ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Почвената реакция и нейното значение за Агрикултурната практика

37,50 лв

30,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Кр. Йорд. Кулелиевъ
Година: 1933
Формат: среден
Страници: 118
Грамаж: 124

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 39-9

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговоръ
Уводъ
I. ЧAСTЬ - Общо за реакцията на разтворите
1. Титрувална и актуална реакция на разтворите и значението имъ за растителната вегетация
а) Що е Сн и рН на разтвора
б) Пуфери (Пуферни смеси)
в) Актуалната реакция и растителната вегетация. рН и болестите по растенията
2. Методи за определяне на актуалната реакция на разтворите
1. Потенциометриченъ
2. Колориметриченъ
3. Каталитиченъ
3. Реакцията на разтворите и нашата номенклатура
II. ЧАСТЬ - Значението на почвената реакция за агрикултурната химия
1. Общо понятие за почвената реакция
2. Видове почвена киселинность
3. Методи за откриване на почвената киселинность
а) Откриване на почвената киселинность по химиченъ пъть (Химични методи)
б) Откриване на почвената киселинность по флората (ботанични методи)
4. Взимане почвени проби за анализъ
5. Характерь на хидролитната и обменната почвена киселинность
a) Поглъщающъ почвенъ комплексъ
b) Вкисляване на почвата (Изветряне на почвата)
c) Определяне хидролитната почвена киселинность
d) Определяне обменната почвена киселинность
e) Обяснение произхода  и значението на хидролитната и обменната почвени киселинности
f) Определяне актуалната почвена реакция
д) Определяне почвената пуферность
6. Значение на почвената киселинность за агрикултурната химия
а) Какъ почвената киселинность влияе върху физическитъ свойства на почвата
d) Какъ почвената киселинность влияе върху микроорганизмите въ почвата
с) Почвената реакция и торенето
Азотни торове
Калиеви торове
Фосфорни торове
7. Борба сь почвената киселинность
a) Методи за опредъляне калциевата нужда на почвите
b) Употръба на калциевите торове въ практиката (Калкуване)
c) Прекалкуване
d) Калциевата нужда въ торенето
е) Организиране на калциевото торене (Торене на киселите почви)
8. Почвената киселинность и нашите условия

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar