ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Мъдреци и мистици: Том 1, Том 2, Том 3 - Комплект

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Елеазар Хараш
Година: 1998-1999
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 232,192,228

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Откъси от книгата...


АЛЕН, ДЖЕЙМС

Розенкройцер, Мистик

Учителите на човечеството са малцина. Хиляди години може да се изминат, без да се ознаменуват с дохождането на такъв Учител; а когато пък се яви истинският Учител, отличителната черта, по която той се познава, е неговият живот... Доказателството, за свидетелстването на неговото учение се намира в самия него, то е неговият живот.

Хората не познават никакъв друг Бог освен Любовта, изявена в човешкото сърце и в човешкия живот... и те могат да познаят тоя Бог дотолкова, доколкото са осъществили Любовта в своите собствени сърца...

Добрият човек е цвете на човечеството и да ставаш всеки ден по-чист, по-благороден, като побеждаваш някоя себелюбива наклонност, значи да се приближаваш безспирно... до Божественото сърце.

Да пребъдваш в Любов винаги и към всички, значи да живееш истинския живот, значи да имаш самия Живот.

Заповедите и правилата на Иисуса... Всяко правило се основава на един и същ Божествен Принцип, тъй че да усвоиш духа само на едно правило, значи да се запознаеш с духа на всички тия правила.

 

АПОЛОНИЙ ТИАНСКИ

Древногръцки Мистик

Най-голямата тайна на живота е вселяването на духът в нещата.

Най-голямо вселяване има там, където има най-много любов.

В словото се влиза само чрез огъня, само чрез чистият принцип.

Словото, това Божествено същество, ще те промени или ще те остави такъв какъвто си - според отношението ти към него.

Любовта в човека се запалва от Бога.

Абсолютното слово е съвкупност на всички идеи.

Абсолютното слово е първична светлина.

Абсолютът не може да се познае, може да се познае само синът - копието, което е неговият отблясък.

Знае се само, че първичното слово е родено от него.

 

АСТАРАБАДИ, Ф.

Мъдрец и Мистик

Бог се въплотява само в човека.

Името на Бога е Аллах и Той е начертан на лицето на човека.

Непостижимата човешка същност проявява себе си в Словото.

Словото се състои от звукове, които се отъждествяват с букви.

Общата сума на буквите и техните числови значения се явяват като израз на самото въплощение на Бога.

 

АТТАР, ФАРИДУДДИН

Посветен и Мистик

Мистичната Истина не може да се преведе към правила и устави, към формули и ритуали, но Тя частично присъства във всички тези неща.

Попитали морето защо се е облякло в синьо, цвят на скръбта и защо се вълнува сякаш пламък кипи в него. Морето отговорило - Синьото говори за горещата раздяла с Любимия, а огънят на Любовта ме заставя да кипя и да се вълнувам.

Жълтият цвят - това е цветът на златото - алхимията на Съвършения човек, който се очиства, докато сам не стане злато.

Когато славеят запял, хиляди тайни станали явни от неговото чуруликане. Той така красноречиво говорил за тези тайни, че всички останали птици се умълчали.

 

БААЛ-ХА-ТАНИЯ

Мистик и Мъдрец

Любовта към Бога е това, което човек прави.

Аз съм длъжен да почувствам Любовта на Бога към мене. И само тогава в мен ще започнат да се пробуждат аналогични чувства.

На всички уровени на Битието, Божественото Слово си остава винаги едно и също, независимо дали е слово на закони (Тора), или във вид на сътворения свят.

Човек може в един миг да стане цар - тогава не е важно в какви дрехи е облечен той.

Светлината на слънцето освещава земята и и предава своето сияние. Не може да се каже, че светлината на земята освещава слънцето. Ние получаваме светлина и слънцето се явява нейният източник. Ако светлината прекъсне своя път освещаване не може да има, но слънцето освещава, защото е светлина.

 

БАБА КУХИ

(ок. X век)

Поет и Мъдрец

На пазара, в манастира - само Бога аз съзрях.

В долината, в планината - само Бога аз съзрях.

Във всяка помощ и във всеки дар - само Бога аз съзрях.

Като свещ топя се в Неговият огън и сред пламъците - само Бога аз съзрях.

Със своите очи най-ясно себе си видях, но погледнах с Божиите - и само Бога аз съзрях. Преминах в нищото, изчезнах и ето, станах Вечния - и само Бога аз съзрях.

 

БАЙАЗИД ал БИСТАМИ

Мюсюлмански Мистик

Съвършеният Мистик се стреми да изгори в любовта на Господа.

Невъзможно е да познаеш Бога и да не Го любиш.

Няма нищо удивително в моята любов към Тебе, но поразителна е Твоята любов към мене.

Знанието на Бога за мен е предшествало моето знание за Него.

Неговата любов към мен е съществувала преди моята любов към Него.

Аз познах Бога с помощта на Бога.

Въобразявах си, че Го обичам, но като се замислих, видях, че Неговата любов е предшествала моята.

 

БЕИНСА ДУНО

(1864-1944)

Съвършен Мистик и Учител

Любовта към Бога носи в себе си тайните на живота.

Животът никога не е бил създаван, а животът само се проявява от Бога. Животът не може да се създаде, ... той излиза от Бога, той е велико проявление на една Висша разумност.

Щом душата посети някой човек, тогава го наричат великан, вдъхновен, благороден; но после, като си замине душата, този човек става обикновен... Всички мисли, които текат в ума, всички чувства и желания, които текат в сърцето, идват все от този велик извор. Този извор е душата. Изворите на душата се поят от още по-велик извор - той е човешкият дух. Изворите на човешкия Дух се поят от още по-велик извор - той е Божият Дух. Изворите на Бога се поят от още по-велик извор - от Абсолютния, Незнайния Дух на Битието. За Него никой нищо не знае.

Бог... за всеки човек отделно, Той има по един образ. Милиони образи има, но всеки един се отличава с най-малки подробности. Човек е нещо повече от ум, от сърце, от душа и от дух. Някога човек е бил ум, но сега е повече от ум; някога е бил сърце, но сега е повече от сърце; някога е бил душа, но сега е повече от душа; някога е бил дух, но сега е повече от дух. Като съберете ума, сърцето, душата и духа на едно място, и получите от тях едно сложно съединение, получавате това, което наричате човек. Човек носи качествата на ума, на сърцето, на душата и на духа заедно, но сам по себе си човек е същество, което по качества не прилича на отделните елементи, които го съставят... Навярно в съединението влиза нещо ново.

Ще кажете, че човек трябва да жертва живота си. Как ще жертва живота си, когато още не го е проявил?

Работата е упражнение, дишането е упражнение, храненето е упражнение. Де е животът тогава? В Любовта. Когато в сърцето на човека се яви първият лъч на Любовта, едва тогава той започва да живее.

Някои казват, че са намерили Истината. Не, Истината се търси вечно. Който търси Истината само за един момент, той не е разбрал още какво представя тя всъщност. Който е разбрал Божията Истина, той вечно ще я търси.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar