ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Отечествознание за четвърто отделение, 1925 год. - Добри Чолаковъ, Ан. Мандовъ

30,00 лв

24,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Добри Чолаковъ, Ан. Мандовъ
Година: 1925
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 64

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 94-22

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Родно място
Нашето (село или гардъ)
планъ на селото или града
Поминъкъ на хората
Всеки човекъ, като работи своя занаят улеснява другите
Пазаръ
Съдружници и дружества
Община
Хоризонтъ
Четирете страни на света
Землище на заселището
Поле и планина
В полето
Населението на полето
Планина
Животни и хора изъ планините
Поминъкъ на планинците
Полза отъ планините
По реката
По коритото на реката
Течения и притоци
Мостъ и бродъ
Растения и животни по реката
Полза от реката
Блато и езеро
Море
Полза от морето
Пътища
Нашата околия
Поща и телеграфъ
Нашия окръг
Валежи, топлина и ветрове
Царство България
Градове въ България
Въ Южна България
Движение на Слънцето
ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ
Семейство
Община
Околия
Окръгъ
Предания, легенди и старини
ИСТОРИЯ
Славяни
Управление на славяните
Старите българи
Как е основано първото българско цярство
Уреждане и засилване на българското царство
Царъ Борист и покръщаването на българите
Първите славянски учители
Царь Симеонъ
Отслабване и край на първото българско царство
Раздялата на българското царство
Падането на източното българско царство
Самиулъ
България подъ византийска власть
Второ българско царство
Царь Асенъ
Калоянъ
Иванъ Асенъ II
Разделяне на България и подпадане подъ турците - Михаилъ Шишманъ
Турците завладяватъ България
Патриархъ Ефтимий

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar