху сенките, а върху
Реалността........................................................... 182

Не отблъсквай отрицателното,

а привличай положителното...................................183

Противопоставяй на отрицателното

положителното................................................... 185

Замествай отрицателното с положителното.......... 186

Превръщай негативното в позитивно................ 187

Закон за превръщане на енергиите.................... 191

3. Пътят на Възхода..................................... 192

Духовните хора са радостни и весели............... 192

От усмивката зависи щастието или
нещастието....................................................... 196

Ученикът трябва да бъде оптимист................... 198

Абсолютно никакъв песимизъм да не
остане във вас.................................................... 200

Пребъдвай в красивата страна на живота.......... 202

Поддържай светли и положителни

мисли и чувства................................................... 203

Пази се от отрицателното като от огън................. 207

Говори положително, за да подобриш
живота си........................................................... 209

Дръж Възходящата посока................................. 210

4. Победата в живота.................................... 212

Не се бори с лошото в живота........................... 212

Побеждавай злото с доброто............................. 214

Бъди зает с Любовта, Мъдростта и Истината....... 216

Носи страданието с Любов и Радост.................... 218

Благодари за всичко хубаво и трудно в живота...219

Открий мистиката на Божествения Подход............ 223

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar