ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Съчинения - Том V-VI : Жените на кладенеца. Виктория. Разкази и пътни бележки. Въ приказната страна. Въ страната на полумесеца

50,00 лв

40,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Кнутъ Хамсунъ
Година: 1928
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 350/376

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 163

 

Кнутъ Хамсунъ е единъ отъ най–значимите норвежки автори, носителъ на Нобеловата награда за литература презъ 1920 г. Неговите книги се превеждатъ и издаватъ на български езикъ отъ края на 19 в. до края на Втората световна война, следъ което бива забранен отъ новия комунистически режимъ, поради симпатиите и сътрудничеството си с Третия Райхъ.

Съчинения - Том V-VI : Жените на кладенеца. Виктория. Разкази и пътни бележки. Въ приказната страна. Въ страната на полумесеца

Том V:

Жените на кладенеца - романъ, превелъ отъ немски Никола Толчевъ

Виктория - История на една любовъ, превелъ отъ руски Константинъ Константиновъ, съ предговоръ отъ Цветанъ

Минковъ, 350 стр.

Том VI:

Разкази и пътни бележки. Въ приказната страна. Въ страната на полумесеца, съ предговоръ отъ Цветанъ Минковъ, 376 стр.

Разкази и пътни бележки

СЪДЪРЖАНИЕ

Савската царица

Въ пощенската кола

Коледа въ планините

Йонъ Тру

Коледни праздници (Случка въ Берведалъ)

Дамата отъ Тиволи

На улицата (Страница отъ дневникъ)

Райерсенъ отъ "Южна Звезда"

Пръстенътъ

На плитчината

Съвсемъ обикновена муха отъ средна величина

Тайната болка

Нещо за Парижъ

Роби на любовта

Синътъ на Слънцето

Победителятъ

Страхъ

Улична революция

Призракъ

Въ прериите

Обиколка

Гласътъ на живота

Въ градчето

Баща и синъ

Отвъдъ океана

Гората зиме

Архиизмамникъ

В приказната страна - Кнут Хамсун разказва за пътуването си до Кавказ, през Русия

В страната на полумесеца

СЪДЪРЖАНИЕ

На Босфора

Кафене и джамия

Гробища и дервиши

Селямлъкъ

Пазаръ

Богу или Мамону

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar