ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Великата Преданост - Съставител: Елеазар Хараш, из словото на Учителя Петър Дънов

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Съставител: Елеазар Хараш
Година: 2023
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 232

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ
ПОСВЕЩЕНИЕ    9
ПРЕДГОВОР    11
I. ПРЕДАНОСТ КЪМ БОГА
1. Свещено отношение към Бога    15
Любовта към Бога е начало на Предаността    15
Любете Бога с всичкото си сърце, ум, душа и сила!    20
Това е Абсолютната Реалност на живота    22
Разбирайте външната и вътрешната Любов    24
Бог иска нашето сърце    26
Синове на Бога да бъдем    28
Подобни на Него да бъдем    29
Бог да бъде нещо Свещено за нас    30
Да създадем в себе си Храм за Него    31
Да осветим Името Божие в себе си    32
Да сме готови на всичко за Името Божие!    35
2. Постоянно помнене на Бога    37
Трябва постоянно да мислим за Бога    37
За Бога ще мислим най-хубавото    40
Благословение е да мислим за Бога    42
Мисълта за Бога е Вечно Единение с Него    46
Интензивният Стремеж към Бога ни повдига    47
Най-важното е да пазим връзката си с Бога    49
Постоянното отправяне към Бога, това е Тайна    50
Молитвата към Бога, то е Любов    51
Да благодарим на Бога от сутрин до вечер    54
Да благославяме и славим Бога    55
3. Живот за Бога    57
Бог пръв ни е възлюбил    57
Бог всичко ни е дал и всичко е направил за нас    58
Бог живее за нас и ние живеем за Него    59
Ще живеем за Бога, а не за себе си    61
Всичко в живота ни ще бъде заради Бога    64
На Бога всичко ще дадем    65
За Бога всичко ще направим    68
Какво можем да направим за Бога?    71
Ще имаме Абсолютно Послушание към Бога    76
Ще имаме безкористно отношение към Бога    82
Тези въпроси трябва да си зададем и по тях да работим    84
4. Служение на Бога    86
Истинската работа е работа за Бога    86
Смисълът на живота е Служение на Бога    88
В Служението нищо да не може да ни спре!    94
Така ще получим Ключовете на Рая    95
Най-възвишеното е изпълнение Волята Божия    97
Това е най-страшната и най-великата задача    100
Човек трябва да знае каква е Волята Божия    101
Волята Божия да изпълним без колебание!    102
5. Посвещаване на Бога    104
Велика Преданост към Бога    104
Неотстъпна Вярност към Бога    106
Посвещаване живота си на Бога    108
Закон на самоотричане заради Бога    111
Пълно самозабравяне в Бога    113
Жертва в света се дава само за Бога    115
Жертване на всичко за Бога    116
Жертване на целия си живот за Бога    120
Готовност да умрем за Бога    122
6. Победа над трудностите заради Бога и с Бога    123
Побеждаване трудностите чрез Предаността    123
Излекуване от болест чрез посвещаване на Бога    125
Таен договор с Бога при тежко положение    127
Понасяне на всичко заради Бога    129
Любовта към Бога ще бъде изпитана    132
Да докажем на Бога своята Любов    135
7. Великопреданите Души от древността    136
Верните на Бога    136
Мъчениците и апостолите    140
Можем да бъдем като тях!    143
Христос ни даде най-великия пример    145
II. ПРЕДАНОСТ КЪМ УЧИТЕЛЯ
1. Отличителни черти на ученика    149
Ученикът е намерил своя Учител    149
Ученикът има Любов към Учителя си    152
Ученикът има Абсолютна Вяра в Учителя си    154
Ученикът има Послушание към Учителя си    155
Ученикът трепти за своя Учител    157
Ученикът е Едно със своя Учител    158
Ученикът се жертва за Учителя и Учението    159
2. Изисквания към ученика    161
Какво трябва да знае ученикът?    161
Какво се иска от ученика?    163
Отношението на Учителя зависи от ученика    165
Между Учителя и ученика има взаимност    166
Връзката с Учителя е специално нещо    168
3. Послание към ученика    171
Свещени Думи на Учителя към ученика    171
Свещени Правила за ученика    176
Важни положения – съпоставяния    178
Магическа Формула: „Учителю Благи!“    179
4. Примери за Истински ученици    182
Савка Керемидчиева    182
Една сестра от Франция    185
Стела Белмен    186
III. ПРЕДАНОСТ КЪМ ИДЕЯТА
1. Високите Идеи в живота    188
Бог    188
Любовта, Мъдростта и Истината    189
Божествените неща    192
Повдигане на народа и човечеството    193
2. Устояване в Убежденията    195
Необходимост от Ръководна Идея    195
Посвещаване на своята Идея    196
Непоколебимост в своето Верую    197
Устояване в своите Убеждения    198
Издържане докрай в своите Убеждения    200
Геройство за своята Идея    201
3. Най-красивата готовност    203
Готовност да жертваме всичко за Идеята си    203
Готовност да страдаме за Идеята си    208
Готовност да умрем за Идеята си    210
IV. ФОРМУЛИ, МОЛИТВИ И УТВЪРЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДАНОСТ
1. Преданост към Бога    212
Любов към Бога    212
Живот за Бога    213
Свещено обръщане към Бога    214
Благодарност към Бога    215
Служение на Бога    216
Изпълняване на Волята Божия    216
Преданост към Бога    218
Жертва за Бога    219
Осветяване Името Божие    219
2. Преданост към своя Учител    219
3. Преодоляване на трудностите    220
V. СВИДЕТЕЛСТВО ПРЕД БОГА
1. Дайте Свидетелство пред Бога!    222
2. Бог дава обещание на Своите Вречени    224

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar