ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Ава Торот - Тайната мъдрост на скритите неща - Елеазар Хараш, трето издание

14,00 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Елеазар Хараш
Година: 2021
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 264

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 139

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР към второто издание.................................... 3

 

ПРЕДГОВОР...................................................................... 7

 

Ти си Блясъкът на Истината................................................ 9

 

Любовта е твоят Древен Корен........................................ 9

 

Ти ще пожелаеш да се завърнеш.................................... 9

 

Само Любовта може да освободи човека от жабата.......................... 10

 

Три вида мрак.............................................................................. 11

 

Що е Свещеният Мрак?....................................................... 12

 

Какво виждаш в най-дълбокия Мрак?..................... 12

 

Кой сияе в Мрака?................................................................... 12

 

Сълзите на мрака....................................................................... 13

 

В мрака светим............................................................................ 13

 

Изоставен от всички............................................................... 13

 

Верен ли си на себе си?....................................................... 13

 

Страданията създават Реалността............................... 14

 

Изтръгни крилата си............................................................... 14

 

Злото почита Мъдрия............................................................ 14

 

Чрез злото Бог те изучава.................................................. 14

 

Злото познава Истината....................................................... 15

 

Всичко е Светлина на Единствения............................ 15

 

Страданието дарява търсещия....................................... 15

 

Не знанието, а смирението сближава....................... 15

 

Животът произлиза от Любовта.................................... 16

 

Не са нужни крила, а Истина............................................ 16

 

Духът е преди светлината................................................... 16

 

Божественото зло и човешкото зло............................ 16

 

Божественото добро и човешкото добро............... 17

 

Добро, което е извън Истината, е грях..................... 17

 

Човекът превърна изкушението в грях.................... 18

 

Ти си роден за нещо повече.............................................. 18

 

Любовта е твоят дом............................................................... 18

 

Който си присвоява доброто, разваля себе си................... 19

 

Само Любовта дарява образ............................................ 19

 

Не наричай Незнайното мрак.......................................... 19

 

Раздели се със сянката, приятелю............................... 20

 

Само Нероденият има Път................................................. 20

 

Злото се покланя на Бог в тебе...................................... 21

 

Трябва ли ти щастие?............................................................. 21

 

Искрен................................................................................ 21

 

Господар на своето нещастие......................................... 21

 

Ти си направил доброто невъзможно....................... 22

 

Човекът може да прави услуги, а не добро......... 22

 

История за пътя към света и пътя към Истината............................ 22

 

Ашивара – „Непристъпната Светлина“................... 23

 

Първата заповед на Ава Торот: Стани Истина! 24

 

Само Любовта вижда Любовта..................................... 24

 

Ще се зародиш в своя Дух................................................ 25

 

Ти си Вода за самия себе си............................................. 25

 

Нуждае ли се Истината от път?..................................... 26

 

И до днес живее в пътя на злото................................... 26

 

Доброто ще си отдъхне от него.................................... 26

 

Изтръгни собственото си Вдъхновение.................. 27

 

Здравето не може да те излекува................................. 27

 

И доброто, и злото ще си отдъхнат............................ 28

 

Не изгубвай пътя на ученичеството.......................... 28

 

Накарай мрака да каже: Покорен съм!................... 29

 

Бъди достоен да видиш Лицето на Истината.................. 29

 

Синове на Великото Благо................................................ 30

 

Само на Голгота можеш да видиш Истината в себе си....................... 30

 

В Чистотата няма дявол....................................................... 31

 

Успех или Живот....................................................................... 31

 

Времето и вечността са бедни без Истината..... 31

 

Не ти трябват храмове, трябва ти Бог....................... 32

 

Не създавай тъмнина в себе си...................................... 32

 

Нима около тебе има материя?...................................... 32

 

Най-първият грях...................................................................... 33

 

В Истината ще се зародиш................................................ 33

 

Името на изпитанието........................................................... 33

 

Знаеш ли къде е твоят ад и къде е твоят рай?................... 33

 

Никога не воювай със Слънцето................................... 34

 

Всяка неприятност си търси своя дом...................... 34

 

Ако и злото не събуди човека, той ще си остане спящ камък................ 35

 

Истината ще ти даде своя Дух........................................ 35

 

Само Истината устройва живота................................... 35

 

Не познавам и най-малкото зло.................................... 36

 

Целта на злото............................................................................. 37

 

Унищожи греха си, а не себе си.................................... 37

 

Дарява Душа................................................................................. 37

 

Най-великото в живота......................................................... 37

 

Избери Откровението, приятелю................................. 38

 

Избери скритото в сърцето си........................................ 38

 

Единствено ти се нуждаеш от промяна................... 39

 

Без Душа красотата е бедна............................................. 39

 

Живей достойно, за да се завърнеш при Истината................ 40

 

Четвъртата заповед на Ава Торот: Живей!........... 40

 

Третата заповед на Ава Торот: Очисти себе си!...............41

 

Втората заповед на Ава Торот: Разбиравай!....................... 41

 

Цветето, което скри уханието си.................................. 42

 

Всяка дума е едно цвете...................................................... 42

 

Доверието е Свещеният ключ......................................... 43

 

Съкровеното всякога има крила................................... 43

 

Един единствен начин да се отиде при Древния.................. 44

 

Без тънкоразбиране изгубваш смисъла на живота.................... 45

 

Бъди безпределен..................................................................... 45

 

Тревичката ще ти покаже пътя към Бога.......................... 45

 

Човек без Тайна е смъртен човек................................ 45

 

Избери Свободата.................................................................... 46

 

Бъди роза, приятелю.............................................................. 46

 

Тайна от Бездънна Мистерия.......................................... 46

 

Потърси в Истината своята Нетленност............................... 46

 

Бъди сияещ като стремежа си......................................... 47

 

Онова велико търсене без намиране......................... 47

 

Не разваляй живота си.......................................................... 47

 

Търси необяснимото във въпросите.......................... 47

 

История за този, който погълна старовременната змия.................... 48

 

Ти само бъди истинолюбив.............................................. 50

 

Чистото е всякога Съкровено, нечистото е всякога илюзия............... 51

 

Само Истината има вечен аромат................................ 51

 

Вселената не познава Мистерията.............................. 52

 

Върни се в Началото си, приятелю............................. 52

 

В най-дълбоката Реалност................................................. 53

 

Полъх на твоя чуден и безумен живот.................... 53

 

За кого злото е зло?................................................................ 53

 

Изтръгни Съкровището от своето страдание........................... 54

 

Устроена е само Истината................................................. 54

 

Знаеш ли къде живееш, приятелю?............................ 54

 

Опознай Свещените сълзи................................................. 54

 

Не къща, а Храм на Истината........................................... 55

 

Нереални и реални сълзи.................................................... 55

 

Умеещият да търси става Свещена същност....................... 56

 

Скритият Търсещ....................................................................... 56

 

Смъртта е скритото Благословение на Бога....................... 56

 

Влюби се в Истината.............................................................. 57

 

Да се познае Истината в теб – това е себепознание......................................... 57

 

Преизпълненият с Любов е явното знамение за света................................... 58

 

Чрез Истината избираме Всевишния........................ 59

 

Само Истината може да те спаси от щастието............................59

 

Не щастието, а Любовта е входът към Истината..................................... 59

При Истината смъртта е невъзможна....................... 60

 

Бъди истинен, а не щастлив.............................................. 60

 

В Истината ще си върнеш изгубеното...................... 60

 

Мястото на мрака...................................................................... 60

 

Само Истината е извън страданието и извън блаженството.................... 61

 

Само в Истината ще Ме откриеш................................. 62

 

Без благородство не можеш да овладееш себе си...................... 62

 

В трудния път ще се намериш........................................ 62

 

Усмихни се на страданието, приятелю................... 63

 

Потърси Изначалното си Сърце.................................... 63

 

Само Истината спасява........................................................ 64

 

Който е избрал Истината, върви към Свободата.................... 64

 

Разказ за радостната жаба и тъжния славей.................... 64

 

Единственият Закон в световете................................... 65

 

Истината е Истина, когато е сама................................ 66

 

Само Истината съществува.............................................. 66

 

Търсачът на Истината се освобождава от себе си........................ 66

 

Духът на Търсещия................................................................. 67

 

Няма гроб за Ослепителната Светлина................... 67

 

Излизане от бездната на оглупяването................... 68

 

Раят е в твоята събуденост................................................ 68

 

Разговор за Свободата.......................................................... 68

 

Разговор за единственото приятелство................... 69

 

Разговор за Неизвестността.............................................. 69

 

Ти си най-дълбоката си Същност................................. 70

 

Незнайното е другото име на Съкровеното............... 71

 

Освободи себе си от дракона и бездната............... 71

 

Неизменността ще те ръководи..................................... 72

 

Какво дава Истината на човека?................................... 72

 

Само Търсачът на Истината може да оцелее в нейната Ослепителност............. 72

 

Търсещият надминава живота........................................ 73

 

Всеки трябва да извърви пътя до своя Дух.................... 74

 

Скръбта е само за достойния........................................... 74

 

В скръбта е скрит Еликсирът на Живота................. 75

 

В Бездната на Любовта враговете изчезват..................... 75

 

Търсене без край........................................................................ 76

 

Поучение за най-красивото нещо................................ 76

 

Поучение за чудния свят на жабата........................... 77

 

Ако търсиш Истината, запали своята Древна и Неродена Любов................... 79

 

Само Любовта може да види Усмивката на Бездната......................... 80

 

Единствената истинска прехрана е Истината................... 80

 

Всеки трябва да открие своето Богоподобие....................... 81

 

Върховният Незнаен Мрак – 6666.............................. 81

 

Пътят на Тайната и Пътят на Мистерията.............. 82

 

Мракът се покланя само на Истината....................... 83

 

Затворената врата не съществува................................ 84

 

ТОЙ надминава всяка Премъдрост............................ 84

 

Разбулват смисъла, скрит в страданието............... 85

 

Вход към Необятната Светлина.................................... 86

 

Ти не си роден, за да бъдеш човек.............................. 86

 

Урокът на змийското дърво.............................................. 87

 

За да видиш лицето на Свободата............................... 88

 

Бъди напълно искрен към себе си............................... 88

 

История за преизобилните сълзи на Зазох........... 88

 

УР – Древният Ключ.............................................................. 90

 

Само Великата скръб е Ключът за Единствения..................91

 

Ти имаш един единствен Дом......................................... 92

 

Обидата е чудно посещение............................................ 92

 

История за пътя към дъното............................................. 92

 

Трите спъващи неща............................................................... 93

 

Направи си мрежа от Любов и Светлина............................. 94

 

Единственият приятел........................................................... 95

 

Съвършени и несъвършени.............................................. 96

 

Най-великият подарък във вселената....................... 96

 

Върховният Повик................................................................... 97

 

Търси единственото, което може да те учи......................... 98

 

Петата заповед на Ава Торот: Бъди Незнаен!........................... 98

 

Великата Простота.................................................................. 99

 

История за черния адепт, който откри сияещата си душа............. 100

 

Времето ще образува жаждата – великото завръщане.................... 102

 

Великата скръб е Велико сливане с Него................................. 103

 

Посланието на Великата скръб................................... 104

 

Шестата заповед на Ава Торот: Бъди Вода!................... 105

 

Всеки трябва да извърви пътя до своето Лице.....................106

 

Отвъд Тайната на Живота................................................ 107

 

Само Съкровените познават Древния Път............................ 108

 

Древните....................................................................................... 109

 

24-те Премъдрости............................................................... 109

 

Химн за Твоята Незнайност........................................... 110

 

Химн за разтварянето в Единствения..................... 110

 

Химн за завръщането........................................................... 111

 

Само когато изчезнеш в пламъка, ще познаеш Неизговоримото.................... 111

 

Ние сме заобиколени от Тайна.................................... 112

 

Историята на една скръб, която се превърна в Светлина.................. 114

 

Из Книгата за Тайнството на Незнайния Ритуал................ 117

 

Из Книгата за Тайнството на Незнайния Ритуал.................... 117

 

Из Книгата за Тайнството на Незнайния Ритуал....................... 118

 

Из Мъдростта на Ашавод Лаза.................................... 118

 

Авор Хара – Виждане със Специални Очи..................... 118

 

Авор Хирава – Очите на Търсача.............................. 119

 

Авор Хирала – Очите на Благостта......................... 120

 

Тайното наблюдение на Авор Хирала.................. 121

 

Очите на Реалността и второстепенните очи.............. 122

 

Из Книга на Скритите Изречения – раздел „Виждане в мрака“..................... 123

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Виждане в мрака“..................... 124

 

Из Книга на Скритите Изречения – раздел „Хлябът на Реалността“.............. 124

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Хлябът на Реалността“..................... 125

 

Из Книга на Скритите Изречения – „В търсене на Сърцето“...................... 125

 

Из Книгата на скритите Изречения – „Напътствия към ученика“............... 126

 

Из Книга на Скритите Изречения – „За Истината“................. 126

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Напътствия към ученика“................. 127

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Напътствия към ученика“.............. 127

 

Из Книга на Скритите Изречения –„Напътствия към ученика“................ 128

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Виждане в мрака“................ 128

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Виждане в мрака“................ 129

 

Из Книга на Скритите Изречения – „Виждане в мрака“.................. 129

 

Из Книга на Скритите Изречения – раздел „Въведение в Мъдростта“................. 130

 

Из Премъдростта на Скритото Братство....................... 132

 

Авор Хава – Очи от Огън................................................. 133

 

Авор Дара – Незнайната степен на Специалните Очи.................... 133

 

Пътят към Истината преминава през бездната................. 134

 

Пътят на Синовете на Втория Принцип към Авародон..................... 135

 

Тайнството Искра и нейният Път към Незнайната Мистерия............... 136

 

Трите вида мрак, или Пътят към Божествената съдба............... 137

 

Седмата заповед на Ава Торот: Бъди Мрак, който е скрил Слънцето в себе си!.......... 138

 

Из Мъдростта на Изихор.................................................. 139

 

Из Мъдростта на Изихор.................................................. 140

 

Из Мъдростта на Изихор.................................................. 140

 

Из Мъдростта на Изихор.................................................. 141

 

Из Мъдростта на Изихор – Най-древната Буква..................... 142

 

Авахома и Разбулващият Думите............................. 143

 

Разговор за най-важната любов................................. 145

 

Злото се прекланя само пред Възродените.................... 147

 

Тайната е Душата на нещата, Мистерията е Духът на нещата................. 148

 

Осмата заповед на Ава Торот: Не познавай себе си!.............. 149

 

Преминаването през Върховния Мрак – завръщане в Прародината................... 149

 

Който се покорява на Истината, става самия себе си................. 150

 

Аварама – Старецът от Мистерията........................ 151

 

Завръщане в Ослепителната Светлина................. 152

 

Така говори Аравая.............................................................. 153

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar